Infocenter / Rekryteringsstrategi / Urval & granskning av kandidater / Intervjutips för att anställa högt efterfrågad kompetens

Intervjutips för att anställa högt efterfrågad kompetens

Intervjutips för att anställa högt efterfrågad kompetens

Att framgångsrikt rekrytera efterfrågade och högkvalificerade personer kan sätta den mest erfarna rekryterarens nerver på prov. Kvalificerade kandidater inom heta branscher vet att maktbalansen är till deras fördel.

Däremot kan du skifta balansen med rätt rekryteringsstrategier, intervjufrågor och uppföljningstaktik. Här är fem sätt som kan ge dig övertaget under intervjun. 

1) Var mer som en matchmaker än en rekryterare
Personer med efterfrågad kompetens vet att de inte behöver ta vilket jobb som helst. Vilket är det bästa sättet att vinna över dem till ditt företag? Börja med intervjufrågor som avslöjar vad som är viktigt för dem, snarare än att fokusera på företagets agenda.

”Ändra din sinnesinställning till att bli en sofistikerad säljare som först ställer frågor om kundens behov”, detta säger Doug Hardy, författare till Monster Careers: Interviewing. ”Fråga vilka arbetssituationer som känns spännande och engagerande för kandidaten. Exempelvis kan en kandidat vara i en organisation där hens bästa arbete bromsas eller hindras av byråkratiska processer. Kan du övertyga kandidaten om att er organisation rör sig snabbare, och med mindre byråkrati?

En person som är både ambitiös och kunnig kommer att leta efter en karriär där hen får använda sin talang på ett sätt som gör skillnad, säger Barry Drexler från Drexler Coaching, intervjucoach baserad i New York som uppskattar att han har intervjuat 15 000 personer under sin 30 år långa karriär.

Att ställa intervjufrågor som framhäver organisationens erbjudanden och förmåner inom karriärutveckling och utbildning kan hjälpa till att konvertera dessa kandidater till anställda. Här är några exempel:

  • Jag ser att du har gått en kvällsutbildning inom IT-säkerhet och att du brukar delta på branschkonferenser varje år. Är det några fler utbildningar du skulle vara intresserad av att gå? Följ upp med specifik information om hur ditt företag stödjer de anställdas utveckling.
  • I din nuvarande position är du projektgruppsmedlem – är en uppflyttning till projektledare något som du tycker känns intressant? Denna fråga är en naturlig ingång till att diskutera möjligheterna för avancemang.
  • Direkta frågor som Hur mycket självständighet har du i din nuvarande organisation? eller indirekta intervjufrågor som Vad gillar du inte med ditt nuvarande jobb? skapar en öppning att diskutera subtila psykologiska införsäljningstillfällen såsom självständighet, effektivitet och uppskattning, säger Hardy.
  • Intervjufrågor som Vad värdesätter du i ditt arbete och i livet? kommer att hjälpa dig att bedöma huruvida den sökande passar in i er organisation och kultur. Om du kan matcha detta med kandidatens värderingar och erfarenheter kan du minska personalomsättningen.

2) Engagera hela gruppen 
När en tjänst som kräver hög teknisk kunskap ska tillsättas är det oftast inte rätt läge att flyga solo. Istället kan du förbättra dina intervjuer genom att bilda ett rekryteringsteam; vilket inkluderar:

  • En förespråkare för företaget  
  • En teknisk expert
  • En kollega

Varje person spelar en specifik roll i intervjuprocessen:

Förespråkarens roll är inte att ställa frågor utan istället att prata om hur bra det är att jobba på företaget, säger Drexler. Denna person kan ses som din hejaklacksledare vars mål är att få personen entusiastisk över att jobba hos er.

Den tekniska experten kan diskutera det dagliga arbetet och fråga kandidaten om dennes synpunkt på ett tekniskt problem (detta visar också att företaget värderar kandidatens åsikt). Enligt Hardy tenderar även tekniska personer att lita mer på folk inom deras eget område eller kunskapsnivå än på rekryterare eller HR-personal.

Den tekniska experten bör också ställa några tuffa frågor som utmanar den sökande. Du vill ha folk som vill bli utmanade och gillar att lösa problem. När de besvaras bra ger de tuffa frågorna kandidaten en känsla av tillfredsställelse och att de har presterat, och att hen kommer att bli utmanad i jobbet.

Kollegans funktion under anställningsintervjun är att få kandidaten att känna sig bekväm i gruppen och med sina medarbetare. Förbered personen innan intervjun om den sökandes mål, de kan också tala om kontorsmiljön och om hur jobbet matchar kandidatens intressen.

Till slut, gå tillbaka till kandidaten och ställ intervjufrågor som ger dig en känsla av huruvida jobbet du erbjuder passar bra. Exempelvis kan du fråga Vad har du sett som har fångat ditt intresse? Vilka är dina farhågor?

Om det verkar som att kandidaten inte kommer att trivas på företaget, motstå frestelsen att anställa hen bara för att tjänsten är svårtillsatt. Högkvalificerade medarbetare som är olyckliga på jobbet har väldigt lätt att flytta till ett annat företag.

3) Håll kontakten efter intervjun 
Medan du sätter ihop ett jobberbjudande, låt det inte gå en vecka utan kontakt, säger Drexler. ”Det finns alltid en anledning till att ringa”, säger han. Fråga om de vill komma in och träffa fler kollegor eller meddela att du har ringt referenserna och vem av dem du har pratat med eller inväntar svar från. 

4) Agera snabbt 
Eftertraktade kandidater bli uppsnappade fort, så låt inte din egen perfektionism sakta ner – håll igång anställningsprocessen. Ge kandidaten ett erbjudande, även om det bara är muntligt, så snart som möjligt.

5) Håll kandidaterna varma 
När du rekryterar till svårtillsatta tjänster kommer du alltid att förlora en del kandidater. Fortsätt att hålla kandidaterna varma genom att bjuda dem in till lämpliga företagsevenemang. Nästa gång du har en öppen tjänst är det lättare att bjuda in dem för att prata om ett kommande projekt.