Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Stärk ert varumärke och hitta rätt kandidater

Stärk ert varumärke och hitta rätt kandidater

Stärk ert varumärke och hitta rätt kandidater
För att lyckas fånga upp nya talanger och hitta de perfekta kandidaterna krävs ett starkt företagsnamn och en intresseväckande kommunikation. Denna kommunikation har tidigare bestått av annonser i tidningar, på väletablerade universitet och andra välvalda forum.  
 
Idag har detta kommit att bli mer komplext, och då särskilt online. Det krävs tydliga strategier och marknadsföring som når de önskade kandidaterna där de faktiskt befinner sig. 
”Om du behöver kommunicera i flera olika kanaler, se till att vara konsekvent och marknadsför alla delar av företaget på ett genomgående sätt”, säger Leslie Cope, senior produktansvarig på Monser.com. I praktiken innebär det att skapa en igenkänningsfaktor och en konsekvent kommunikation, oavsett om det är en platsannons eller en ny tjänst. 
Därför är employer branding fortfarande viktigt 
Som arbetsgivare kan man ibland fråga sig om man behöver investera i branding av ens företag när det ändå finns massor av kandidater som letar efter jobb? Svar: ja!
“Lågkonjunkturen har satt en typ av filter på arbetskraftens demografi”, menar Bob Kelleher, VD på Employee Engagement Group. 
 
James Durban är inne på en liknande bana och menar att “employer branding” inte har någon specifik säsong, utan är alltid relevant. ”De bästa personerna är alltid öppna för nya möjligheter”.
Att investera i företagets varumärke kan faktiskt ge utdelning enligt Durbin, chef på rekryteringsfirman Social Media Talent. ”Att ha ett starkt varumärke som arbetsgivare hjälper dig att hitta bättre kandidater – för mindre pengar”. 
 
En del företag kan tjäna på att ta hjälp av andra starka varumärken för att själva framhävas som arbetsgivare. ”Små företag utan någon stor räckvidd kommer istället att gynnas av Monsters stora räckvidd”, säger Cope. ”Vi har många effektiva lösningar för att driva trafiken till kundernas platsannonser hos oss”. 
 
Att använda media för att hitta rätt kandidater
En anställning handlar om matchmaking. “Om du anställer människor som inte passar på ditt företag och dess tillhörande kultur kommer du med stor sannolikhet att förlora de snabbt igen”, säger Jeff Quinn, global chef över Monster Insights på Monser.com. 
 
Ett första steg i denna matchmaking är att begränsa de potentiella kandidaterna genom att tänka strategiskt kring var du annonserar. ”Att välja rätt mediala plattform handlar om att hitta var de rätta människorna befinner sig”, säger Durbin. ”Problemet för rekryterarna är sedan att fånga deras intresse. Här gäller det att vara tillgänglig i de plattformer och nätverk där kandidaterna också finns”. 
För dessa kandidater – ofta millennials* – är deras plattformer de sociala. Ett sätt att kombinera de ”traditionella” rekryteringsmedierna med de nya är Social Job Ads. Detta är en produkt på Monster som publicerar dina jobb mot intressanta kandidater på Twitter och Facebook, något som stärker ditt varumärke i social media. 
 
Något som är viktigt när det kommer till företagssidor på social media är att hela tiden övervaka och svara på det som händer på sidorna. ”Ett företags närvaro på social media påverkar dessa potentiella kandidater”, säger Quinn. 
Det finns en grundpelare att ta hänsyn till, oavsett media – att aldrig låta employer branding ta över hur det faktiskt är att jobba på företaget. ”Grunden i att skapa ett intressant varumärke är att vara ärlig om vem du är”, säger Quinn. ”Om du lever som du lär är det inte svårt att vara konsekvent med kommunikationen kring ditt varumärke”. 
 
 

*Syftar oftast på människor födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal. Även kallade ”Generation Y”