Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Vad kan du lära av en lojal anställd?

Vad kan du lära av en lojal anställd?

Vad kan du lära av en lojal anställd?

Anpassat från boken Finding Keepers: The Monster Guide to Hiring and Holding the World’s Best Employees av Steve Pogorzelski, Jesse Harriott, Ph.D., och Doug Hardy. Publiserad januari 2008 av McGraw-Hill.

Genom att förstå attityderna hos lojala anställda kan arbetsgivarna utveckla strategier för att behålla talangen som finns inom deras företag.

Anställda jämför naturligtvis sin arbetsplats med andra, både föregående och potentiella, och om du är bättre i jämförelsen kan du göra det emotionellt svårare för dina anställda att sluta. Monster har gjort studier av lojalister som avslöjade flera faktorer som är viktiga, dessa kan arbetsgivare använda för att en toppanställd ska stanna. Nyckelinformationen om lojalisternas attityd gentemot jobb, chef, företaget och kompensationen inkluderar:

 • Lojalister uppfattar sitt arbete som utmanande, intressant och personligt infriande.
 • Lojalister har starka relationer med sin chef som går över deras närmsta handledare.
 • Lojalister vet vad deras chefer förväntar sig av dem.
 • Lojalister har en bra balans mellan arbetet och privatlivet och deras chefer stöder dem i privatlivet.
 • Lojalister tycker att deras företag är en bra arbetsplats och de är stolta över att arbeta där.
 • Lojalister ser kompensation som en viktig faktor i deras lojalitet.

Med den här kunskapen kan alla arbetsgivare ta fram strategier för att bättre leda, utveckla och behålla lojala anställda. Kom ihåg följande när du utvecklar strategier för dessa ändamål:

 • Uppmuntra det fulla värdet av en anställds kompensation, inte bara lönen. Detta inkluderar att belysa kostnaderna associerade med förmåner som exempelvis pension. Träna chefer i att personligen uppmuntra deras anställda att använda sig av alla förmåner.
 • Se över känslan hos de anställda tätt och kontinuerligt och mät den för att kolla pulsen på deras attityd. Utveckla proaktiva strategier för att kunna hantera märkbara förändringar. 
 • Lojalitet bland anställda är, precis som arbetsmiljön, instabil. Förutsätt inte att förra årets lojalitet överförs till detta år.
 • Lojalitet är dynamisk; det är inte ett personlighetsdrag man ärver. En lojal anställd kan bli desillusionerad av hans eller hennes företag, chef eller kompensation när som helst. Förändringar som kan påverka en anställds uppfattning av hans/hennes jobb ska tas hänsyn till i förväg.
 • Ett företags rykte är en viktig faktor när det kommer till att behålla anställda, detta ser man på stoltheten hos lojala anställda. Arbetsgivare bör se till att marknadsföra deras insatser och värdet det tillför till samhället, genom både deras produkter och eventuellt välgörenhetsarbete.
 • Bra chefer som hanterar kommunikationen bra sätter klara mål och främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Detta skapar lojala anställda.
 • Ta in lojalisterna som förespråkare under rekrytering när det är möjligt (ta in dem på intervjuerna för att prata gott om företaget).