Infocenter / Rekryteringsstrategi / Rekryteringskostnader / Räkna ut värdet på en talang

Räkna ut värdet på en talang

Räkna ut värdet på en talang
Räkna ut värdet på en talang
 
Företag är lika olika som de personer som driver dem, men alla organisationer har nytta av ett systematiskt angreppssätt för att utvärdera anställda och attrahera toppkompetens. Det är viktigt att behålla din talangpool i alla tider, oavsett om ekonomin går upp eller ner. Varför? Det lönar sig alltid att ha bra personal ombord.
 
Du kanske tror att jag kommer rekommendera dig att ranka din personal, för att sålla ut de som presterar sämst. Som svar kommer du kanske säga att ditt företags kultur inte klarar av en framtvingad rankning. OK, jag kan förstå det. Hur som helst måste du förstå den väsentliga skillnaden mellan dina högpresterande anställda och de som presterar som genomsnittet.
 
 
Högpresterande:
 
·         Producerar så mycket som tio gånger mer än en genomsnittsanställd, men kräver oftast inte mer än två gånger så mycket betalt.
·         Genererar det mesta av innovationen och kommer med flest nya idéer.
·         Hjälper andra att förbättra sin prestation, eftersom de ofta fungerar som mentorer, handledare och förebilder.
 
Nu kanske du tänker att trots att du håller med om dessa påståenden, vore det nästan omöjligt att räkna ut hur mycket mer värda de högpresterande är för företaget än vad de genomsnittligt presterande är. Tänk igen. Om du behöver mer än bara min varning för att förstå vikten av att identifiera och behålla dina högpresterande, prova då den här enkla övningen på några av dina anställda.
 
Börja med att identifiera vilka yrken som går att mäta. Säljtjänster är enklast att börja med. Andra yrken som är relativt enkla att mäta är programmerare (antal rader kod) eller kundservice. Målet är att jämföra skillnaden i utfallet mellan de genomsnittligt presterande och de som rankas som de bästa inom varje yrkeskategori..
 
 
Steg i att räkna ut högpresterandes differential
 
Så här kan du göra, steg för steg:
 
1.     Räkna ut skillnaden mellan genomsnitt och högpresterande
·         Börja med utfallet av genomsnittsarbetaren ( genomsnitt per anställd)
·         Titta på utfallet av de absolut bäst presterande eller titta på genomsnittet på de topp 10% bäst presterande.
 
2.     Beräkna den högpresterandes tillväxtfaktor
·         Starta med högpresterandes utfall per anställd som bas.
·         Dela den siffran med utfallet från genomsnittsarbetaren. Det blir den högpresterandes tillväxtfaktor.
 
3.     Räkna ut företagets inkomst per anställd
·         Beräkna genomsnitt inkomst för en anställd med detta jobb (Den aktuella avdelningens totala årsinkomst delat med avdelningens anställda).
·         Om det inte finns att tillgå, ta den totala årsinkomsten för företaget och dela med antal anställda.
 
4.     Beräkna den totala inkomsten för högpresterande
·         Ta den genomsnittliga inkomsten per anställd och gångra med den högpresterandes tillväxtfaktor.  Den siffran är det den högpresterande genererar till företaget.
 
 
5.     Beräkna värdedifferansen mellan genomsnitt- och högpresterande
·         Subtrahera den genomsnittliga inkomsten per anställd från inkomsten för den högpresterande. Mellanskillnaden är värdet per år att anställa eller behålla en högpresterande.
 
6.     Lägg till ytterligare yrken
·         Följ steg 1 till 5 för andra mätbara yrken. Om förhållandet är liknande ( procentskillnaden) för de flesta yrken – det är vanligtvis så – används förhållandet för alla typer av yrken inom företaget.
 
 
 Ett exempel med nummer
 
En genomsnittlig säljare på ditt företag genererar 2 500 000 kr i försäljning på ett år medan din bästa säljare genererar 4 000 000 kr. Delar du 4 000 000 med 2 500 000 får du en tillväxtfaktor för högpresterande på 1,6.
 
Därefter delar du företagets totala omsättning med antalet anställda. Om företaget omsätter 100 000 000 kr och har 100 anställda blir det genomsnittliga resultatet per anställd 1 000 000 kr.
 
Ta den siffran gånger tillväxtfaktorn för högpresterande och du får den genomsnittliga omsättningsbidraget från högpresterande personer. I det här fallet blir det 1 600 000 kr.
 
Ta sedan omsättningsbidraget för högpresterande personer, 1 600 000 kr minus bidraget för genomsnittet, 1 000 000 kr, så ser du att högpresterande bidrar med 600 000 kr mer per år jämfört med genomsnittet.