Infocenter / Att använda Monster / Platsannonser / 6 tips för att skriva en inkluderande och fördomsfri jobbannons

6 tips för att skriva en inkluderande och fördomsfri jobbannons

Avvisar dina jobbannonser oavsiktligt de perfekta kandidaterna? Du kanske blir förvånad över att läsa hur vissa ord och fraser kan marginalisera och exkludera en betydande del av din kandidatpool. Denna artikel visar hur du kan undvika undermedvetna fördomar och få ALLA kvalificerade kandidater att känna sig välkomna att ansöka – oavsett bakgrund, kön, ålder eller funktionshinder.

Det handlar inte enbart om att kasta att bredare nät: Talentlyft uppger att det är fördelaktigt att anställa en varierad arbetskraft och främja en inkluderande arbetsmiljö. Ökat engagemang, minskad personalomsättning, bättre anställningsresultat samt förbättrad kreativitet, initiativförmåga och samarbete är observerade fördelar.

Det är mycket som står på spel när du bygger ditt team. Som ansvarig för anställningsprocessen är det upp till rekryterare att främja en rättvis, inkluderande och fördomsfri process från början. Det börjar så snart du skriver din jobbannons, läs våra tips nedan.

Tips #1: Undvik fördomar relaterade till etniskt eller nationellt ursprung och religion

Att ägna särskild uppmärksamhet åt ord och fraser kan hjälpa till att ta bort indirekta rasistiska fördomar och därmed öka personalens mångfald. Till exempel, om språk är en viktig del av rollen, bör ett krav vara förmågan att konversera på språket snarare än att komma från ett visst land. Använd “flytande svenska” istället för “svensk.”

Nedan finner du fler exempel du kan följa när du skriver jobbannonser:

 • Nämn aldrig ras eller etniskt ursprung
 • Även indirekt formulering kan avskräcka kandidater att ansöka.
 • Fraser som “svenska som modersmål” kan få fantastiska kandidater som talar perfekt svenska att avstå från att ansöka då de inte har språket som modersmål.
 • Ett “renrakat” krav kan utesluta kandidater vars tro kräver att de behåller ansiktshår (och det indikerar också att tjänsten endast är för män). En bättre formulering är “Professionell klädsel och intryck krävs.”
 • Du kan inte föredra eller utesluta kandidater från en viss religion, såvida du inte bedriver en religiös verksamhet.

Vid granskning av kandidater:

 • Begränsa anställningsrekommendationer för att öppna upp möjligheterna för ett bredare nätverk.
 • Ställ samma intervjufrågor till alla för att skapa lika villkor.
 • Bedöm utifrån ditt företags värderingar istället för dina egna.
 • Utmana dina fördomar om namn, skolor, och platser.
 • Om möjligt, ta bort kandidaternas namn och granska dem ”blint”.

Skriv inte: “Svensk”, “renrakad”

Skriv istället: “Svensktalande”, “Professionell klädsel och intryck krävs.”

Tips #2: Undvik könsfördomar

Arbetsgivare får inte diskriminera arbetssökande på grund av deras kön, könsidentitet eller sexuella läggning. Även om rekryterare inte avser att diskriminera kan språket i arbetsbeskrivningen hindra en mångsidig kandidatpool.

Följ nedan rekommendationer för att se till att du tilltalar alla kandidater oavsett kön:

 • Använd inte könsspecifika pronomen (han / hon) i arbetsbeskrivningen. Håll dig till ”de”,”du” och “hen” när du hänvisar till kandidaten. Exkludering av könspronomen visar att din annons är avsedd att vara inkluderande och öppen för alla potentiella kandidater. Detta i sin tur gör att du kan välja från en större kandidatpool och ökar dina chanser att rekrytera rätt person.
 • Främja jämlikhet och mångfald Visa att du engagerar dig för en jämlik och mångsidig arbetsplats. Undvik alla “förmåner” som kan ge intryck av en maskulin arbetskultur som kan få kvinnor att avstå från att ansöka (t.ex. ölkväll, sena arbetspass, se en fotbollsmatch etc.) Tänk på det breda spektrum av livsstilar som arbetssökande har och lyft fram de delar av din arbetskultur som tilltalar majoriteten.

Tips #3: Var försiktig med kvalifikationer

En Hewlett-Packard-studie visade att män ansöker om de bara uppfyller 60% av kvalifikationerna i en jobbannons. Kvinnor å andra sidan ansöker endast om de uppfyller 100%. Det är därför viktigare än någonsin att bara ta med de absolut viktigaste kraven.

Bredda kvalifikationerna för att utöka din kandidatpool:

 • Ta bort alla krav som inte är absolut nödvändiga för jobbet.
 • Håll listan kort. En för lång lista kan vara skrämmande.
 • Efterfråga inte erfarenhet av en speciell programvara om medarbetaren lätt kan utbildas.
 • Förenkla områden där liknande färdigheter är accepterade.
 • Markera tydligt vilka kvalifikationer som krävs (måste ha) och föredras (bra att ha).

Om du letar efter fler tips och råd på hur du skriver en effektiv arbetsbeskrivning kan du läsa våra tips här.

