Infocenter / Rekryteringsstrategi / Rekryteringskostnader / Hur kan jag korta ner min rekryteringstid?

Hur kan jag korta ner min rekryteringstid?

Hur kan jag korta ner min rekryteringstid?

Tid är en viktig faktor när du rekryterar, varje dag utan en anställd påverkar hela företaget.

Alla delar i en organisation spelar roll 

Om ett företag är underbemannat är det inte bara avdelningen med vakansen som påverkas. Saknar du en nyckelmedarbetare på IT-avdelningen innebär det inte bara att resten av gruppen måste arbeta hårdare, det kan också innebära att det blir förseningar vid reparationen av en säljares dator som ger ett direkt resultat i en missad order. Det är ett enkelt exempel men det visar på hur viktigt det är att alla kuggar finns på plats i maskineriet.

Var förberedd och gör analysen i tid

Ett talesätt som nästan alltid är sant; om du inte planerar – planerar du för att misslyckas. Att korta ner tiden för rekrytering handlar om att se till att du är beredd när behovet uppstår.

Att analysera arbetsbelastningstrender inom företaget och branschen är en viktig del av planeringen. Exempel på frågeställningar som du kan ställa: När är de stora försäljningsperioderna då ni behöver mer personal i butikerna? När är det dags för årsbokslut som innebär att det behövs mer resurser på ekonomiavdelningen?

Ha resurser tillgänliga

Bara en dag kan innebära en väsentlig skillnad i en rektyteringsprocess, så sikta på att ha resurser tillgängliga som omgående kan kontaktas vid behov. Exempelvis kan du ha en arbetsbeskrivning för samtliga anställda i organisationen från vaktmästaren till den högsta chefen, på så sätt ska du åtminstone i teorin kunna annonsera ut en ledig plats inom 24 timmar. Eller så har du olika rekryteringskonsulter och -bolag i ditt nätverk.

Andra avdelningar har katastrofplaner och personalavdelningen borde inte vara annorlunda. Om plötsligt fem av dina toppsäljare går till en konkurrent, vad gör du då?

Hög eller låg omsättning?

Det finns vanligtvis tre typer av roller att söka till ditt företag:

  • Roller med hög omsättning: I allmänhet de platser som fylls snabbast och de som oftast utannonseras. Fördelen med roller med hög omsättning är att ni regelbundet får möjlighet att testa nya tekniker för att finjustera era rekryteringsmetoder. Detta är den grupp av kandidater som den kontinuerliga rekryteringskampanjen ska vara riktad mot. Det är mycket vanligt att företag kör rekryteringskampanjer även om de inte har några lediga platser. Här ska ni tänka mycket på ert arbetsgivarvarumärke och att kandidater ska ha er top-of-mind när det är dags att söka nytt jobb.
  • Roller med medelhög omsättning: Dessa är rollerna som inte syns så ofta. Det kan till exempel handla om mellanchefer eller en specialist med unik kunskap eller färdighet. Det bästa sättet att korta ner rekryteringstiden för dessa roller är att ha ett urval som du kan ta kontakt med då det är dags. Kombineras detta med en smalt riktad rekryteringskampanj i sociala medier och i sajtnätverk så kan det ge ett stort urval av kandidater att välja på.
  • Roller med låg omsättning: För de mer långsiktiga strategiska roller som det mer sällan rekryteras till är det mindre viktigt att snabbt fylla positionen och viktigare att hitta precis rätt person. Men det finns fortfarande saker att göra för att snabba på processen. Genom att ha bra kontakter på rekryteringsbolag kan ni få regelbundna rapporter om vilka i branschen som är på gång att röra på sig så att ni när tiden är inne vet precis vem som bäst kan fylla platsen.

En smidig process

Att hitta kandidater är en sak, men att skynda på processen med intervjuer och beslutsfattande är minst lika viktigt. Innan ni planerar en rekryteringskampanj är det bra att se till att alla inblandade kan komma överens om en tidsplan. Ta reda på vilka som är inblandade i de olika stegen och hur mycket tid de kan sätta av. Påminn dem om hur viktig processen är för att hitta rätt person.

Skapa tid för intervjuer och håll er till dem i största möjligaste mån. När ni närmar er det slutliga beslutet brukar det också vara dags för att prata med personer högre upp i organisationen. Tyvärr är det ofta svårt för chefer högre upp i organisationen att vara tillgängliga med kort framförhållning. Visa förståelse för dem som är inblandade i rekryteringsprocessen, men se till att de vet hur viktigt det är med en smidig anställningsprocess.

Interima lösningar?

Tillfällig personal är ofta frälsare och deras värde får inte underskattas. Istället för att nyanställningar som inte är helt rätt för företaget så kan det vara bättre att använda tillfällig personal tills rätt person blir tillgänglig. På kort sikt kan kostnaden anses som hög men är ingenting jämfört med kostnaden för en felaktig anställning.

Internrekrytering är ett annat alternativ för att snabbt fylla en roll men kom ihåg att flyttar du en anställd till en ny roll skapar det ett tomrum någon annanstans på företaget.