Infocenter / Personalhantering / Ledaregenskaper / Att leda och motivera din grupp under stressiga perioder

Att leda och motivera din grupp under stressiga perioder

Att leda och motivera din grupp under stressiga perioder
Leda och motivera din grupp under stressiga perioder
 
Ditt företags tredje vända med uppsägningar närmar sig, din chef skriker ut uppgifter med hög prioritet, din personal är trött, slutkörd och rädda för att vara den nästa som blir avskedad. Det är ditt jobb att motivera dem och samtidigt fotsätta att möta de ökade kraven och hålla projekten inom budgeten och inom tidsramarna.
 
Detta igenkännbara scenario är vardagsmat för många chefer. Pressen från ledningen ökar, medan personalens möjligheter och resurserna att möta de ställda kraven minskar. Nyckeln till effektivitet i sådana här situationer ligger i förståelse för de grunder som motiverar människor att prestera, med vilket menas att man överger de gamla värderingarna så som anställningstrygghet och företagets avancemang och istället fokusera på att skapa en kultur byggd på respekt.
 
Grunden är att få individen att känna att de får utbyte för det jobb de gör och att de känner att de tillför viktiga delar till organisationen. Det är ingen lätt uppgift, men i alla fall, en uppgift som ligger på cheferna.
 
Nyligen när jag bokade en flygresa med Southwest Airlines, gav jag försäljaren en komplimang och berättade att jag fått en positiv erfarenhet av vårt möte. Hon verkade genuint lugn och nöjd med sitt jobb. Hennes uppträdande reflekterade resultatet man kan få i en välorganiserad organisation: Hon sa“ vi är helt enkelt trevliga mot människor och gör vårt bästa för att hjälpa dem. ” Det är väldigt enkelt.”
 
Hennes enkla svar var en tydlig indikering på hennes del i en större organisation och en förståelse för den värdegrund som Southwests kundservice stod för. Helt utan formaliteter eller rädsla för att vår konversation skulle vara övervakad för kvalitetssäkring, förstod hon att hennes roll var att i Southwests namn tillfredställa en kund i taget.
 
För att dra en jämförelse, kom en kvinna som lämnat en välavlönad konsultposition till mig för att diskutera nästa steg i hennes karriär. När jag frågade henne varför hon lämnat sin tidigare tjänst, fick jag till svar ”miljön var giftig, lockade fram det värsta hos mina kollegor och hos mig. Alla skyllde på varandra och spelade farliga politiska spel och var villiga att gå över lik för att framhäva sig själva. Det fanns ingen glädje, tillfredställelse eller riktig mening. Jag tyckte inte om den person jag höll på att bli.” Pengarna och löftet om en relativt stabil position, var inte tillräckligt för att kompensera mot den likgiltighet, avsaknad av etik och moral som genomsyrade kulturen.
 
James Henderson, tidigare VD för Cummings motor, summerar det viktigaste för att skapa motivation. ”När personerna väl litar på ledningen, vet sitt ansvar och får utbildning, är det häpnadsväckande vad mycket de kan göra för kunderna och inte minst aktieägarna.”
Att skapa en kultur av respekt, erkännande och pålitlighet mitt i kaos och ovisshet kanske avskräcker många, men processen är faktiskt väldigt enkel. Det enda som behövs är en grundläggande förståelse, att arbetet måste vara meningsfullt, ha ett ingående värde och värderas och uppskattas av andra.
 
En kultur genomsyrad av respekt och pålitlighet kräver en bra ledning som kan skapa relationer till sin personal byggda på ärlighet ochintegritet. Det kan vara frestande att endast vara resultatorienterad på grund av pressen att hålla deadlines, men att även investera i personalrelationer kommer ge bättre och ett mer långsiktigt resultat. Kom ihåg att du som chef måste lyfta fram både de positiva och de negativa nyheterna. Din ärlighet och öppenhet kommer att skapa pålitlighet, vilket gör dig till en förebild inom ditt område . Försök till den grad det är möjligt att involvera dina medarbetare i de beslut som fattas rörande deras arbete. En annan nödvändighet är att kommunicera och prioritera avdelningens mål, samtidigt som du väver samman dessa med organisationens övergripande målsättning. Även om företaget inte ger det erkännande som krävs, hittar effektiva chefer sätt att både individuellt ochkollektivt berömma och offentligt visa upp sina medarbetares arbete och samtidigt  visa hur deras arbete påverkat både avdelningen och organisationen.
 
Gediget ledarskap i dagens arbetssamhälle kräver att cheferna går tillbaka till rötterna för vad som motiverar människor till att jobba, speciellt i den sfär som de kan påverka. Att återställa respekten hjälper dig och din avdelning att hålla er flytande mitt ibland osäkerheten.