Boolesk logik

Vad är Boolesk logik?

Boolesk logik är det språk vi använder för att tala med våra datorer. Det är en rad kommandon och operatorer som vi använder för att kombinera nyckelord så att de förvandlas till meningsfulla fraser för våra sökmotorer. Låt oss ta en titt på de fyra grundläggande kommandona OCH, ELLER, OCH INTE, NÄRA och de tre grundläggande operatorerna; parenteser, citattecken och asterisk.

Kommando: ELLER

Låt oss börja med ELLER-kommandot. I korta drag kräver ELLER att minst ett av sökorden finns med i CV:t. När systemet hittar sökordet(en) kommer CV:t visas i sökresultatet.

ELLER låter oss utöka vår sökning och inkludera flera sökord. Kommandot kan användas när du söker kandidater med olika jobbtitlar.

I vårt exempel, säljare ELLER försäljare, kommer alla resultat du får att innehålla ordet säljare ELLER ordet försäljare. Det kan även innehålla båda orden, men detta är bara en bonus.

Kommando: OCH

Medan ELLER hjälper oss utöka sökningen kommer det sannolikt att visa sig att du behöver förfina din sökning ytterligare. OCH länkar ihop ord och fraser för att se till att båda inkluderas i resultatet.

I vårt exempel, säljare OCH B2B, kommer resultatet att innehålla CV:n med båda orden.

Kommando: OCH INTE

När du vill ta bort sökord från ditt resultat kan du använda kommandot OCH INTE.

Om du letar efter en kandidat med erfarenhet som säljare men utan erfarenhet som säljchef kan du lägga till OCH INTE säljchef till din Booleska söksträng.

OCH INTE kan också användas för att utesluta CV:n från de kandidater som för närvarande arbetar för din egen organisation. För att göra detta kan exempelvis kommandot OCH INTE [företagsnamn] läggas till i din sträng.

Kommando: NÄRA

När detta kommando används mellan nyckelord låter NÄRA dig söka efter fraser som befinner sig 10 ord från varandra, i vilken ordning som helst. Ju närmare de är, desto högre upp i resultatlistan hamnar CV:t.

Söksträngen chef NÄRA försäljning returnerar de CV:n som har orden chef och försäljning inom tio ord från varandra.

Operator: PARENTESER ( )

Ibland är enbart kommandon inte tillräckligt för att effektivt nå ut till kandidater i din målgrupp. Som tur är finns det tre booleska operatorer som kan underlätta

Parenteser grupperar nyckelord för att visa systemet vilka nyckelord som ska läsas ihop inom en komplex sträng.

Om du vill bygga en boolesk sträng med flera kommandon måste du använda parenteser. Exempelvis B2B OCH (säljare ELLER försäljare) ger oss ett resultat som innehåller ordet B2B och antingen säljare eller försäljare, eller båda.

Operator: CITATTECKEN “ “

Citattecken ger dig möjlighet att söka efter flera nyckelord i en exakt fras. Placera citattecken runt en grupp av ord och sökmotorn kommer leta efter dem i exakt ordföljd.

Till exempel kan du söka efter jobbtitlen ”Senior säljare”

Du kan också använda citattecken för att söka efter kandidater på ett företag där företagsnamnet innehåller mer än ett ord.

Operator: ASTERISK/JOKER *

Den sista booleska operatorn är asterisken. Denna funktion låter dig söka efter alla ord i ett CV som börjar med bokstäverna framför jokertecknet.

Till exempel, om du söker efter kandidater inom fältförsäljning kan du använda denna joker för att undvika att skriva in flera nyckelord. Om du skriver in fält* kommer du att få tillbaka CV:n med orden fältsäljare, fältförsäljare, fältförsäljning, fältet, m.m.

Den slutgiltliga söksträngen

Om vi för ihop alla dessa delar hade vår aktuella söksträng sett ut så här:

(säljare ELLER försäljare ELLER “senior säljare”) OCH B2B OCH fält* OCH INTE (säljchef ELLER Monster)

Genom att gruppera jobbtitlarna och undantagen med hjälp av en parentes har vi gett sökmotorn definitioner och förenklat en lång boolesk söksträng.

För att enkelt separera booleska kommandon från sökord är bästa praxis att alltid skriva booleska kommandon med stora bokstäver, och nyckelord med små bokstäver. Om du följer dessa riktlinjer kan du snabbt redigera dina Booleska sökningar och förhindra att sökmotorerna blir förvirrade.