Innan du publicerar din jobbannons ställ dig frågan:

“Är detta en realistisk jobbannons? Finns det en kandidat med all denna kompetens?”

Tips #4: Locka erfarna kandidater

Kommer äldre arbetssökande känna igen sig i ditt företags videor och bilder? Att se till att varje åldersgrupp är representerad visar kandidater att ditt företag värderar anställda i alla åldrar. Som vi alla känner till ska du inte ange åldersintervall eller gränser för arbetssökande. Undvik också ord som: “ungdomlig” och “dynamisk” som indirekt tyder på att en viss ålder föredras och kan få den äldre målgruppen att avstå från ansökan.

Här finns en lista med laddade fraser att undvika:

 • “Ung och energisk” eller “ungdomsfull” är termer som ofta används för att beskriva en yngre kandidat. Dessa termer bör tas bort för att säkerställa att äldre arbetssökande inte utesluts från jobbet.
 • “Digital native” eller “Digitalt infödd” identifierar generationer som vuxit upp med datorer och internet som en väsentlig del av samhället. Undvik exkluderande termer och fokusera på termer som ”datorvana”, ”tekniskt kunnig”, etc.
 • “Ungdomlig atmosfär” eller “work hard/play hard” kan avskräcka äldre kandidater från att ansöka. Inkludera fördelar med tjänsten men se till att inte skrämma iväg kvalificerade kandidater.
 • “Högst X antal års erfarenhet” kan diskriminera äldre, mer erfarna arbetssökande. Skriv istället “minst X års erfarenhet” eftersom det tydligt visar den erfarenhetsnivå som krävs för att utföra arbetsuppgifterna effektivt.
 • Undvik termer som “Junior” eller “Senior” förutom som en del av jobbtitel.

Skriv inte: “Högst 5 års erfarenhet”

Skriv istället: “Minst ett års erfarenhet”

Tips #5: Inkludera kandidater med funktionsnedsättning

Det är viktigt att företag ser till att funktionshindrade kandidater har lika många jobbmöjligheter som alla andra. Se till att dina jobbannonser välkomnar kandidater oavsett förmågor genom att informera om flexibla arbetstimmar, möjligheter till distansarbete, parkeringsplats, etc. Genom att lyfta fram enkel åtkomst till kontoret och flexibilitet kommer du att visa att din arbetsplats värdesätter alla kandidater.

Språket och de termer du använder är mycket viktiga att tänka på. Såhär kan du omformulera dina annonsbeskrivningar för att vara mer inkluderande:

 • “Kandidaten måste kunna lyfta 10 kg”. Om det är ett absolut krav se till att formulera det på bästa sätt, till exempel “måste kunna lyfta 10 kg med eller utan hjälpmedel”. Denna typ av formulering välkomnar fler kvalificerade kandidater och visar att ert företag är inkluderande.
 • Ett annat exempel är att kräva giltigt körkort. Vissa personer med funktionsnedsättning kan inte köra och att ställa krav om körkort kommer exkludera dem från din kandidatpool. Om du letar efter någon som kan resa i tjänsten eller träffa kunder lokalt är formuleringen “tillgång till pålitlig transport” bättre.
 • “Atletiska företagstävlingar”. Även om många företag deltar i sportevenemang kan formuleringar som “hela företaget” indikera att det är obligatoriskt att delta. ”Atletiska tävlingar” kan vara skrämmande för personer med fysisk funktionsnedsättning – eller för de som helt enkelt inte gillar organiserade sportevent. Använd istället “idrottsklubb” för att visa att det är en frivillig aktivitet.

Skriv inte: “Kandidaten måste kunna lyfta 10 kg”

Skriv istället: “måste kunna lyfta 10 kg med eller utan hjälpmedel”

Tips #6: Uppmärksamma era insatser för ökad mångfald och inkluderande

Var tydlig och transparent gällande flexibla arbetstider och arbetssätt, samt andra fördelar. Informera om de initiativ ni tagit för ökad mångfald och inkluderande på er arbetsplats. Genom att synliggöra denna typ av förmåner och värderingar blir ditt företag mycket mer attraktivt för arbetssökande. Kandidater kommer lättare förstå hur ditt företags värderingar stämmer överens med deras egna och kan på så sätt lättare överväga ditt företag. Berätta också stolt för kandidater att du är en arbetsgivare som strävar efter mångfald.

Om detta låter som mycket information att inkludera i en annonstext kan video hjälpa dig. Du kan förmedla värdefull, högkvalitativ och engagerande information som visar er företagskultur och mångfald. Läs våra tips på hur du skapar rekryteringsvideor.

Sammanfattningsvis, innan du publicerar din nästa jobbannons, granska den en gång till för att säkerställa att den tilltalar dem med rätt kompetens, kvalifikationer och erfarenhet för att få jobbet gjort – oavsett ras, kön, ålder eller funktionshinder. Visa att ni tar ställning till en rättvis och jämställd anställningsprocess. Vi hoppas verkligen att informationen i den här artikeln inspirerar dig att göra just det.