Infocenter / Personalhantering / Anställdas prestation / Fem sätt att öka produktiviteten hos dina anställda

Fem sätt att öka produktiviteten hos dina anställda

Fem sätt att öka produktiviteten hos dina anställda
Får du ibland känslan av att dina anställda inte är lika produktiva som de borde? Då är du är inte ensam. För det finns många företagsledare som har svårt att få ut det bästa och mesta av sina team. Det går däremot att förbättra produktiviteten på en arbetsplats ganska enkelt, och sanningen är den att det faktiskt ofta är företagsledarna själva som står i vägen för sin personals fulla potential. Så här kan du både motviera och engagera dina anställda till att jobba mer produktivt: 
 
1. Ge dem ansvar
Att vara delaktiga i allt som ditt team gör och dessutom be dem rapportera till dig innan de tar några beslut skapar en informations- och produktivitetsflaskhals. Som anställd är det väldigt svårt att jobba effektivt i sådana situationer. Det huvudsakliga problemet här är att de inte kan vidta åtgärder själva – någonting de behöver för att kunna göra ett bra jobb.  
 
Se till att inte vara involverad i allt ditt team gör och låt de sköta sitt jobb självständigt.  Vissa större beslut kommer fortfarande behöva godkännas av dig, men nyckel är att inte vara med i alla små processer och uppgifter. På så sätt kommer ditt team kunna ta snabbare beslut och jobba mer effektivt i alla aspekter. 
 
Som ett extra plus kommer detta dessutom att ge dig mer tid åt ditt eget arbete. 
 
2. Klargör de aktuella prioriteringarna 
Om det inte finns tydliga mål är det svårt för ett team att göra effektiva prioriteringar av dessa. 
Det är därför viktigt att hela tiden uppdatera och klargöra dina mål och förväntningar för de kommande veckorna, månaderna eller t.o.m. åren och lägga upp en plan för hur dessa mål ska uppnås. 
 
3. Respektera deras tid 
Ett av de mest uppenbara sätten till att bromsa effektiviteten på en arbetsplats är att slösa bort tid. Se därför över schemaläggningen och tidsplaneringen för hela teamet. 
 
4. Minska antalet teammöten 
Tanken med teammöten är ofta god, men om det inte ger någon effekt blir de istället oproduktiva. Boka in ett möte en gång i veckan där ni går igenom allt det som behövs, snarare än att ha flera, kortare möten under hela veckan. Fokusera på huvudsakliga problem och ämnen och diskutera hur de uppsatta målen ska uppnås. 
 
5. Minimera stressnivån
Om ditt team känner sig för stressade spelar de tidigare stegen egentligen ingen större roll. För stress och ångest är nämligen produktivitetens värsta fiender. 
 
Allt från skvaller och jobbiga kollegor till för lite stöd eller information från cheferna kan orsaka stress på en arbetsplats. Försök därför att uppmuntra till en avslappnad och trevlig företagskultur, dela alltid viktig information och gör allt du kan för att motverka skvaller och andra skadliga beteenden. 
 
Genom att minska dina kollegors stressnivå kommer de med största sannolikhet att trivas mer och göra ett bättre jobb. Det gör också att ditt team kan fokusera mer på jobbet, snarare än det som stressar eller irriterar dem. 

Källa: 42Hire