Infocenter / Personalhantering / Anställdas prestation / Hur genomför jag effektiva utvecklingssamtal?

Hur genomför jag effektiva utvecklingssamtal?

Hur genomför jag effektiva utvecklingssamtal?

Alla anställda har sina mål men det är ditt jobb som arbetsgivare att se till att de är på rätt väg för att nå dem.

Även de bästa cheferna tycker att det är svårt att bryta ut från rutiner för att utvärdera effektiviteten hos personalen vad gäller att möta mål och prioriteringar. Men utvärderingsprocessen är ett viktigt verktyg som kan knytas direkt till företagets hela produktivitet och framgång, och som hjälper till att få de anställda att leva upp till företagets förväntningar.

Strukturera och schemalägg
Utvecklingssamtal är designade för att utvärdera både generell prestation och mäta utveckling runt specifika mål. När utvecklingssamtal är välstrukturerade ger de möjligheten att uppmärksamma personalens arbete, rikta in sig på områden som behöver förbättring och identifiera professionell utveckling och utbildning som behövs för att fortsätta stödja anställdas karriärutveckling.

Effektiva chefer ser på anställdas prestation under hela året, ger positivt erkännande och nödvändig coachning och feedback för att adressera problemområden eller frågor. Den formella utvärderingen bör inte innehålla för många överraskningar:

Samtalen bör fungera som en referens för att både titta tillbaka och för att blicka framåt. Diskussionerna är viktiga för de anställda och knyts ofta till löneförhandlingar. Chefer kan maximera effektiviteten av samtalen genom att etablera en inställning som uppmuntrar till öppen kommunikation.

 • Schemalägg ett möte i god tid. Om du bokar in flera möten försök att ta dem några dagar i rad så att du kan komplettera dina utvärderingar utan avbrott.
 • Välj ett rum utan telefoner, datorer eller kollegor. Du kan även välja någonstans utanför den dagliga arbetsplatsen som till exempel ett hyrt konferensrum eller till och med en restaurang. 
 • Schemalägg gott om tid för att undvika en stressad diskussion. Morgonen är oftast bättre eftersom chansen att något kommer emellan är mindre. 
 • Förbered dig för mötet, gå igenom den anställdas mål ni kom fram till vid förra samtalet och skriv ner några punkter som behövs diskuteras.
 • Be den anställda komma förberedd för att diskutera deras bedrifter, men även de områden de behöver stöd eller utveckling i.

Gräv djupare
När du har gjort förarbetet, fokusera på följande riktlinjer för att försäkra dig om ett omfattande samtal som tillåter tvåvägskommunikation:

 • Börja med en utvärdering av primära ansvarsområden. Hur väl utfördes dessa? I vilka områden har prestationen inte mött förväntningarna? Ge exempel om möjligt.
 • Gå igenom varje mål för perioden. Hur väl nådde man de förväntade resultaten? Vad hjälpte de anställda att nå sina mål och få rätt resultat? Vilka hinder fanns för att målen skulle nås? Vilka åtgärder kan tas för att flytta på eventuella hinder som står i vägen för framgång.
 • Möt utvecklingssamtalet med ett öppet sinne. Var beredd att justera eller revidera fokus på diskussionen baserat på konversationen. Använd dig av diskussionspunkterna du har förberett som riktlinjer, och tillåt den anställda att göra sin åsikt hörd, vare sig ni är överens eller inte.
 • Håll feedback om utvecklingsområden konstruktiv. Var specifik och objektiv. Använd fakta för att backa upp din feedback, istället för att generalisera de anställdas karaktärer och attityder. Erbjud stöd och utbildning inom problemområden, om möjligt.
 • Fokusera på professionell utveckling. Utvecklingssamtal är ett perfekt tillfälle att diskutera möjligheter för dina anställdas utveckling i deras nuvarande position samt möjligheter att klättra inom företaget.
 • Se framåt, utveckla mål för nästa period. Gör dessa mål mätbara och uppnåeliga med tydliga tidsramar. Det är viktigt att du uppmuntrar den anställda att sätta sina egna mål samtidigt som du kommer med egna förslag. Sannolikheten att de kommer nå sina mål är betydligt högre om de får sätta dem själva.

Sammanfatta alltid ditt samtal och skriv ner nästkommande års mål som diskussionen har genererat. När det här har blivit nedskrivet, se till att få både din egen och den anställdas signatur på dokumentet, det kommer att fungera som en referens för nästa period.