Infocenter / Uncategorized / Så leder du ditt team i kristider

Så leder du ditt team i kristider

Så leder du ditt team i kristider

När man tänker på hur man ska som chef agera i en kris går tankarna kanske till en naturkatastrof eller en gasläcka. Men nu är vi mitt i en pandemi där tusentals chefer sätts i situationer som snarare liknar en dystopisk Hollywood-film. Lägg därtill att många chefer nu ska leda sina team på distans. Många lärdomar inom krishantering kan såklart även appliceras på hur man ska leda team i den nuvarande covid-19-situationen.

Lugna dig själv och ditt team och följ våra råd nedan för att komma ut stärkt ur krisen.

Visa vägen – både professionellt och privat

Tänk på att många anställda, särskilt den yngre generationen, inte har varit med om en krissituation och har svårt att veta hur de ska agera. Att stänga ner kontor på det här sättet är främmande för alla och många kommer att ha svårt att hantera det.

“Vissa kanske är mindre benägna att agera tidigt och beslutsamt, helt enkelt för att de inte har varit med om en kris tidigare,” säger Paul Rubenstein, chef för analysföretaget Visier. “Vägled inte bara genom att säkerställa dina anställdas hälsa – men också att förmedla vad en global ekonomisk kris kan innebära för dem personligen.”

Det gäller alltså för dig att vara en bra förebild och värna om dina anställdas mående. Väg in hur de enskilda medarbetarna har det hemma. Vissa sitter helt ensamma och isolerade i en liten lägenhet medan andra har ett antal barn som konstant pockar på uppmärksamhet.

Hjälp ditt team att jobba hemifrån

Att jobba hemifrån en längre period på sättet som coronakrisen kräver är ovanligt. Mängden videokonferenser, telefonmöten och den icke-existerande 15:00-fikan är något som vi alla måste vänja oss vid. Se till att skapa en “jobba hemifrån-checklista” tillsammans och sätt ihop en process där alla delar med sig av tips på hur man bäst jobbar hemifrån.

Det kan till exempel vara hur man håller sig till en rutin, att ta raster eller att tillsammans ta virtuella fika-pauser.

Något unikt med coronakrisen, i och med att många skolor och förskolor har stängt, är att många som jobbar hemifrån har barn hemma också. “Det viktigaste att komma ihåg är att det inte är ett ‘normalt’ hemmakontor,” säger Rubenstein. “Barn springer in och stör mitt i ett videomöte. Man får ibland boka om möten för att ens partner har ett möte samtidigt och någon måste ansvara för barnet. Det finns ingen lösning här – det gäller helt enkelt att sympatisera med dennes situation.”

Gör en tydlig kommunikationsplan 

Färdigställ en plan på hur dina anställda får information om vad som händer i företaget och hur du vill förmedla viktig information.

“Att skicka mail är ibland inte det bästa sättet att förmedla något. Det kan vara frustrerande att behöva leta i sin inkorg efter viktiga mail,” säger Rubenstein. “Skapa istället en hemsida där du kan skriva uppdateringar i realtid. Håll det enkelt. Kommunikationen kring viktiga uppdateringar ska ske så smidigt som möjligt.”

Ärlighet tar dig långt

Låt ditt team veta vad som händer inom organisationen. Det kan exempelvis vara vissa delar av företaget som blir särskilt påverkade av den ekonomiska nedgången. “Finns det till exempel en mjukvara som företaget inte längre har råd med?” säger Jason Patel, grundare av Transizion. “Förklara för teamet att vissa verktyg inte kan användas längre – ju tidigare de vänjer sig, ju enklare blir övergången.”

Det är även viktigt att hålla dina anställda uppdaterade kring hur företaget mår ekonomiskt, allt från intäkter till nya kunder. Förklara vad du som ledare kommer hålla koll på. “Dessa parametrar blir viktiga och belyser hur ditt team kan påverka situationen i en kris,” säger Patel. “När miljön förändras runt teamet ska du se till att uppdatera dem parametrar ni håller koll på.”

Håll ditt team målinriktade och fokuserade

Det viktigaste just nu är såklart hur din personal och dess nära och kära mår, men sen handlar det även om vad ni kan göra för att företaget ska må bra. Dina anställda behöver tydlighet från dig kring vad som är viktigt att prioritera och hur de kan bidra.

“De behöver kunna prioritera vad som är viktigt och vad som kan vänta,” säger Amy Leschke-Kahle, vice VD på Marcus Buckingham Company. “Ditt team kan enklare fokusera på vad som behöver göras om de vet att du står bakom dem och stöttar varje individ även kring det som inte handlar om jobbet.”

Inkludera alla i teamet

När hela företaget jobbar hemifrån är det enkelt att glömma inkludera någon och det finns risk att vissa i teamet hamnar utanför. Säkerställ att du inkluderar alla, även dem som du inte regelbundet har möten med. “Det handlar inte om någon slags ‘micro-management”, påpekar Rubenstein. “Snarare att samtliga i teamet ska känna att de har koll på situationen”.

På samma sätt kan man sträva efter att anställda i företaget känner att de har en del i företagets beslut, även från distans.

“Dina anställda är inte lika tillgängliga när de jobbar hemifrån,” säger karriärrådgivaren Roy Cohen. “Då blir det viktigare att alla får sin röst hörd. Du behöver inte nödvändigtvis agera på allt, men det är viktigt att du lyssnar. Alla i ditt team ska känna sig viktiga”.

Var empatisk och känn av situationen

Dina anställda har troligtvis mycket att tänka på just nu. Det är nu du ska vara flexibel och inte höja stressnivån i onödan.

“Vanligtvis är jag den som säger ‘kör, kör, kör’, vilket är vanligt när man driver ett mindre bolag,” säger entreprenören Tim Brown, ägare av mediebyrån Hook Agency. “Nu handlar det mer om att fråga teamet hur jag kan hjälpa och att de känner att jag stöttar dem.”

Brown påstår att detta fyller två syften; dels känner teamet att de har stöd, men även Tim Brown själv känner sig tryggare. “Ångesten hos mitt team är högre än vanligt, och även jag känner mig stressad över situationen. Jag måste kommunicera att jag finns där för alla” säger han. “Och när jag lugnar mina anställda lugnar jag även mig själv på sätt och vis eftersom jag tänker mer på hur andra har det.”

Få de senaste tipsen från Monster och ta del av expertråd kring rekrytering, ledning och mycket mer här.