Infocenter / Rekryteringsstrategi / Kandidatanskaffning / Intervjustrategier för en lyckad anställning

Intervjustrategier för en lyckad anställning

Intervjustrategier för en lyckad anställning

Ert företag kan lyckas bättre med era anställningar genom att använda er av rätt verktyg. Dessa inkluderar effektiva intervjutekniker, genomtänkta frågor och väl förberedda kandidatmöten. Här är några grunder för att du ska få en bra start.

Förbered frågor
Gör en lista med frågor innan kandidaten kommer. Den planeringen kommer att göra att intervjun flyter på bra och du försäkrar dig även om att du får den information du behöver. Det hjälper dig även att undvika vagt formulerade frågor som kan vara svåra för de sökande att svara på.

Välj rätt person/personer för att utföra intervjuerna
Den som i slutändan kommer att vara ansvarig för den nyanställde är den som vanligtvis utför den inledande intervjun. Om du har ett litet företag med endast en ansvarig chef, låt de övriga i ditt team få en chans att tala med kandidaten också. Diskutera i förväg vilka ämnen varje person ska beröra. Detta ger er en bredare uppfattning om kandidatens kunskaper och erfarenheter.

Lyssna mer än du talar
När intervjun börjar kan du göra den sökande mer bekväm genom att ställa några allmänna frågor, låta dem därefter sköta det mesta av talandet. Spara din överblick av företaget och tjänsten till slutet. Annars kanske de sökande säger vad de tror du vill höra istället för att vara ärliga.

Undvik att ställa de vanligaste frågorna
Frågor såsom ”Var vill du vara om fem år?” frambringar inövade svar. Fråga istället det oväntade. Studera hur de sökande tänker när de får en mer oväntad fråga – det är en bra indikation på hur de hanterar utmaningar i vardagen.

Tre bra intervjufrågor att ställa:

·          Berätta om någon gång du varit tvungen att lära dig något nytt.

·          Beskriv det värsta jobb du någonsin haft.

·          Hur motiverar du någon som inte sköter sitt jobb?

Tre intervjufrågor du bör undvika:

·          Var vill du vara om fem år?

·          Vilka är dina styrkor och svagheter?

·          Varför vill du lämna din nuvarande tjänst?

Få fram praktisk information
Vilken sorts frågor kommer att ge dig den informationen du behöver? Frågor baserade på scenarier, där kandidaten får agera på en typisk arbetsrelaterad utmaning, kan ge dig en idé av hur kandidaten skulle sköta sitt jobb. Frågor som ger dig ett mått på resultat, såsom ”vilka hinder stötte du på under projektet och hur tog du dig runt dem?” ger dig insikt i relevanta prestationer. Ställ följdfrågor får att få den specifika information du behöver.

Tala om ditt varumärke och din företagskultur
Som arbetsgivare är ditt varumärke ett viktigt element när det kommer till att ”sälja” in tjänsten till kandidaten.

Den första delen av ditt varumärke reflekteras av de förmåner du erbjuder, såsom kompensation, flexibla arbetstider, hälsoinitiativ och distansarbete. Att tala med kandidaten om möjligheter till att utvecklas och växa inom företaget är också viktigt.

Den andra delen är ditt varumärkes mer emotionella aspekter. Berätta om er företagskultur – vad som motiverar människor till att arbeta där, initiativ som de anställda har startat och vad ni har för traditioner inom företaget.

Den tredje och kanske viktigaste delen av ditt företags varumärke som arbetsgivare är trovärdighet. Istället för att du själv talar om hur fantastiskt det är att arbeta på ditt företag, kan du låta någon av de anställda dela med sig av deras positiva erfarenheter från att ha arbetat i företaget.   

Håll koll på tiden
Bestäm dig för hur lång intervjun ska vara och hur mycket av den tiden som ska fyllas med frågor till kandidaten jämfört med din överblick av tjänsten. Känn dig inte tvungen att lägga allt för mycket tid på mindre bra kandidater, men var medveten om att de troligtvis kommer att tala med andra personer om hur de upplever ditt företag.

Hoppa inte över andra intervjun
Kalla in de starkaste kandidaterna till en andra intervju, antingen med dig eller med en i ditt team. Ställ nya frågor och repetera några från första omgången för att undersöka hur konsekvent din kandidat är i sina svar. Om du efter den andra intervjun fortfarande inte är helt säker på om en kandidat är rätt för jobbet, tveka inte att boka in en tredje intervju.