Infocenter / Personalhantering / Ledaregenskaper / Kommunicera effektivt som chef

Kommunicera effektivt som chef

Kommunicera effektivt som chef

Du är professionellt respekterad med mer än tillräcklig kompetens för att lyckas inom ditt område. Men förr eller senare måste du kommunicera effektivt med andra som antingen är dina kollegor eller dina underordnade.

Kommunikation blir än mer kritiskt om du har varit i ditt valda yrke under en lång tid och har tagit steget in i en chefsposition. Då har du antagligen tillägnat dig en mängd information som du aldrig formellt undervisades i.

Du kommer behöva kommunicera för att driva projekt framåt, och verktygen för kommunikation på arbetsplatsen har förändrats. Mejl har utplånat memos, fax och brev. Sociala medier har lagt till ytterligare en kommunikationskanal som är både nyanserad och svår att kontrollera.

Ett misslyckande att kommunicera
Vilka blir konsekvenserna av att inte kunna kommunicera på ett bra sätt?

  • Kundens eller projektets behov kanske inte blir mötta. 
  • Dina underordnade kan bli förvirrade över vad som förväntas av dem. 
  • Dina mål kan raseras framför dig, och dina överordnade, kollegor och personal.

Det kommer inte att bli en vacker syn så låt oss inse att effektiv kommunikation inte är lätt. Nästan alla yrken lider av någon form av kommunikationsproblem. Hur många förstår exempelvis sin revisor eller företagets IT-expert? En del av dessa missförstånd kan skyllas på det faktum att revisorer och dataspecialister ofta använder ett brett spektra av fackterminologi och jargong som den oinvigde inte förstår.

Är ditt yrke så mycket annorlunda? Kan du fortfarande sova gott om natten när du vet att många inte förstår det som du utifrån din ståndpunkt anser vara kritisk information?

Nycklarna till effektiv kommunikation är enkla och direkta:

  • Tala tydligt och kortfattat. Fyll inte ut ditt tal med fluff, floskler eller tomma anekdoter. Skala ner till det mest väsentliga och låt kraften i dina enkla fraser göra grovjobbet. 
  • Backa upp dina idéer med kunskap. Håll dig till fakta. Lite research kommer du långt med när du vill bevisa din ståndpunkt och vinna över publiken på din sida. Om du är du expert inom ditt område, presentera dig med kärnfull information om din bakgrund och gå sedan snabbt vidare till din presentation. 
  • Tala i en positiv ton. Undvik negativism, att prata nedlåtande mot din publik eller att snacka skit om andra inom ditt yrke (oavsett hur mycket du kan tycka att de förtjänar det). Genom att ta den smala vägen får du med dig publiken snabbt och effektivt. 
  • Tänk efter innan du pratar. Att använda anteckningar är accepterat i de flesta sammanhang, men även med övning är det tänkbart att avvika från manus. Om du gör så, undvik andefattiga, improviserade broar som inte leder någonstans. Oftast brukar du inte kunna hitta tillbaka, eller återta publikens uppmärksamhet. 
  • Avsluta varje tanke innan du går vidare. Detta kan tyckas inte behöva någon vidare förklaring, men om du inte kritiskt granskar ditt framförande, kan vital information försvinna i förvirringen.  
  • Behåll en lugn attityd och följ planen. Om du vet vad du vill uppnå är det enkelt att både välja och följa den bästa vägen till målet.
  • Avbryt inte andra. Detta är mest tillämpligt om du medverkar i en paneldiskussion, men även under en frågestund. Det finns inget bättre sätt att få folk att tappa lusten och vända sig mot dig än att isolera dem från diskussionen.

Även om stora talare föds måste de flesta lära sig det, och det är verkligen inget att skämmas för. Att använda rätt kommunikationstekniker hjälper verkligen. De flesta människor som är tvungna att tala på möten eller vid ledarskapskonferenser har antingen aldrig blivit visade teknikerna eller har aldrig tagit sig tid att öva in dem.

Den bästa nyheten är att teknikerna är lätta att komma ihåg, lära sig och behärska. Ännu bättre – de fungerar i alla situationer. Från formella tal till informella informationsmöten och även i sociala sammanhang.