Infocenter / Rekryteringsstrategi / Kandidatanskaffning / Anställningstillfället: Att ge någon ett erbjudande

Anställningstillfället: Att ge någon ett erbjudande

Anställningstillfället: Att ge någon ett erbjudande

Ge kandidaten ett erbjudande han eller hon inte kan tacka nej till – det handlar om mer än bara lönen.

Du har intervjuat och testat kandidater, kollat upp och pratat med deras referenser och nu är du redo att erbjuda någon jobbet. Vad behöver du göra för att knyta ihop säcken?

På en konkurrensutsatt arbetsmarknad räcker det oftast inte med att bara erbjuda någon ett jobb för att de ska ta det. Den avslutande delen av rekryteringsprocessen kan ibland vara den mest komplexa.

Du måste ta hand om löne- och förmånsförhandlingar, visa dig proffsig och framhäva fördelarna en anställning hos ditt företag verkligen ger. Det handlar alltså inte bara om att välja de bästa, de måste även välja dig.

Agera snabbt
Väntar du för länge med ett erbjudande kan du riskera att förlora den bästa kandidaten. Avsluta snabbt, det visar hur gärna du vill anställa personen och att du tänker snabbt och respekterar kandidatens tid. En lång och utdragen rekrytering kan ge kandidaten anledning att tro att du inte kan bestämma dig – det är inte den sortens organisation som någon vill arbeta för.

Ge ett konkurrenskraftigt erbjudande
Innan du ger dig in i en förhandling, ta reda på lönetrenderna som råder för tillfället. Det erbjudande du presenterar måste vara rättvist gentemot kandidaten och i linje med standarden i din bransch och inom ditt företag. Du kantill exempel gå igenom lönechecken på Monster.se för att få en uppfattning om vad liknande företag erbjuder i form av lön och förmåner, lönechecken är baserad på verkliga personers lämnade löneuppgifter. Fackförbund och arbetsgivarorganisationer brukar också regelbundet utföra löneundersökningar som du kan använda dig av.

Var kreativ i din kompensation
Många små företag har svårt att konkurrera med enbart lönen. Om du inte kan erbjuda en hög ingångslön finns det andra finansiella incitament som till exempel aktier och optioner, vinstdelning och bonus. Fler och fler kandidater, speciellt de som vill arbeta för små företag, kan lockas med livsstilsrelaterade förmåner som hjälper dem balansera arbetslivet med privatlivet, såsom flextid och distansarbete.

Säg det först, skriv ner det sen
Generellt sett är det bättre att framföra anställningserbjudandet personligen; du kan då lätt förklara alla aspekter av ditt löne- och förmånspaket samtidigt som kandidaten kan få svar på de eventuella frågor som finns. Undvik de missförstånd som kan inträffa genom att även formulera ditt erbjudande skriftligen. Tillsammans med ingångslönen, inkludera detaljer som titel, arbetsuppgifter, arbetsplacering etc. Försäkra dig själv om att du inte lovar mer än du kan leverera.

Tala väl om ditt företag
När du presenterar ditt erbjudande är det också läge att lägga fram fördelarna med att arbeta för ditt företag. Framhäv varför någon ska arbeta hos just er. Det kan vara allt från möjligheter att utvecklas inom företaget till bonusprogram, eller varför inte din unika företagskultur.

Demonstrera hur ditt företag är en perfekt match till din kandidats liv och livsstil. Det här är din chans att få kandidaten att förstå att ni är rätt för honom/henne.

Stanna upp i tid
Alla kandidater kommer inte att fastna för ditt erbjudande. Vissa kan verka tveksamma som en del i förhandlingstaktiken, de tror att deras tveksamhet kommer få dig att presentera ett ännu bättre erbjudande. Andra kanske bara är osäkra på huruvida tjänsten är helt rätt. Försök avgöra vad som är den verkliga anledningen till tveksamheten. Om det är en högre lön kandidaten är ute efter, ta reda på om den ligger i linje med personens potentiella bidrag inom företaget. Tänk på att det kan få negativa konsekvenser om du anstränger dig för hårt för att anställa en person som har starka tveksamheter till att ta jobbet, det finns en risk för att personen kommer på andra tankar och lämnar anställningen efter bara några månader.