Infocenter / Rekryteringsstrategi / Urval & granskning av kandidater / De bästa frågorna att ställa till en referens

De bästa frågorna att ställa till en referens

De bästa frågorna att ställa till en referens

En enkel bakgrundskontroll för att försäkra sig om att kandidaten inte ljuger i sin meritförteckning eller i sin ansökan räcker inte. Det är bara första steget. Det andra och viktigare steget är att försäkra dig om att kandidaten klarar av vad han/hon säger sig klara av. Att noggrant kolla upp referenser är viktigare än någonsin i anställningsprocessen.

Så vilka är några av de bästa frågorna att ställa? Så fort du har referensen i telefonen bör du fråga, “Hur är du bekant med kandidaten?” Svaret på den frågan ger svar på många frågor. Först bekräftar den huruvida referensen och kandidaten någonsin har arbetat med varandra, och på vilket sätt. Arbetade referensen för kandidaten eller var det tvärtom, eller var de kollegor? Arbetade de tillsammans dagligen eller bara då och då? Svaret på den frågan kommer att ge referenstagaren råd om hur stor vikt han/hon bör lägga på svaren till följande frågor.

Nästa fråga att ställa blir, “Hur länge arbetade du och kandidaten tillsammans?” Här kommer tiden att vara avgörande när det kommer till trovärdigheten gällande svaren på övriga frågor. Om referensen arbetade med kandidaten under flera år kommer svaren att väga tyngre än om de bara arbetat tillsammans under några månader.

Sedan är det viktigt att fråga referensen om kandidatens dagliga ansvarsområden på arbetsplatsen. Här är det viktigt att stämma av att meritförteckningen stämmer överens med det referensen säger. Hur kompletta svar du får från referensen kommer att avslöja hur väl referensen känner kandidaten. Ett vagt eller undvikande svar kan till exempel tyda på att kandidaten kan ha överdrivit när den sagt att han/hon jobbat dagligen med referensen under en längre tid. En varningsflagga bör också hissas om referensen inte noggrant kan beskriva kandidatens arbetsuppgifter.

En annan viktig fråga som man måste ställa till varje referens är, “Vad tror du kandidaten verkligen behöver för att fortsätta i sin yrkesutveckling?” Svaret på den här frågan kan ge ovärderlig insikt i kandidatens lämplighet för den lediga tjänsten.

Mot slutet av intervjun kommer fler viktiga frågor som alltid bör ställas, som “Varför slutade kandidaten?” och “Kunde kandidaten ha stannat om han/hon velat?” Om kandidaten fortfarande arbetar på samma plats som referensen, blir frågan ”Varför vill kandidaten byta jobb?” Slutligen bör varje referens få frågan “Om det var du som skulle anställa, skulle du anställa kandidaten, och för vilken position?

Tanken är inte att detta ska vara en grundläggande lista på frågor man bör ställa en referens, men det är en startpunkt som tillåter dig att säkerställa en referens trovärdighet.