Infocenter / Rekryteringsstrategi

Rekryteringsstrategi

Förbättra din rekrytering med hjälp av våra artiklar med råd för rekrytering och anställning. Artiklarna innefattar bland annat hur du söker reda på och attraherar kandidater, bästa metoderna för intervjuer och bakgrundsuppföljning plus information om personalplaneringsfrågor och anställningskostnader.

Håll kandidater intresserade även när du inte kan anställa

För ett par månader sedan stod organisationer inför utmaningen att överhuvudtaget hitta kandidater med rätt kompetens att rekrytera. Idag är det en helt annan arbetsmarknad. Många attraktiva arbetstagare står utan arbete. Samtidigt som organisationer i behov av rekrytering inte kan nyanställa på grund av anställningsstopp, permitteringar eller förändrade budgetar. Det betyder dock inte att rekryteringsaktiviteterna […]