Infocenter / Rekryteringsstrategi / Kompetensförsörjning / Stärk ditt varumärke med sociala nätverk

Stärk ditt varumärke med sociala nätverk

Stärk ditt varumärke med sociala nätverk
Stärk ditt varumärke med sociala nätverk
  
Det är ingen nyhet att social media har kommit att bli en kraftfull kommunikationskanal, numera omöjlig att bortse från. Den genomsnittliga Facebook-användaren har runt 130 vänner, medan de på Twitter generellt följer ca 127 personer. Med andra ord kan individer nå hundratals, om inte tusentals, personer i sina egna sociala nätverk. Detta leder oss direkt in på frågan varför inte fler företag satsar på att bygga upp en grupp som boostar ens företag online? 
Som exempel: om 100 stycken av dina anställda skulle posta någonting positivt om ditt företag har detta chansen att nå runt 13,000 social media-användare – vilket vore en otrolig räckvidd! Men hur förhåller sig de flesta företag till detta? 
 
Genom att antingen undvika ämnet helt eller skapa strikta riktlinjer för användandet av social media för sina anställda.
 
”Många företag är rädda för att släppa sina anställda ”fria” på social media då de inte vill förlora kontrollen” säger Dan Schawbel, personlig branding expert och delägare i Millennial Branding. ”Företagen vill kommunicera ut sitt budskap i en mer kontrollerad form. Det de däremot inte inser är att de redan har förlorat kontrollen – på grund av social media.”
Schawbel menar att det är denna rädsla som hindrar många företag från att uppmuntra, eller ens ge sina anställda möjligheter, till att prata om dem online. Den som vågar prova kan däremot se framemot positiva resultat. För företag som valt att bejaka denna utveckling har sett till att bli en naturlig del i sina anställdas beteende online. 
 
Engagera online 
Redovisningsjätten PwC är ett av dessa företag. De valde att ta tillvara på alla de studenter som vände sig till PwCs rekryterare för råd kring hur man tar sig ut på jobbmarknaden genom att lansera Personal Brand Week. Det är en femdagars kurs om hur man skapar och bibehåller en positiv image – med ett extra fokus på att bygga en stark närvaro online. 
Tack vare Personal Brand Week har PwC dels lyckas lokalisera nya talanger att anställa, dels skapa en dialog kring företaget online. Det senaste året adderade de ytterligare ett inslag; en tävling där studenter skulle bidra med sin bästa pitchar. Alla bidragen laddades upp på PwCs Facebook-sida, där användare uppmuntrades till att rösta på sina favoriter. På Twitter användes hashtag #PwCBrandWeek för att skapa ett interaktivt forum online. 
När kampanjen var över hade PwC fått mer än 10,000 röster på 181 tävlingsbidrag! Ett extra plus? Sedan de lanserade Personal Brand Week har deras Facebook-sida växt med mer än 400%. 
 
Anställda som förespråkar ens varumärke
Ett företag som förstått vikten av sitt interna nätverk är Sodexo. I USA lät de anlita en fotograf som tog profilbilder till de anställda, med tanken att dessa skulle användas till deras sociala nätverk. Naturligtvis med en Sodexo-logga på alla bilder. Resultatet var enkelt; de anställda fick professionella bilder att använda och Sodexo fick extra branding online. 
 
Schawbel rekommenderar en tre-stegs metod för de företagen som vill skapa sin egen framgångssaga på social media:
 
1. Arbeta fram några generella riktlinjer för användandet av social media i samband med företaget. Detta för att kunna skapa några enkla regler kring vad man bör och inte bör säga om företaget. 
2. Uppmuntra de anställda till att prata om sina sociala nätverk, som t.ex. bloggar, med cheferna. Det är viktigt att de ska känna sig bekväma att göra detta.
3. Erbjud utbildning kring företagets budskap. På detta vis kan de anställda faktiskt prata om ditt företag på ett konsekvent och korrekt vis. 
 
Sammanfattningsvis: se till att informera dina anställda till vad de kan göra online, snarare än att säga vad de inte får göra.