Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Hur hanterar jag en nyanställd

Hur hanterar jag en nyanställd

Hur hanterar jag en nyanställd

Man säger att det är första intrycket som räknas och det är inte mindre relevant när du hjälper en nyanställd att integreras i ditt team.

Det är en mix av spänning och nervös energi när en nyanställd försöker att etablera sig i sin nya omgivning och de redan existerande anställda kollar in den nya medlemmen i gruppen. Det är ditt jobb att göra den här processen så smidig som möjligt.

Visa dem grunderna
Efter att ha hälsat dem välkomna till kontoret och visat dem deras arbetsplats är det bra om du går igenom organisationen på kontoret och sedan visar dem runt. Visa var de tar kaffe, var de hänger av sig ytterkläderna, var toaletten är, hur man använder telefonen, t ex ringer externt, var de kan parkera och alla andra viktiga saker som dyker upp en arbetsdag.

Ta alltid med en nyanställd ut på lunch första dagen tillsammans med några andra kollegor så att du kan lära känna honom eller henne under mer informella former. Ta inte med för många människor då du inte vill skrämma den nya första dagen.

Om möjligt, ge dem en mentor som gör ett liknande jobb som dem som de kan lära av när du inte finns tillgänglig. Be mentorn visa den nyanställde bästa lunchstället, bästa baren för en drink efter jobbet och allt viktigt gällande kontorspolitiken. Det kan vara bra om de vet ifall personen som sitter vid skrivbordet mittemot dem är son eller dotter till VD:n för att undvika eventuella pinsamma situationer.

Lära sig knepen
Nu behöver du sakta men säkert tillhandahålla information som kommer att hjälpa dem att göra jobbet de blivit anställda för. Visa dem företagets hemsida och låt dem börja med att undersöka vad det är företaget gör och hur de kommer att passa in i organisationen.

Om det finns dokument från den tidigare anställda i den positionen, be dem läsa genom det/dem noga och kommentera där det behövs. Du bör också ha en kopia så du kan hålla koll på hur snabbt de plockar upp de olika aspekterna av jobbet.

Efter att ha läst deras CV och genomgått intervjuprocessen bör du ha en ganska klar bild av hur mycket kunskap den nyrekryterade har, men även de mest erfarna behöver en viss träning. Lika viktigt som att du utformar ett formellt träningsprogram, sikta på att schemalägga tid för dem att bekanta sig med jobbet och systemen för sig själva. Ibland finns det ingenting bättre än att leta runt själv och se vad du hittar.

Du bör schemalägga regelbundna möten under provanställningen med nya klara mål för den nyanställda varje gång. Detta ger dem något att fokusera på och dig något att bedöma dem efter.

Lär känna folk
Under första veckan bör du uppmuntra din nyanställda att planera in möten med alla människor han eller hon kommer att arbeta med dagligen. Det kan antingen vara gruppmöten eller möten en och en. Istället för att planera in möten åt dem, låt dem göra det själva för att lära sig namn, ansvarsområden, mötesrumsprotokoll etc.

Presentera dem för personen på ekonomi som kommer att signera deras utgifter, IT-avdelningen som hjälper till om datorn lägger av och avdelningen som ser till att posten kommer in och ut.

De behöver också komma i kontakt med leverantörer och kunder för att kunna presentera sig själva och ta reda på hur de hanterar företagsrelationerna.

När saker och ting inte fungerar
Det spelar ingen roll hur lyckad din rekryteringsprocess var, ibland fattar man fel beslut. Det finns flera anledningar till varför en nyanställd inte passar in. Från deras sida kan det vara så att de inte tycker att arbetet levde upp till förväntningarna. Kanske är restiden till och från jobbet för lång. De kanske har blivit erbjuden något bättre någon annanstans.

Från din sida kanske den nyanställda inte lever upp till förväntningarna eller inte passar ihop med de andra i gruppen. Det är därför man har provanställning och innan den är slut får både den nyanställde och arbetsgivaren bryta avtalet utan några negativa effekter.

Vad anledningen än må vara är det bättre för alla inblandade att hantera problemet så snart som möjligt. Det krävs mer att säga att man har gjort fel än att fortsätta som om inget var fel.