Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Hur minskar jag personalomsättningen?

Hur minskar jag personalomsättningen?

Hur minskar jag personalomsättningen?

Du har lagt ner mycket energi på att få till rätt mix av människor i ditt företag och det sista du vill är att de ska sluta. Rekrytering är generellt sett dyrt och tidskrävande så ju mer du kan göra för att behålla din personal desto bättre.

Olika sorters omsättning
Att känna igen trenderna när anställda lämnar ditt företag hjälper dig förstå varför de slutar och får dig att anstränga dig för att det inte ska hända igen.

  • Säsongsomsättning – då du regelbundet ser att anställda slutar en speciell tid på året, som tillexempel efter en ansträngande säljperiod. Det här är ofta kopplat till anställda med löner som är i huvudsak provisionsbaserade då dessa kommer att söka sig till miljöer och marknader där de kan upprätthålla chanser till att tjäna mycket pengar.
  • Ansvarsomsättning – ibland kan man komma in i en anställningscykel där så fort en anställd har etablerat sig själv i sitt jobb, bestämmer de sig för att det är dags att gå vidare då det inte finns någon chans att komma högre i organisationen där han/hon befinner sig nu.
  • Massflykt – det värsta scenariot för ett företag, när ett stort antal anställda bestämmer sig för att lämna in sin uppsägningsansökan på samma gång. Detta kan tillexempel bero på en ny chef som de anställda inte kommer överens med, lönedispyter med facket eller rykten i medierna om att det skulle vara finansiella problem inom branschen.

Minimera uppsägningarna
Många av dessa faktorer är utom kontroll, men det finns vissa saker du kan göra för att minimera personalomsättningen.

  • Förbättra rekryteringen – anställer du folk för situationen ni befinner er i just nu eller för framtiden? Sträva efter att anställa folk som kan möta de förändringar företaget står i behov av framöver.
  • Kommunicera med dina anställda – det finns inget som får människor att känna sig mer obekväma än att det är en känsla av sekretess runt företaget. Var öppen med dina anställda, dela din vision om framtiden och låt dem veta hur de passar in i de övergripande målen.
  • Lyssna på dina anställda – uppmuntra dina anställda att bilda en kommitté som kan diskutera de ämnen som är viktiga för dem och att ha representanter som kan framföra resultaten till ledningen. Du kommer inte att kunna genomföra alla deras önskemål, men det är viktigt att åtminstone ge dem din uppmärksamhet. Du bör även göra anonyma undersökningar för att få fram den “rätta” känslan från dina anställda.
  • Öka förmånerna – löneökningar är alltid välkomna bland anställda, men det finns många andra saker du kan göra för att förbättra den generella arbetsmoralen. Försök att relatera dessa till de problem du tror ditt företag har, tillexempel, om du har känslan av att balansen mellan arbete och privatliv är ett problem, lägg till en extra semesterdag för alla.
  • Uppskatta dina anställda – Låt dina anställda regelbundet få veta att de är uppskattade medlemmar i organisationen. Detta kan uppnås genom att köra en “veckans anställda” tävling eller genom att öka bonusen som erbjuds för att nå satta mål. Var noga med att sprida uppskattningen jämnt annars kanske du skapar dålig stämning bland din personal.
  • Personalträning och utveckling – en regelbunden utvecklingsplan visar dina anställda att du tänker på deras framtid. Försäkra dig om att dina chefer tar del i regelbundna individuella möten med deras team för att diskutera hur de känner inför deras framtid och den generella känslan av arbetsplatsen och miljön.
  • Sociala events – de mest lyckade företagen är oftast dem som har en bra nivå av kamratskap emellan kollegorna. Det är tunn linje mellan att erbjuda möjligheter för de anställda att träffas utanför arbetsplatsen och påtvingade roligheter, men att få de anställda involverade i planeringsprocessen hjälper, det blir då events som de verkligen vill vara med på.

Reagera när det behövs
Förutom regelbunden omsättning som är något förutsägbar kommer du ha oförväntade uppsägningar som kan skaka om företaget. Det är här dina förhandlingskunskaper kommer in. Så fort någon har fattat ett beslut att säga upp sig är det oftast bäst att låta dem gå. Men om du känner att de är oersättliga i företaget ska du göra allt du kan för att behålla dem.

Först måste du ta reda på varför de vill sluta. Har de fått ett nytt erbjudande som är för bra för att tacka nej till? Är det enbart pengarna som avgör? Slutar de jobba helt för att ta sig an välgörenhetsarbete i Afrika? Du måste analysera deras anledningar och fundera ut vad du kan göra för att få dem på andra tankar.

Om du inte lyckas med att övertala dem att stanna, se till att hålla en uppsägningsintervju. Du kommer att få ärliga åsikter om hur företaget sköts och du kanske upptäcker något du kan förändra för att förebygga fler uppsägningar.

Det finns tillfällen när du vill uppmuntra personal till att säga upp sig, istället för att förebygga det. Om du har haft samma personer på samma avdelning i många år och det nu är slut på idéer från teamet, kanske det är dags att få in lite nytt blod. Men vad kan du göra om det inte finns utrymme i budgeten för en ny anställd?

Självklart vill du inte bli anklagad för att avskeda någon utan större anledning, men det finns vissa saker du kan göra för att få någon att förstå att det är dags för dem att gå. Istället för att ta bort ansvar, lägger du allt nytt arbete på någon annan. Människor blir snabbt uttråkade om deras jobb blir för enformigt.