Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Därför väljer millennials att säga upp sig

Därför väljer millennials att säga upp sig

Därför väljer millennials att säga upp sig
En numera ofta ställd fråga är – varför slutar så många millennials* på ett jobb i princip lika snabbt som de började? Är svaret så enkelt som ”för att de är millennials”? Förmodligen inte. 
 
Millenniegenerationen har fått ett oförtjänt dåligt rykte. För när arbetsgivare försöker förstå hur de ska behålla sina anställda och varför de väljer att sluta, läggs skulden ofta på hela generationen.  En hög personalomsättning har sin grund i någonting helt annat. Läs om fyra vanliga anledningar till varför millennials väljer att gå vidare: 
De saknar ett syfte
Millennials är ute efter mer än bara lön från sin arbetsgivare – de vill ha ett syfte. Därför måste man som företag se över sina organisatoriska syften och hur man ska uppnå dessa. Se över hur ni kommunicerar kring ert företags värdeprinciper och grundläggande syfte och hur detta påverkar såväl samhället som era anställda. Du kommer att märka att en sådan liten förändring kan göra stor skillnad när det kommer till personalomsättningen. 
De känner sig inte uppskattade
Kommer du ihåg när du precis börjat din karriär och alla förhoppningar och drömmar du hade? Och hur de, för många av oss, inte stämde överens med verkligheten i arbetslivet? Om detta skedde under en pågående lågkonjunktur fanns det sällan något annat val än att stanna kvar och fortsätta gå till jobbet varje dag. Nu ser situationen annorlunda ut – med ett enormt utbud av jobb, möjligheter och en stark ekonomi har millennials helt andra förutsättningar. Om de inte trivs behöver de inte stanna kvar på en arbetsplats. 
 
Det är inte ovanligt att man som chef glömmer bort att visa sina kollegor uppskattning. Ibland räcker det med att berömma någon i förbifarten, andra gånger hjälper en trevlig lunch eller erbjudande av extra utbildning för att visa att du faktiskt uppskattar personen i fråga. Millennials behöver och vill bli motiverade. 
De får inte tillräckligt med ersättning
Det finns fortfarande många arbetsgivare som tror att lönen inte spelar någon större roll. Men det gör det. Särskilt när du är i början av din karriär och kanske har studielån eller en ny lägenhet att betala. 
 
Om du inte är beredd att betala millennials vad de själva tycker att de är värda, kommer de med största sannolikhet hitta någon annan som gör det. 
De kräver balans mellan jobb och fritid
Allt fler företag erbjuder idag sina anställda otroliga förmåner. Det kan vara allt från gratis luncher till betalda taxiturer hem för alla som jobbar över. Det är förmåner som dessa som kan få anställda att tänka efter en extra gång innan de väljer att byta jobb. 
 
För millennials (och alla andra anställda) är nämligen balansen mellan jobb och fritid otroligt viktig. De vill vara flexibla och kunna kombinera karriär med livet utanför kontoret. Sanningen ser dock i vissa fall annorlunda ut. Enligt en ny studie från Deloitte känner sig 33% av de tillfrågade inte bekväma med att be om semester, medan mindre än hälften anser att deras arbetsgivare värdesätter ett liv utanför kontoret.  
 
Detta är något som lätt skapar missnöje på en arbetsplats, men lösningen är egentligen enkel – hälften av de tillfrågade sa nämligen att de skulle våga ta mer tid åt sig själva om deras chefer gjorde det samma. Att ha förmåner med syfte att skapa en bättre livsbalans är bra. De fungerar dock bara om cheferna verkligen visar att det är okej att använda dem. 
 
Att väcka intresse och få millennials att stanna kräver såväl åtgärder som vissa ansträngningar. Det är däremot värt investeringen, då det är dina anställda som kommer hjälpa företaget att växa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Syftar oftast på människor födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal. Även kallade ”Generation Y”