Infocenter / Personalhantering / Ledaregenskaper / Vad gör någon till en bra chef?

Vad gör någon till en bra chef?

Vad gör någon till en bra chef?

Chefer är oftast det primära skälet till att folk antingen älskar eller hatar sitt jobb. En chef är navelsträngen som kopplar de anställda till en organisation, och om den kopplingen skadas, kommer den anställda så småningom att sluta. Om du är en av de lyckligt lottade anställda som har en bra chef ska du inte ta den relationen för given.

Här är vad som gör en chef till en bra chef:

1. Sätter tydliga förväntningar
En bra chef sätter sig ner med den anställda redan från början och identifierar prioriteringar. Hon diskuterar utvecklingssamtalet och hur hon definierar ”utmärkta prestationer.” Hon håller diskussioner regelbundet, i förhållande till förväntningar, från och med det.

En effektiv chef talar inte om för sina anställda hur de ska sköta sitt jobb. Hon talar om utgång och resultat med dem, och sedan är de anställda anförtrodda att verkställa processen på det sätt de tror passar.

Förväntningar sätts på olika sätt – ibland under ett formellt planeringsmöte och ibland under ett informellt samtal om en speciell fråga.

2. Coachar
En bra chef ser sin position som både en ledare och en coach, någon som utbildar och uppmuntrar sina spelare och som leder sitt team exemplariskt.

En effektiv chef tar inte för givet att hennes anställda vet vad de ska göra och hur de ska göra det. Som en bra coach ropar hon in instruktioner från sidlinjen. Ofta kan en chef vara frestad att springa in på planen och spela själv, medan hennes anställda inte lär sig någonting. En bra chef vet att framgången i coachning ligger i balansen av kontroll – den tunna linjen mellan att vara överkontrollerande och underkontrollerande – att vara tillräckligt närvarande för att hjälpa men inte överskugga spelarna.

3. Ger feedback
Vissa chefer väntar tills det formella utvecklingssamtalet för att ge negativ feedback till sina anställda. När detta händer lämnar man de anställda att undra – Varför sa inte min chef något tidigare? Jag hade kunnat försöka ändra eller göra saker annorlunda. Att ge anställda feedback regelbundet etablerar en coach – spelarerelation. Att vänta tills utvecklingssamtalet för att ge feedback har en mer åklagare – åklagad/rättegång – domkänsla, och negativ feedback låter då som straff.

4. Uppmärksammar prestationer
Anställda behöver känna sig uppskattade. Research visar att människor trivs när de får uppmärksamhet. Vi tröttnar helt enkelt aldrig på det. Ingenting fungerar lika bra som positiv förstärkning, och en bra chef är mycket medveten om det. Hon nämner saker hon gillar att hennes anställda gör; det är inte överraskande att hon får mer sådana saker gjorda.

Det handlar om sunt förnuft egentligen. Om någon har på sig ett par jeans en dag och får massa komplimanger för dem, kommer den personen absolut ha på sig de jeansen igen. På det här sättet är vi människor verkligen inte komplicerade.

5. Inkluderar
Det är viktigt för anställda att känna sig som jämlika och att de alla bidrar till teamet ungefär lika mycket.

En bra chef skapar en miljö baserad på integritet, förtroende, respekt – och som uppmuntrar feedback, innovation och kreativitet. Anställda i en sådan atmosfär kan blomma ut på riktigt.

6. Lär känna sina anställda
En bra chef stannar till och säger hej. Hon gör sig tillgänglig. Om en anställd vill tala med henne spelar det ingen roll vad hon är upptagen med, då stannar hon upp och ger dem sin uppmärksamhet.

En effektiv chef har ett personligt intresse i hennes anställdas liv. Hon snokar inte, utan hon försöker få en bättre förståelse för personen ”bakom” den anställda. En arbetsgivare som förstår sina anställdas liv är mer trolig att vara sympatisk och, till exempel, vara okej med flextid när det behövs. Anställda som känner av att deras chef bryr sig om och är intresserad av vilka de är kommer att vara mer engagerade i sitt arbete.

7. Hittar varje persons unika talang
En bra chef observerar sina anställda för att ta reda på vad de är bäst på. Hon talar med dem om vilka delar av deras jobb de tycker om mest. En bra chef lyssnar av och balanserar instinkterna och kunskaperna en anställd har. Detta skapar en win-win situation eftersom hon får belöning i form av den anställdas belåtenhet, och de anställda blir mer och mer inspirerade och självförtroendet i deras arbete ökar. Dessutom känner de sig uppskattade och drivna av att någon har deras intresse i första hand.

En effektiv chef gör en personlig investering i hennes anställdas framgång. Hon tar sig tid att sätta sig ner för att diskutera deras mål med dem och hon gör vad hon kan för att hjälpa dem att nå dem.

8. Jobbar oförskräckt
En effektiv chef uppmuntrar hennes anställda att inte vara rädda för att begå misstag under resans gång. Mentaliteten hos en bra chef uppmuntrar att man lär sig – inte att man ska vara rädd för att göra fel. Det handlar om möjligheter, att prova något nytt och annorlunda och att tänja på personliga gränser. Rädsla hämmar utveckling. Istället använder en bra chef misstag som ett verktyg.

9. Är öppen och ärlig
En bra chef är rättfram, men lyhörd. Hon inser att kommunikation är viktigt. Om hon ser att prestationen hos någon sjunker väntar hon inte länge med att ta upp det för diskussion. Hon undviker aldrig sanningen, och hon håller inte inne med företagsinformation som skulle kunna hjälpa de anställda. Hon känner sig inte hotad av hennes anställdas kunskap, istället uppmuntrar hon den.

10. Växer in i rollen
Det är sant att vissa chefer är naturliga ledare som kan motivera och inspirera andra. Med det sagt är det mycket som handlar om att vara en ledare som är inlärt beteende. Många människor har medfödda egenskaper som kan göra dem till bra chefer; det handlar om att utveckla de möjligheterna. En bra chef förblir sällan en bra chef om hon inte jobbar på sin skicklighet. Det kan bara upprätthållas genom att gå chefsutbildningar och seminarier, läsa på om ämnet och utvärdera sig själv.