Infocenter / Omvärldsbevakning / Monsters spaning: Rekryteringstrender för 2021

Monsters spaning: Rekryteringstrender för 2021

Monsters spaning: Rekryteringstrender för 2021

Att med säkerhet kunna säga hur utsikterna för rekryteringsbranschen under 2021 ser ut är en utmaning, givet osäkerheten i ekonomin och med pandemin som fortfarande rasar. Men, det vi vet är att vaccineringen är igång och att kunna återgå till det normala finns på horisonten. 2021 kan mycket väl bli ett år då flera branscher som drabbats hårt under det senaste årets turbulens gör en comeback.

Oavsett vilken bransch vi tittar på så har 2020 lärt oss att personalansvariga och rekryterare behöver vara beredda på att snabbt kunna förändra och justera sina rekryteringsplaner.

Vi har identifierat 3 trender att hålla koll på under 2021, tillsammans med tips på hur det går att förbereda sig.

1. Företag kommer att fokusera mer på mångfald, jämlikhet och inkluderande rekrytering

Enligt Monsters egna undersökningar så säger fler än fler än fyra av fem av kandidaterna globalt att mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen är viktigt för dem. 62% skulle t.o.m. gå så långt till att tacka nej till ett jobb där företagskulturen inte stödjer en diversifierad arbetskraft¹.

Det är även bra för affärerna. Enligt “Diversity Wins: How inclusion matters”, en rapport av McKinsey & Company, så har organisationer som har en jämvikt mellan män och kvinnor på chefspositioner 25% högre sannolikhet att få en vinst över genomsnittet, jämfört med de företag som inte har en jämvikt mellan könen i sin ledning. För etniskt och kulturellt diversifierade ledningar så visade sig dessa företag vara 36% mer vinstgivande än de företag som placerade sig sämst då det kommer till mångfald².

Det finns en stor skillnad mellan hur olika svenska företag ser på denna fråga. 30% av företagen har en uppdaterad strategi för att rekrytera mer diversifierade kandidater men ungefär en lika stor andel, 34%, säger att de inte har en sådan strategi idag och inte heller planerar att utforma en under 2021³.

Vårt tips

För att kunna attrahera de bästa talangerna när ni ska rekrytera bör ni utarbeta en plan för att förstärka ert företags varumärke med ett budskap som signalerar att ni jobbar för mångfald och jämlikhet. Låt sedan denna strategi synas i all er kommunikation med kandidater, så som exempelvis på era karriärsidor och i platsannonser. Läs mer om Employer branding här.

2. Distansarbete är här för att stanna

Om du funderar på huruvida distansarbete är en övergående fluga orsakad av pandemin så bör du ha i åtanke att det mest använda sökordet av kandidater på Monsters sida de senaste månaderna är “jobba hemifrån”. Dessutom visar Monsters egna undersökning att möjligheten till en flexibel arbetsplats var den näst största ändringen i företagens riktlinjer som arbetsgivare genomförde under 2020 (näst efter uppdaterade hälsoriktlinjer)².

Pandemin tvingade många företag att hantera en arbetskraft som inte är på en och samma plats. I stora drag så har det varit framgångsrikt och bevisat att det fortfarande går att få arbetet gjort även utan att ha ett fysiskt kontor närvarande.

Det finns en stor sannolikhet att många anställda föredrar att stanna kvar utanför kontoret, iallafall till viss del, även efter en allmän återgång till det mer normala. Som exempel kan vi ta arbetande föräldrar till barn i skolåldern. När Monster frågade dem vad ett företag kan göra för på bästa sätt stödja dem sa 75% att ett flexibelt arbete och tidsschema skulle räcka långt¹. I vissa branscher och i vissa arbetsroller är det såklart inte möjligt att arbeta hemifrån men det finns många tjänster där det under det senaste året har visat sig vara möjligt att effektivt utföra sina arbetsuppgifter hemifrån.

