Infocenter / Rekryteringsstrategi / Kandidatanskaffning / Fem grundstenar för en bra arbetsbeskrivning

Fem grundstenar för en bra arbetsbeskrivning

Fem grundstenar för en bra arbetsbeskrivning


Om du vill anställa rätt person behöver du en klar bild av vem det är du letar efter. Din arbetsbeskrivning måste efterfråga mer än bara erfarenhet och utbildning. Den bör inkludera vilka olika sidor det finns av arbetet men även de karakteristiska drag en person behöver ha för att kunna arbeta och utvecklas i din organisation.

Arbetsbeskrivningen du tar fram uppfyller flera syften:

 • Lägger grunden för din platsannons och lockar rätt personer att ansöka
 • Ger dig en chans att ge ett gott första intryck av ditt företag
 • Hjälper dig i processen att välja ut de bäst kvalificerade kandidaterna
 • Hjälper dig att utforma de effektivaste intervjufrågorna för att hitta den person du behöver

Varje anställningsplan bör vara baserad på dessa fem punkter:

 1. Arbetsuppgifter: Vad kommer personen att göra?
  Ta dig tid att skriva ut specifikationerna för det lediga jobbet. Börja med en beskrivande jobbtitel (”säljare industriprodukter, västra regionen” är bättre än bara ”säljare”). Om det finns en branschstandard kan du anpassa jobbtiteln till denna. 

  Skriv därefter en sammanfattning av vilket ansvar som följer med jobbet samt en lista på huvuduppgifter för den anställde. Tänk igenom detta noga. En vag eller inkorrekt beskrivning kommer att göra det svårare för dig att matcha kandidaten med jobbet, eftersom du då själv inte vet exakt vad som krävs av personen. 

 2. Arbetserfarenhet: Vilken bakgrund krävs för att få jobbet gjort?
  Insikt i branschen, kunskap om yrket, akademisk bakgrund och arbetsmeriter, allt detta spelar en roll i rekryteringsprocessen. Klargör redan från början vilka specifika erfarenheter och vilken bakgrund en kvalificerad kandidat bör ha. Kräver jobbet till exempel erfarenhet från samma bransch, eller kan man använda sig av en person från en helt annan?

  Bestäm om personens utbildningsnivå har någon inverkan på hur han eller hon kan komma att sköta jobbet. Inom vissa yrken krävs till exempel ett visst certifikat. 

  Till slut är det bra att överväga hur mycket tid och resurser du är villig att och framförallt kan lägga på upplärning. Detta påverkar din flexibilitet i rekryteringen.

 3. Färdigheter: Vilka unika färdigheter måste personen ha?
  Titta på de uppgifter som personen kommer att utföra och bedöm vilka färdigheter som krävs för att utföra dessa. En växeltelefonist behöver ju till exempel ha ett bra telefonbeteende och kanske även vara bra på att lyssna.

  En chef kan vara tvungen att se till att saker verkställs snabbt och hålla deadlines, en gruppledare kan behöva bra ledarkunskaper. Din lista bör inkludera både de kunskaper som krävs samt vilka egenskaper man bör inneha.

 4. Stil: Hur får personen jobbet gjort?
  I ett litet företag kan det spela lika stor roll hur personen jobbar som vad de jobbar med. De anställda måste smälta ihop med företagskulturen och det team du för närvarande har på plats. En person som drivs av att jobba i grupp kommer till exempel inte att bli långvarig på ett företag där alla jobbar enskilt.
 5. Temperament: Vilken sorts personlighet lyckas i din organisation?
  Ta arbetsbeskrivningen ett steg längre genom att tänka över vilka attityder och beteenden du vill ha hos en kandidat. Ditt mål är att hitta den typ av person som är mest produktiv i arbetsmiljön du har skapat och som kan komplettera din nuvarande arbetskraft. Ta fram en lista på de karaktärsdrag du värdesätter högst, de kan inkludera saker som ett sinne för humor, ärlighet, medkänsla och liknande. Du kanske inte tar med dessa i platsannonsen, men de kan hjälpa dig att välja mellan kandidater efter mer djupgående intervjuer och urval.