Infocenter / Rekryteringsstrategi / Kandidatanskaffning / Att förbereda dig inför en intervju med kandidaten

Att förbereda dig inför en intervju med kandidaten

Att förbereda dig inför en intervju med kandidaten

Dina förberedelser för intervjun gör att du nu har ett antal frågor som ska hjälpa dig att lära känna och utvärdera kandidater. Men det är mycket mer som ska göras före, under och efter intervjun. Här är några tips:

Före intervjun

 • Se till att kandidaten är avslappnad: En intervju kan vara stressande, så gör ditt bästa för att få kandidaten att slappna av. Se till att alla kandidater välkomnas ordentligt och följs, om det behövs, till platsen för intervjun. Börja med lite alldagliga frågor.
 • Döm inte efter första intrycket: Vi har alla träffat på dem – personer som inte gör det bästa första intrycket men senare visar sig bli alldeles förträffliga medarbetare. För att vara säker på att du inte ska missa dessa oslipade diamanter, håll inne med ditt omdöme tills du har haft möjlighet att ordentligt utvärdera kandidatens kunskaper och potential.

Under intervjun

 • Berätta lite om jobbet för kandidaten: Även om det på intet sätt är meningen att du ska dominera intervjun bör du alltid börja med en kort sammanfattning av jobbet, inklusive främsta ansvarsområden, organisations- och rapporteringsstruktur, de viktigaste utmaningarna och vilka resultatkrav som finns. Det kommer att hjälpa kandidaten att ge dig relevanta exempel och svar.
 • Var inte rädd att improvisera: Planera dina frågor, men känn dig inte tvungen att ställa alla eller bara de som du valt i förväg. Var följsam på vad kandidaten berättar för dig, ställ nya frågor utifrån hans/hennes svar, säger Shelly Goldman, rekryterare på The Goldman Group Advantage, ett rekryteringsföretag i Reston, Virginia.
 • Lyssna: Om det är du som pratar mest under intervjun kommer du inte att få tillräckligt mycket information för att skilja på kandidaterna eller avgöra de olika kandidaternas kompetens. En tumregel är att lyssna 80 % och prata bara 20 %.
 • Anteckna: Du ska ju inte skriva ner allt som kandidaten säger men se till att skriva ner viktiga punkter, prestationer, bra exempel och annan information som kan hjälpa dig att komma ihåg och utvärdera de olika kandidaterna. En intervjuguide, ordentligt förberedd, kommer att göra det enklare att anteckna och ge en struktur för att skaffa den information du behöver.
 • Se till att kandidaterna också ställer frågor: Detta kan visa sig vara den mest värdefulla delen av intervjun. Varför söker de jobbet – är det utmaningen, karriärmöjlighet i branschen eller något speciellt med företaget? Eller är det så att kandidaten är fixerad vid saker som lön, förmåner och semester? Om kandidaten inte har några frågor, kan det vara en varningssignal, speciellt om det handlar om anställning på högre nivå. Anteckna vad kandidaten frågar om och se till att följa upp om du inte kan svara omedelbart.
 • Följ gällande lagar för intervjuer: Det är oerhört viktigt att alla intervjuare på ditt företag, från anställda på personalavdelningen upp till de högsta cheferna, är införstådda med och följer gällande anställningslagar. Det säkraste sättet att hålla sig inom regelverket är att bara ställa frågor rörande jobbet och på det sättet eliminera risken att glömma frågor eller scenarios som leder till icke relevant information.

Efter intervjun

 • Låt kandidaterna veta vad de kan förvänta sig: En jobspost för många kandidater är att de blir hängande i luften efter en intervju, eller att de lovats uppföljning som sedan uteblir. Om kandidaten passar bra, var tydlig med kommande steg. Och om kandidaten inte passar så bra då? Avsluta alltid en intervju i positiv anda, men se till att vara ärlig, säger Goldman. Be inte kandidaten att ringa upp dig om du inte verkligen vill det.
 • Jämför anteckningar och fatta ett gemensamt beslut: Utvärderingen efter intervjun är tillfället att jämföra anteckningar och ta anställningsförfarandet ett steg framåt. Samtliga intervjuare ska vara beredda på att motivera sina anmärkningar och rekommendationer med specifika exempel och anteckningar från mötet.
 • Fördjupa frågorna då kandidaterna blir färre: De påföljande intervjuerna med finalisterna är värdefulla tillfällen att lära känna dem bättre. Värdera möjligheten att använda "visa-mig"-frågor som exempel på strategisk planering eller "visa-mig-hur-du skulle-göra-det-där" som exempel på en utmaning på jobbet som personen skulle kunna ställas inför.

Ge en positiv bild av ditt företag

Joan Woodward, en av de högsta cheferna på Fifth Third Bank, hävdar att det är hård konkurrens på arbetsmarknaden när det gäller att rekrytera bra personal. "Vi måste inse att vi säljer in oss själva lika mycket som kandidaten säljer in sig", säger hon. "Det är viktigt att behandla människor bra under intervjuerna. Jag vill aldrig tappa en potentiell kund eller göra så att en kandidat får en negativ bild av vårt företag".

Din intervju speglar det värde som företaget ser i varje kandidat och, i sin förlängning, i varje anställd. Var en god ambassadör för ditt företag genom att genomföra intervjun på ett proffsigt sätt, kommunicera ärligt och ställ dina frågor för att kunna göra en ärlig utvärdering av varje kandidats förmågor. Och du kommer inte bara att göra bra rekryteringar, du kommer också att skapa goodwill i samhället och förbättra dina framtida rekryteringsmöjligheter.