Infocenter / Personalhantering / Anställdas prestation / Hur är jag en bra mentor för de anställda?

Hur är jag en bra mentor för de anställda?

Hur är jag en bra mentor för de anställda?

Då den grekiske krigaren Odysseus kämpade i Trojanska kriget överlämnade han omhändertagandet av sin son till sin gamle vän Mentor – en klok man och rådgivare till den kungliga familjen.

Ordet har sedan dess inneburit en erfaren och pålitlig rådgivare.

Att vara mentor är en konst i sig: konsten att förmedla kunskap. Det är på detta sätt som en person lär sig från någon som är mer erfaren och klokare, som tidigare gått samma väg och då lärt sig att möta dess utmaningar.

Vem som helst kan vara mentor, så länge de besitter kunskapen som ska överföras och förmågan, tiden och engagemanget att göra det. En riktigt bra mentor är en speciell och ovärderlig person.

Vad kännetecknar en bra mentor?
Det första viktiga övervägandet när någon ska bli mentor är att det handlar mer om en meningsfull relation än att bara vidarebefordra kunskap och erfarenhet. Med andra ord är det ett långsiktigt åtagande.

Givetvis kan man lära sig att bli en bra mentor men bara om du redan har vissa personliga egenskaper som kan utvecklas vidare. Egenskaperna inkluderar:

 • Ett genuint intresse av att hjälpa andra att lyckas – även om de i slutändan kommer att ta över från dig.
 • Kunskap – att vara bra på det du gör och veta vad du talar om.
 • Engagemang – att ha ett genuint intresse för andra, vara villig att skapa relationer och kan känna och visa medkänsla.
 • Pålitlighet – förmåga att hålla saker mellan parterna.
 • Lättillgänglig – inte bli störd, utan tvärtom bry sig om och hjälpa till.
 • Ärlighet – framförallt förmågan att ge raka svar och besked.
 • Vara duktig på att lyssna och ställa frågor – att se och ta upp trådar, reflektera över tidigare problem, kontrollera förståelse, minimera gissningar och inte avbryta.
 • Empati – förstå och bekräfta andras erfarenheter utan att vara tvungen att lägga till egna historier.
 • Neutral – inte rusa iväg och leta syndabockar utan söka efter objektiva lösningar på problem och felaktigheter.
 • Visa på, inte genomföra – förmågan att backa undan, diskret visa på men låta andra ta sina egna beslut, begå misstag och lyckas.

Klara av att balansera det hela
Den slutliga förmågan som kanske är den viktigaste för att vara en bra mentor. Balansen mellan att hjälpa till för mycket eller för lite är känslig och den måste finnas där i stället för att läras in.

När din skyddsling har ett problem som du direkt ser lösningen på är det svårt att låta bli att lösa det. Men det är inte att vara mentor. Om mentorn löser det så minskar han/hon skyddslingens möjlighet att göra det själv. Individer lär sig mest och bäst av att klara nya utmaningar och, då de gör det, utveckla nya färdigheter för nya kommande utmaningar.

Hemligheten med bra mentorskap

 • Det är ett partnerskap – Du kommer inte att tycka om alla skyddslingar. Och alla skyddslingar kommer inte att tycka om dig. Försök att hitta personer med likartade bakgrunder, erfarenheter och personligheter. Om det inte sker något efter två, tre möten är det dags att gå vidare.
 • Definiera målsättningarna – Föreslå dem inte själv, hjälp din skyddsling att själv sätta sina målsättningar. Ditt jobb är att se till att de är mätbara och kan uppnås.
 • Dra upp riktlinjer – Kom överens om hur ofta ni ska träffas och hur mycket e-post- och telefonkontakt som passar er båda bäst.
 • Kommunikation – Det innebär både att lyssna och att prata. Avgör din skyddslings styrkor och svagheter genom öppna frågor och aktivt lyssnande.
 • Dela med dig, föreläs inte – Du är vare sig chef eller instruktör. Din roll är att se till att erfarenheterna från ditt arbetsliv blir tillgängliga för din skyddsling att lära sig från. Tro inte att du alltid måste ha svaren. Ibland handlar det om ömsesidiga upptäckter.
 • Dokumentera utvecklingen. Det är det enklaste sättet att hålla koll på och visa skyddslingar hur deras utveckling framskrider.

Det råder ingen tvekan om att mentorskap är ett kraftfullt och kostnadseffektivt redskap. I rätta händer kan mentorskap förbättra rekryteringar och få medarbetare att stanna kvar, skapa friktionsfria övergångar och höja produktiviteten genom ökat engagemang och tillfredsställelse med arbetet.

Har du det som krävs?