Infocenter / Personalhantering / Personalrelationer / För samman smågrälande kollegor

För samman smågrälande kollegor

För samman smågrälande kollegor
För samman smågrälande kollegor

Många medlemmar på Monster har frågor om hur man löser de ofrånkomliga konflikter som dyker upp på en arbetsplats, och vilka strategier det finns för att hjälpa deras personal arbeta mer harmoniskt. Om du vill förhindra konstant bråkande, knivar i ryggar och andra brott mot lagandan, erbjuder vi följande insikter. Kom bara ihåg: Att få människor att bli sams är ett långtidsprojekt.

Vad är det första en chef bör göra när han/hon blir medveten om problemet?

Det första steget är att sätta sig ner med respektive medarbetare, individuellt, för att fastställa grunden för problemet. Var tydlig med att du är där för att lyssna och kom fram till en plan för att lösa konflikten så att arbetet kan fortsätta. Du vill inte att allt arbete ska upphöra tills konflikten är löst.

Om en person har mer rätt än den andra, vad gör man då?

Fokusera på att det är var persons ansvar att lösa ett problem. Det är lite som ett äktenskap; du kan fokusera på vem som har rätt eller fel och vem som måste göra vad för att fixa det, men i slutändan, om varje person inte är villig att vara 100 % engagerad i lösningsprocessen är oddsen emot ett positivt resultat. Vid försämrade situationer som når en chef, har i stort sett varje person sagt eller gjort något han ångrar vid den tidpunkten.

Och om båda parter har fel och du bara har två gnällspikar på halsen?

Detta är troligtvis det vanligaste exemplet, i alla fall bland jämlika kollegor. En konflikt mellan personligheter försvårad av några dåliga erfarenheter kan göra det svårt för två personer att börja på ett projekt på rätt fot. Det är svårare att lösa. När du har med en hierarki att göra har du riktlinjer att följa, som t ex hur du rapporterar till en chef eller hur din chef ska behandla dig. Men det är speciellt krångligt bland jämlika kollegor, folk inser inte alltid att hur de hanterar andra människor är ett mått på hur de presterar. Stjärnor på arbetsplatsen tror ofta att de har tillåtelse att alienera alla andra, eftersom deras arbete är så bra. Till slut kommer människor att tolerera deras beteende. Värt att nämna är också att det inte bara är underpresterande som ger sig in i dessa krig, även två stjärnor kan komma i konflikt med varandra.

Vilka är de långsiktiga målen? Vad än chefen väljer att göra – vad bör hon tänka på för att förhindra detta från att hända igen?

Tre saker: För det första, hon måste sätta gränser, berätta vad som krävs när det kommer till uppförande. Ofta är det inte tydligt formulerat och förväntningarna är inte på samma nivå för alla. Stjärnorna kommer undan med att komma in sent på mornarna eller slarva med vissa detaljer. Hon måste fastställa ett klimat av uppfattad rättvishet och jämlikhet.

För det andra, hon måste engagera sig i arbetet att föra de två samman igen. Detta kräver en serie av konversationer över tid.

För det tredje borde hon uppmuntra sin personal att lära känna varandra, respektera varandra och förstå varandras prioriteringar. Den här insatsen är värd sin ansträngning, för när en konflikt uppstår har folk en bas av ömsesidig respekt att falla tillbaka på som kommer att hjälpa dem att arbeta sig igenom problemen.

Ansvaret att hitta en lösning ligger hos alla tre inblandade – chefen och de två personerna i konflikt. Ett möte där chefen säger “Ni måste ta tag i det här problemet” är sällan effektivt.