En viktig konsekvens av distansarbete då det kommer till rekrytering är att företag nu inte nödvändigtvis behöver ta hänsyn till var kandidater befinner sig rent geografiskt. Det här öppnar upp mot en globalisering av rekryteringsbranshen, enligt Jon Osborne, VP Strategic Research på Staffing Industry Analysts. Det kan också innebära att det går fortare att hitta talanger. “Historiskt sett så har livet kretsat kring vår anställning och därmed även var arbetsplatsen låg. Livet kan se väldigt annorlunda ut nu när vi befrias från detta ankare.”

Dock finns det på sina håll farhågor att produktiviteten minskar då vi har distansarbete istället för fysiska kontor och det kan innebära att företag som planerar att återgå till sina arbetsplatser under 2021 fortfarande har kandidaters boendeort i åtanke vid rekrytering.

Vårt tips

Oavsett om just ert företag har bestämt sig för att alla medarbetare ska tillbaka till kontoret så fort som möjligt eller om ni funderar över möjligheten att erbjuda distansarbete som ett alternativ, så kommer virtuella intervjuer fortsätta att dominera ett tag framöver. Det är därför viktigt för rekryterare och anställande chefer att lära sig att hålla effektiva virtuella intervjuer för att få en rättvis bild av kandidater, när pandemirestriktioner eller geografisk distans inte möjliggör ett personligt möte.

3. Att höja kompetensnivån kommer att hjälpa företag att fylla svårrekryterade positioner

Trots att arbetslösheten i Sverige är hög (över 8% i ett års tid, enligt SCB) så säger 13% av de svenska arbetsgivarna att de ofta, och 75% att de ibland, har svårt att fylla positioner på grund av bristande kompetenser hos kandidaterna, enligt Monsters data³.

“Även om det finns ett stort antal människor som är arbetslösa så finns det fortfarande ett kompetensgap för högkvalificerad arbetskraft”, säger Bob Melk, Chief Commercial Officer på Monster, USA. “Om arbetsgivare investerar i att etablera en dialog med kandidatpooler så kommer de att vara i en mycket starkare position när de är redo att börja anställa igen.”

Bemanningsföretag har gått i bräschen inom detta område och har bland annat använt utbildningsprogram för att lära om kandidater. Ett exempel är att kandidater som visat prov på ledarskap, samarbetsförmåga och problemlösande kompetenser har skolats om till programmerare, enligt Tim Robbins som är VP of Staffing and Recruiting på Monster. Han säger vidare att “Det finns en möjlighet att höja kompetensnivån hos kandidater och på det sättet förändra deras liv genom att öppna dörren till en ny karriär och till potentialen att växa.”

Om ansvaret för att höja kompetensen ligger på arbetsgivaren eller på arbetstagaren själv är en fråga där svaren ibland går isär. Dock anser den största andelen av både arbetsgivare (62%³) och kandidater (48%¹) att det är ett delat ansvar.

Vårt tips

Om du behöver fylla öppna roller, ta en titt på personer som är underkvalificerade och försök att identifiera överförbara kompetenser. Det kan vara personer från en helt annan bransch eller personer inom företaget som har viljan och förmågan att utvecklas. Ett exempel kan vara personal från hotell och restaurang med utmärkta kompetenser inom kundservice, som skulle passa perfekt i andra roller med mycket personlig kontakt på t.ex. ett kontor eller ett sjukhus.

Gör dig redo för att anställa under 2021

Oavsett vilken bransch du jobbar inom är chansen stor att behovet av att rekrytera kommer att öka under 2021. Monster kan hjälpa dig att navigera bland trender i omvärlden och med ditt företags behov i centrum för att tillhandahålla de verktyg och de tjänster som ni behöver för att sticka ut jämfört med era konkurrenter. Läs mer om våra rekryteringslösningar och kontakta oss gärna för att få veta mer.

 

 

Källor

  1. Randstad och Monsters globala Workmonitor-undersökning, genomförd av Dynata, 26 september-23 oktober 2020.
  2. Diversity wins: How inclusion matters, McKinsey & Company, Maj 2020.
  3. Monsters globala State of the Recruiter-undersökning, genomförd av Dynata, 22 oktober-13 november 2020.