Infocenter / Personalhantering / Ledaregenskaper / De vanligaste misstagen man gör som chef

De vanligaste misstagen man gör som chef

De vanligaste misstagen man gör som chef

1. Gör inte omställningen från anställd till chef!
Som anställd är du ansvarig för ditt eget jobb och dina egna förpliktelser. Nu är du plötsligt ansvarig för resultatet hos hela gruppen, inte bara för dig själv. Som resultat måste du ta dig an en helt ny kunskap – den om människor. De bästa anställda kan ofta bli de sämsta cheferna eftersom de inte lyckas med den här övergången.

2. Sätter inte tydliga mål och förväntningar
Det snabbaste sättet att få dina anställda att spåra ur är att låta dem famla i mörkret, utan mål eller direktiv. Dina anställda kommer att ha få utmaningar och ännu mindre motivation. Planera in möten med dina anställda för att sätta uppnåeliga mål, hjälp dem förstå vad som förväntas av dem och ge dem en vision att jobba mot. Jobba inte bara med dem för att sätta mål utan också för att nå målen.

3. Misslyckas med att delegera
Du kan inte göra allting själv – och även om du skulle kunna det är det inte ett effektivt sätt att använda din tid och kunskap på. Dessutom, när du delegerar, skapar du fler möjligheter för dina anställda, och projekt som tidigare verkade överväldigande blir hanterbara när du har överlåtit dem till ditt team.

4. Uppmärksammar inte prestationer hos anställda
Missa inte möjligheterna att uppmärksamma dina anställdas framgång. Mitt i all nedskärning, osäkerhet och konstant förändring, är det viktigare än någonsin att ge dina anställda erkännanden för det de presterar. Det förbättrar moralen, prestationen och lojaliteten. För det mesta är den mest effektiva belöningen ett personligt och skriftligt erkännande.

5. Misslyckas med kommunikationen
Stämningen på företaget beror bland annat på hur kommunikationen fungerar. Dåliga chefer använder sig av att kontrollera information, som ett maktredskap, för att försäkra sig om att de är de med mest kunskap, och därmed de mest värdefulla i organisationen. Men anställda har också rätt att veta vad som pågår, för att kunna fatta rätt beslut för dem själva och för organisationen.

6. Tar sig inte tid för anställda
Som chef måste du göra tid för dina anställda. Att leda är ett människoyrke. Du måste utvärdera dina anställdas individuella behov och adressera dem. När de anställda talar, var noga med att du är där för att lyssna.

7. Försöka lösa något för stunden istället för en långsiktig lösning
Som chef blir du inte långvarig om du bara botar de tillfälliga symptomen på ett återkommande problem. Du behöver ta dig tid för att hitta långsiktiga lösningar till problemen.

8. Påbörja dagen utan en plan
Tidsplanering spelar en stor roll för din kortsiktiga och långsiktiga framgång. Detta innebär att göra rätt saker så effektivt som möjligt. Andra människor kommer att lägga beslag på din tid om du låter dem göra det. Börja din dag med en planering av din egen tid och den tid du kan ge till dina anställda.

9. Arbeta vid ett stökigt skrivbord eller arbetsyta
Studier visar att en person med stökig arbetsyta spenderar ungefär en och en halv timme om dagen med att leta efter saker och ting eller bli distraherad. Det blir sju och en halv timme i veckan i förlorad produktivitet, för att inte nämna att det får dig att verka oproffsig.

10. Tar inte lunchrast
Studier visar att efter flera timmar utan mat blir du seg. En lunchrast, även om den bara är på 15 minuter, hjälper dig att ladda batterierna och ta hand om eftermiddagens uppgifter mer effektivt. Att konsekvent skippa lunchrasten för att spara tid kommer bara att kosta dig i förlorad produktivitet.

11. Hamna i obalans med ditt liv
Lystring arbetsnarkoman: livet går inte bara ut på att arbeta! Du har bland annat din hälsa, familj och sociala sysselsättningar i ditt liv. Spenderar du tillräckligt med tid inom varje område känner du dig både glad och produktiv på jobbet. Försummar du ett eller flera områden i ditt liv börjar speciellt ditt arbetsliv visa tecken på att lida.

12. Vägra förändring
De bästa cheferna är positiva och ser framåt. De ser förändringarna komma och gör planer för att ta itu med dem innan de slår mot deras organisation. Om du vägrar förändring kommer du ingenstans.

13. Du tar det alldeles för allvarligt
En chef med ett stort ego kommer med största sannolikhet att skapa avstånd till sina anställda. Stolthet är aldrig rättfärdigat som grund för ett beslut. Ha ett sinne för humor och skapa en kul miljö för dina arbetskollegor och dig själv. När du lämnar företaget kommer du inte att bli ihågkommen för din fantastiska budget eller disciplin, folk kommer däremot att komma ihåg någon som lyste upp deras dag.