Infocenter / Omvärldsbevakning / Aktuella ämnen / Hyr en chef – Interim Management

Hyr en chef – Interim Management

Hyr en chef – Interim Management

Vanligtvis anställer man chefer, men det finns tillfällen när det kan vara bättre att hyra in en för en kortare period eller under ett förändringsarbete. Monster har pratat med Magnus Sjölund på Dreamwork, som jobbar med just Interim Management och Chef-Att-Hyra.

Så, vad går konceptet ut på?
Det moderna bruket av Interim Management startade mot slutet av 1970-talet, då tillsvidareanställda i Holland skyddades av långa uppsägningstider samtidigt som företag stod inför stora kostnader för avvecklandet av anställda. Att anställa chefer på tillfällig basis presenterade sig då som en idealisk lösning.

Sedan 1980-talet har begreppet och användningen av tillfälliga chefer som resurs för organisationer fått uppmärksamhet från akademiska forskare, beslutsfattare och praktiker.

Runt om i världen ser vi att USA är en både mycket stor och växande marknad. I Europa är det Storbritannien som leder utvecklingen tätt följd av Holland, Belgien och Tyskland.

Dreamwork ser att Interim Management är en mycket flexibel och kostnadseffektiv personallösning för företag och organisationer och har därför valt att seriöst satsa på, och utveckla ett mycket spännande koncept kring Interim Management för den Svenska Marknaden.

Den svenska marknaden är omogen och inte lika utvecklad som i övriga Europa. Vi ”ger” uppdrag till personer som vi känner och inte alltid utifrån ett professionellt kompetensperspektiv. Detta innebär att vi inte reglerar hur man tar uppdrag, vilka regler som gäller samt hur man kvalitetssäkrar resultatet av ett Interimsuppdrag.

Vad är skillnaden mellan Interim Manager och Chef-Att-Hyra?
Interim Manager är företrädesvis en person med erfarenhet av ledningsarbete på högre nivå och en person som arbetar utifrån eget företag.

Interimuppdrag innehåller oftast ett starkt inslag av förändrings- eller projektledning, krishantering eller ”turn-around” där beställaren förväntar sig ett specifikt resultat av genomfört uppdrag. Som interimledare har man minst 10 års erfarenhet av ledningsarbete.

Chef att hyra är en roll som fungerar när uppdragsgivaren har ett akut behov av att fylla en mellanchefsfunktion under en begränsad period. Hen kan då upprätthålla och säkerställa att vitala funktioner fungerar i organisationen.

Är det för alla organisationer och branscher?
Båda tjänsterna är något som alla kan använda sig av och ha stor nytta av. Bransch eller typ av organisation är inte det som avgör om man ska använda sig av denna tjänst eller inte. Det som avgör är vilka behov man har.

Om behovet är att under en period ersätta en chef som är på föräldraledighet, sjukdom eller tjänstledighet så handlar det inte alltid om att den inhyrda chefen ska utföra några specifika uppgifter utan det handlar mera om att hålla ställningarna till ordinarie chef kommer tillbaka. Då passar vår tjänst Chef-Att-Hyra som ger kunden rätt kompetens för rätt uppgift. Om uppdraget innehåller tydliga mål och uppgifter som skall utföras under tiden för uppdraget är och att rollen är på ledningsnivå är Interim Manager en bra funktion att nyttja.

Interim Management innebär att företaget snabbt får tillgång till erfarna ledare med hög kompetens under en begränsad period. Interimchefer kan vara en utmärkt lösning för företag som står inför utmaningar, jobbar med förändring, är i behov av en specifik kompetens eller behöver fylla en lucka tills en permanent lösning är på plats.

Hur ser ni på Interim Management i framtiden?
Vi är övertygande att marknaden avseende Interim Management kommer att öka på samma sätt som utvecklingen i andra länder i Europa. Många köpare av denna typ av tjänst är inte riktigt på det klara med vad en Interim Manager kan åstadkomma och vilka tydliga fördelar som finns.

Vad säger era kunder som har använt sig av detta?
Kunder som använt sig av Interim Management tjänster vill väldigt ofta anställa den konsult som man har inne, detta är dock inte riktigt lika bra då Interim Manager till sin profil ofta är en förändringsledare och inte en förvaltare. Bara för att man är duktig på att städa och skapa ordning är man inte samtidigt kanske den perfekta VD:n på sikt.

Våra kunder är mycket ofta överaskade över hur snabbt Interim Manager kom igång och hur snabbt saker händer, en del har till och med svårt att hinna med. Orsaken till att en Interim Manager är betydligt mer effektiv än ordinarie personal är att han/hon är överkvalificerad för uppgiften vilket borgar för att man snabbt kan komma igång, man har gjort det förut. 

Interim Management är en operativt konsultativ tjänst där man förutom att analysera de utmaningar och åtgärder som man måste genomföra de facto även genomför dessa.

Vad krävs för att kunna vara en kompetent interimledare?
Bred erfarenhet från flera branscher och erfarenhet av befattningar på ledningsnivå. En Interim Manager ska vara prestigelös och mycket målinriktad. Ett interimuppdrag är som ett projekt med starttid och sluttid och däremellan ska det presteras något specifikt.

Att vara Interimledare är en profession, ett yrke och ingenting som man gör mellan två jobb.