Infocenter / Omvärldsbevakning / Aktuella ämnen / ÅF tar hjälp av kvinnliga ingenjörsstudenter

ÅF tar hjälp av kvinnliga ingenjörsstudenter

ÅF tar hjälp av kvinnliga ingenjörsstudenter

”Tanken är att vi ska väcka tankar och idéer hos Jonas, och komma med lite svåra och kanske även obehagliga frågor.” Det säger Azra Malagic om sitt uppdrag till tidningen Ny Teknik. ”Det är vågat att ta dit fyra unga ambitiösa tjejer som vill se förändring men jag tycker att han klarar det bra.”

ÅF vill bidra till ett mer jämställt näringsliv

Hur ska fler kvinnor lockas till teknikbranschen? Det frågade sig teknikkonsultbolaget ÅF:s VD och koncernchef Jonas Gustavsson. Därför skapades ett Advisory Board, eller en rådgivande kommitté, med fyra kvinnliga ingenjörsstudenter. De träffas fyra gånger per år och har hittills haft ett möte. Bland frågorna som dyker upp finns bland annat hur man ska tackla utmaningen att få fler tjejer att söka till ingenjörsutbildningar och vikten av att ha kvinnliga förebilder i branschen på ledande positioner. Det är nämligen en skev bild att det inte finns några kvinnor inom teknikbranschen. Det menar en av kvinnorna i rådet, Azra Malagic som läser till civilingenjör i lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola:

”[…] även om teknikbranschen är mansdominerad så finns det många duktiga kvinnor. Däremot måste de lyftas fram för att det ska bli någon förändring. Många som tycker att matte och teknik är kul tvekar när de knappt ser några kvinnor som sysslar med det.”

Öka kunskapen om nästa generations arbetstagare

Genom kommittén kan ÅF tydligt fråga sig vad de unga studenterna vill ha. Under mötena kommer de att diskutera deras syn på ledarskap, karriär, förväntningar på sin arbetsgivare och på jämställdhet. ”Målet för ÅF är att öka kunskaperna om den generation som är på väg ut på arbetsmarknaden och vad de värdesätter hos sin arbetsgivare för att på så vis fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och ett gott exempel i branschen att följa” skriver ÅF på sin hemsida.

Ta rygg på företag som är förebilder

Ser du ett företag som ligger i framkant vad gäller viktiga samhällsfrågor? Våga inspireras och följa deras goda exempel! En av våra stora kunder, ÅF, har dragit igång detta fantastiskta initiativ. Kan du kanske kopiera idén till din bransch?

Medlemmar i ÅF:s Advisory Board 2019
  • Sheva Rostam
  • Linnea Bendrot
  • Azra Malagic
  • Filippa Rexed

Källor

NyTeknik

ÅF