Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Äldre anställda: Arbetsgivarperspektivet

Äldre anställda: Arbetsgivarperspektivet

Äldre anställda: Arbetsgivarperspektivet

 Äldre anställda: Arbetsgivarperspektivet

 
Allt gammal är nytt igen…eller kommer att bli, enligt arbetskraftsprognoser och enligt de senaste studierna gjorda av Center for Retirement Research (CRR) vid Boston College. Allt eftersom fler och fler 40-talister finner det nödvändigt, eller önskvärt att stanna i arbetslivet över den traditionella pensionsåldern. Företag börjar nu få upp ögonen för detta och förstå att förtidspension och lägre lön till yngre arbetare inte kommer att lösa alla deras rekryteringsbehov – och inte heller leda till ett lönsamt företag.
 
Framkanten av 40-talisterna blev 62 år under 2008, och vid 2015 kommer en stor del av arbetskraften vara i pensionsålder, vilket skapar nedgång i arbetskraftens tillväxt och en sammanfallande efterfrågan av äldre arbetare. Enligt Alicia Munnell, director of the CRR “åren som kommer, kommer anställda att vilja arbeta och arbetsgivare kommer behöva anställda. Det kommer snart att vända och bli till fördel för arbetstagaren.” Till dess kommer populära föreställningar och en stor arbetskraft ha fostrat ett klimat där äldre arbetare hamnar i ett tydligt underläge, vilket leder till att företag förlorar en underskattad men begåvad målgrupp.
 
I motsats till utbredda missförstånd om äldre arbetare – att de kommer att vara borta mycket från jobbet och driva upp försäkringspremierna med sina komplicerade hälsokostnader, vara en last för företagets kultur med sitt invanda sätt, eller misslyckas med att ta till sig den nya tekniken – visade det sig istället att äldre arbetare är en pålitlig investering. Äldre arbetare, definierade som 55 år och uppåt, visar nämligen en stark arbetsetik, missar inte mer arbete än deras yngre kollegor och levererar värde där det kostar företaget som mest: De stannar nämligen på sina jobb. Lägre personalomsättning betyder lägre kostnader för rekrytering och utbildningar som äter upp företagets vinst och stabillitet. Äldre arbetare bidrar med erfarenhet och tillförlitlighet till företaget, betonar Alicia Munnell, och företag borde överväga kostnaden för att förlora derasmest stabila arbetare när de räknar på sina verkliga personalkostnader.
 
Vissa företag, som ligger steget före, förstår det värdefulla humankapital som representeras av anställda över 55 år och börjar överväga nya program som tillgodoser intresset och behoven hos denna målgrupp.
 
Det viktigaste är engagemang inom två huvudområden:
 
 • Professionell utveckling – speciellt utbildning inom teknikområdet

   
  Professionell utveckling
   
  Ett vanligt antagande är att äldre arbetstagare är mindre mottagliga till förändringar, särskilt tekniska förändringar, än vad yngre arbetstagare är. Medan ett sådant motstånd har varit en faktor när den stora vågen av teknologi förändrade arbetsplatser till så som de ser ut idag, behandlar dagens arbetskraft användandet av ny teknik som en grundläggande norm. Denna kvarvarande missuppfattning, förhindrar ofta företag från att ge lämplig support för professionell utbildning inom tekniska områden. Företag som förstår värdet utav att behålla sina äldre anställda kommer tjäna på att bidra till deras tekniska kompetens genom att fokusera på utbildning och utveckling. 
   
   
  Främja en hälsosam arbetsplats
   
  Även om den äldre delen av arbetskraften har en solid arbetsetik och en närvaro jämställd med deras yngre kollegor, fyller satsningar på aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande både funktionen att reducera kostnader för skador och sjukdom samtidigt som de rör ett prioriterat intresse för de arbetstagare som är över 55 år. En hälsosam arbetskraft är en gladare och mindre kostsam arbetskraft. Flertalet undersökningar har visat att de personer som medverkar i arbetsgivarens hälsoprogram har en högre arbetsmotivation än de som inte medverkat. 
   
  Investeringar i teknisk utbildning och hälsofrämjande aktiviteter fyller behov hos både arbetsgivare och anställda. Att främja dessa gedigna men ofta undervärderade företagsaktiviteter innebär fördelar för alla anställda men särskilt för de äldre arbetarna. Det säkerställer att de är rustade att leverera utifrån de snabbrörliga behov som den framväxande ekonomin kräver av dem.

 • Program för välbefinnande som främjar hälsosamma arbetstagare