Infocenter / Personalhantering / Personalrelationer / Vad äldre och yngre anställda kan lära från varandra

Vad äldre och yngre anställda kan lära från varandra

Vad äldre och yngre anställda kan lära från varandra

Vad äldre och yngre anställda kan lära från varandra

 

För första gången någonsin delar fyra tydliga generationer arbetsplats: de Tysta (65+), Baby Boomerna (45-65), generation X (25-45) och Millennierna (de yngsta). Arbets- och livserfarenheterna hos de här grupperna är unika, men klyftan är som tydligast mellan de två äldsta generationerna och de två yngsta.

 

Som alltid kan äldre anställda lära sina yngre kollegor ett och annat. Men utbildning är alltid dubbelriktad, äldre anställda kan också lära från nyrekryterade. Här är några av de lektionerna.

 

Vad äldre anställda kan lära yngre anställda

 

·          Tuffa tider: “Yngre anställda gick inte igenom recessionen på 1970-talet, och det finns fortfarande personer på arbetsplatsen som kommer ihåg depressionen”, säger Ben Dattner, en industri- och organisationspsykolog och konsult. “De kan föra vidare sin kunskap om ekonomiska cykler och ge ett långsiktigt synsätt på saker.”·          Lojalitet: Det kanske är otrendigt nuförtiden, men att hålla sig till en arbetsgivare eller chef har sina positiva sidor. Äldre anställda vet vad det innebär att stå kvar vid någons sida i vått och torrt, säger Dattner. Det kanske inte är det lättaste att hålla sig till ett företag hela livet – speciellt när ett jobbyte kan ge omedelbar uppskattning, högre lön och bättre förmåner – men äldre anställda vet att vissa företag tar hand om sina anställda som stannar och bryr sig om företaget.·          Erfarenhet: Vare sig det är företagspolitik eller kunskap om branschen så vet de äldre vad som gäller, säger Dattner. De flesta av dem delar mer än gärna med sig vad de vet om människor, jobb och framgång.·          Social förmåga: “Äldre anställda är mycket sociala och duktiga på relationer, ” säger konsulten Chuck Underwood, författare till The Generational Imperative: Understanding Generational Differences in the the Workplace, Marketplace and Living Room. “All teknisk kunskap som de yngre anställda har kompenserar inte för deras avsaknad av den sociala delen.” De äldre kan lära de yngre om grunderna för det sociala på en arbetsplats som till exempel artighet och laganda.·          Ånger: “Äldre anställda har oftast en förståelse för vad de ångrar i sina karriärval”, säger Penelope Trunk, bloggare och författare till Brazen Careerist: The New Rules for Success. “Människor ångrar oftast inte vad de gjorde, utan vad de inte gjorde. De äldre kan föra vidare de erfarenheterna till de yngre så de har en chans att styra sin karriär i rätt riktning så den blir mer som de förväntat sig.·          Självständighet: “I flera år har de yngre tagits hand om av sina föräldrar och av samhället, men nu är de på egen hand, ” säger Trunk. “Äldre anställda vet hur de ska förlita sig på sig själva. De kan lära de yngre att när de är på jobbet kan de inte räkna med att någon ska ta hand om den.”

 

Vad yngre anställda kan lära äldre anställda

 

·          Ny teknologi: Det här är det mest påtagliga området. Vare sig det handlar om datorer eller någon annan apparat med bits och bytes är chanserna stora att de yngre vet hur de används. Om de inte gör det, kan de lätt lära sig hur. Och som de flesta människor med en kunskap eller talang, lär de gärna andra människor hur man gör också.·          Mångfald: Yngre anställda kommer från diverse hushåll och bakgrunder. Deras “bredare perspektiv” kan ofta hjälpa äldre anställda att öppna ögonen för en arbetsvärld i förändring, säger Dattner.·          Jobbhoppande: “Äldre anställda har blivit informerade om att det bara är dåliga, olojala och inkompetenta medarbetare som slutar, ” säger Trunk. “Faktum är att idag är det de bästa som hoppar från jobb till jobb.” Medan de äldre kanske ser på jobbyte som något negativt, förstår de yngre att det kan vara energigivande och till och med förändra ens liv.·          Risktagande: Yngre anställda är extremt entreprenörsmässiga, ” säger Underwood. “De tänker utanför ramarna. Det är speciellt tydligt om man jämför med folk som har spenderat hela sin karriär med att respektera företagshierarkier och processer utan att ta risker.” Fast det var inte nödvändigtvis något dåligt förr, “en ny era kräver nya sätt att tänka på, ” säger han.·          Balansera arbete med privatliv: “Äldre anställda har gjort ett fruktansvärt jobb med att hitta en balans mellan arbete och privatliv, ” säger Underwood. “Yngre anställda är inte karriärdrivna. De kan visa de äldre andra attityder och värden.”·          Uppfylla drömmar: “Äldre anställda har haft mycket ansvar genom deras karriärer, men nu när de är utan småbarn och lån, är de fria, ” säger Trunk. “De kan gå ut och uppfylla sina drömmar – men de kanske inte inser det själva. Om de ser hur yngre anställda agerar och känner, kan de följa deras sätt.