Bli en bra arbetsplats

Bli en bra arbetsplats

Definitionen av en bra arbetsmiljö är ofta; att man litar på sina medarbetare, känner stolthet i det man gör och att man tycker om sina medarbetare. Det här är inte bara klyschor; att bygga upp en bra arbetsmiljö har visat sig vara nyckeln för hur ett företag presterar.

Studier från Great Place to Work® Institute indikerar att förtroende är grunden till kvalitativt arbete och till att få personer att prestera sitt bästa. Det finns inte bara en rätt väg till att bli en bra arbetsplats. De menar att det krävs fem dimensioner för att bli en riktigt bra arbetsplats, vilka är: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

De tre första dimensionerna formar grunden av förtroende och beskriver förhållandet mellan anställda och deras ledare.

Stolthet beskriver den anställdes förhållande till sitt jobb och kamratskap, relationerna mellan kollegor, stöds och stärks vidare av en bas av förtroende.

Great Place to Work® Institute har samlat in information om ämnet trovärdighet i över 20 år. Detta inkluderar analys av data som levereras årligen från 30 internationella listor över bästa arbetsplatser inkluderat; Fourtune, HRMagazine, The Financial Times, Globe och Mail’s Report i Business magazine.

Listorna pekar på länken mellan kultur och strategi. Bakom de stora varumärkesbyggande möjligheterna som kommer med listan, får vinnande företag ökad förmåga att attrahera kvalitativa kandidater i kombination med lägre frånvaro och lägre sjukvårdskostnader.

För företag i den privata sektorn innebär detta en hög lägsta nivå. Oberoende undersökningar av den Ryska Investerings Gruppen kommer till slutsatsen att börsnoterade företag på listan ”De 100 bästa företagen av arbeta för” överträffar de övriga på marknaden med en faktor 2 till 3.

Alla organisationer har potential att bli en bra arbetsplats – storlek, facklig status eller bransch spelar ingen roll. De goda nyheterna är att högt förtroende kräver ett beteende som går att överföra till din kultur. Nedan hittar du ”Great Place to Work® Model©” som används av institut för att bedöma förtroendet och vägleda ledningen på arbetsplatser. Detta kan användas i utvecklingen av en strategi som ska stödja kvalitativa jobb och få anställda att prestera bättre.

Trovärdighet
Kommunikation:
Har du tvåvägssamtal mellan anställda och ledning som är både informativa och lättillgängliga?
Kompetens: Är personalen och resurserna effektivt koordinerade?
Integritet: Pratar och umgås chefer från alla nivåer med övriga personalen? Matchar organisationens handlingar de uppsatta målen, visionen och värderingar som företaget har?

Respekt
Support: Har de anställda de resurser, det stöd och får de den återkoppling de behöver för att vara framgångsrika i sitt arbete?
Samarbete: Söker och svarar cheferna på de förslag som kommer från de anställda? 
Omvård: Finns det ett hälsosamt förhållande inom företaget mellan arbete och fritid som tillåter anställda att lyckas inom båda områdena?

Rättvisa
Jämställdhet:
Är belöningar och erkännande jämnt fördelade över hela organisationen?
Opartiskhet: Hur säkerställer du att inte favorisering eller fördomar påverkar vid anställnings- eller befordringsprocesser? 
Rättvisa: Kan anställda få en rättvis behandling om de har problem eller ett klagomål? Är de fria från diskriminering baserat på exempel ålder eller kön?

Stolthet
Stolthet över sitt jobb: Förstår de anställda att deras arbete bidrar till hela organisationens framgång?
Stolthet över sitt team: Är systemet gjort så att det uppmuntrar till samarbete och skapar teamwork anställda emellan?
Stolthet över organisationen: Är de anställda stolta över företaget och dess rykte i samhället?

Kamratskap
Individualitet: Känner de anställda att de kan vara sig själva? Vet de anställda något om de andra i personalen och bryr de sig om de andras liv?
Gästfrihet: Är företaget ett roligt och välkomnande ställe, där de anställda uppmuntras att visa sitt sinne för humor?

Gemenskap: Finns det en stark gemenskap mellan de anställda? Tar de hand om varandra?