Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Hur kan jag introducera flexibla arbetsförhållanden?

Hur kan jag introducera flexibla arbetsförhållanden?

Hur kan jag introducera flexibla arbetsförhållanden?

Att behålla sin personal och hålla dem motiverade betalar sig bra i slutändan för alla företag. Fler och fler organisationer försöker också minska kostnader och samtidigt bli mer effektiva med befintliga resurser, och regeringen jobbar ständigt för att skapa mer flexibla arbetstider.

Men är arbetsflexibilitet ett bra alternativ för företagen? Med mängder av alternativ som inkluderar en kombination av förkortad arbetstid, arbetsdelning, skiftarbete, uthyrning av personal och till och med längre arbetsuppehåll är detta ett område som kräver noggrann eftertanke i alla företag.

Företagets fördelar av arbetsflexibilitet
Förespråkarna för arbetsflexibilitet hävdar att företag med flexibla metoder, även i lågkonjunktur, kan se att det inte bara är en kompromisstrategi. Faktiskt är det så att det kan ge bättre motivation, rekrytering och minskad personalomsättning, mer tillfredsställda kunder, ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och bättre kostnadseffektivitet. Då antalet organisationer med flexibla arbetsmetoder ökar kan det innebära att du som arbetsgivare blir mer valbar och attraherar mer kompetent och varierande personal.

Övervägande gällande arbetsflexibilitet
Trots dess uppenbara fördelar så är arbetsflexibilitet inget som man bara ska kasta sig in i. Ett noga övervägt tillvägagångssätt betalar sig genom att ge en smärtfri och positiv övergång. Dessa överväganden inkluderar uppskattningar i förväg av:

 • Hur kvaliteten på tjänster kommer att påverkas?
 • Hur leverans av tjänsterna kommer att påverkas?
 • Vilka är nyckeltimmarna då du vill att de anställda ska arbeta?
 • Hur och med vilka mätverktyg ska du kunna övervaka utvecklingen?
 • Vilken utrustning behöver de som arbetar på distans?
 • Hur kommer de anställda som inte vill ha arbetsflexibilitet att påverkas?
 • Vilka fördelar innebär det för uppdragsgivare och kunder?

Implementering av arbetsflexibilitet
När du besvarat ovanstående frågor finns det några hinder som måste klaras av före implementeringen av nya metoder:

 • Styrelsens stöd – Första steget är att ha godkännande och stöd från företagets högsta nivå. Övertyga VD och styrelse om fördelarna för företaget.
 • Personalens engagemang – Att personalen är engagerad sker på intet sätt automatiskt om processen genomförs utan att ha förberetts. Ta dig tid att ta reda på exakt vad de anställda tycker och vill ha.
 • Motivera cheferna – Cheferna kan vara misstänksamma mot att det bara handlar om förtäckt semester. Se till att de inser fördelarna och motivera dem att entusiasmera och uppmuntra lojaliteten hos personalen som arbetar flexibelt.
 • Börja med ett pilotfall – Finjustera processen under de första tre till sex månaderna. Gör det tydligt att det är en pilotperiod och att det kan bli förändringar om det behövs. Uppmuntra feedback från chefer och personal.
 • Presentera riktlinjer – Dokumentera i detalj de erfarenheter som ni fått under pilotperioden i enkla riktlinjer för att undvika förvirring och förhindra framtida problem.
 • Utvärdera kontinuerligt – Jämför utvecklingen mot målsättningen och gör nödvändiga justeringar för att det ska fortsätta smärtfritt.

Om det låter som mycket arbete för att nå osäkra resultat så kom ihåg att väl implementerad arbetsflexibilitet inte bara kan hjälpa företaget ut ur lågkonjunkturen – den kan också aktivt förbättra resultaten.