Infocenter / Personalhantering / Personalrelationer / Språkbarriärer på arbetsplatsen – hur kan jag övervinna dessa?

Språkbarriärer på arbetsplatsen – hur kan jag övervinna dessa?

Språkbarriärer på arbetsplatsen – hur kan jag övervinna dessa?

Om du nyligen har anställt en person som inte har det lokala språket som sitt modersmål kan resultatet av detta bli att svårigheter i kommunikationen uppstår. Är personen en högt kompetent individ vill du säkerligen att denne ska prestera efter bästa förmåga. Detta kan troligtvis uppnås genom att bryta ner den språkbarriär som eventuellt har uppstått – men vilka är de bästa sätten att närma sig situationen?

Nedan hittar du en kort checklista över åtgärder som kan hjälpa dig att jobba med hindret som språket kan innebära. Men var dock medveten om att det inte finns någon enkel lösning på problemet. Alla lösningar tar tid och att bli flytande på ett annat språk sker självklart inte över en natt.

Det första du måste göra är att förvissa dig om på vilken nivå personen befinner sig i fråga om språkförståelse. Hur duktig är din medarbetare på att tala och förstå språket, både när det gäller i tal och skrift?

  1. Para ihop personen med en kollega som talar samma språk. Om det är möjligt är detta en briljant idé! Om inte, kan du para ihop din nyanställda med en öppensinnad, vänlig och tålmodig kollega som kan fungera som en mentor eller fadder för att hjälpa personen att anpassa sig till kulturen, förväntningarna och vokabulären inom organisationen. 
  2. Se till att du och dina kollegor talar tydligt och långsamt. Det är inte helt upp till din nyanställda person utan även upp till dig och alla dina kollegor att se till så att personen hänger med. Tänk på att artikulera klart och tydigt, att medvetet anpassa språket för att undvika jargong, slang och vardagsuttryck, samt att tala långsamt och kommunicera på ett sätt så att er kollega förstår. När du talar, kolla efter icke verbala svar som exempelvis pannrynkningar eller nedåtriktade blickar, även nickningar och leenden kan indikera att personen inte har förstått vad du sagt.
  3. Anta inte att personen förstår. Kontrollera det – ställs det inga frågor kan du förmodligen anta att din kollega inte har förstått dig. Fråga inte bara ”Förstår du?” (i pressade situationer är det lätt att få panik och bara svara ”ja”) utan be istället din kollega att sammanfatta vad som just har sagts.
  4. Ge beröm för att ställa frågor och erkänna förvirring. Ett annat språk än ens eget kan vara väldigt komplext för människor som inte har det som modersmål – de behöver tålamod, medkänsla, empati, uppmuntran – och beröm – som de kan lita på. Det är viktigt att ge beröm för att personen är ärlig om missuppfattningar och att de inte tillåts att känna sig otillräckliga eller maktlösa. En utmärkt linjechef kommer att kunna notera framsteg och ge beröm och stöd därefter.  

Genom att jobba med dessa saker kommer du att utveckla ett starkt och framgångsrikt arbetsförhållande med din nya medarbetare, som hjälper personen att nå dess fulla potential medan din organisation kan dra nytta av deras unika kompetens och perspektiv.