Infocenter / Att använda Monster / Platsannonser / Platsannons: Urvalsfrågeformulär

Platsannons: Urvalsfrågeformulär

Frågeformulär är ett smidigt sätt att få ytterligare information om kandidaten och kan hjälpa dig att hantera deras ansökan. Du kan låta dem svara med antingen Ja/Nej, Egna val eller fritext för att få fram information som är viktig och inte syns direkt i deras ansökan.

 

Hitta HR-biblioteket och frågeformulär

Håll muspekaren över kugghjulet och klicka på HR-bibliotek. Klicka sedan på Frågeformulär i menyn till vänster.
Hantera frågeformulär

Från denna vy kan du skapa nya formulär samt ändra, visa, kopiera eller ta bort befintliga. Du kan också se frågeformulär skapade av dina kollegor om de har gjort dem synliga för hela företaget.

För att skapa ett nytt frågeformulär klicka på den gröna knappen och följ instruktionerna nedan.

 

Skapa ett nytt frågeformulär

Ange ett namn och en kort introduktion för ditt frågeformulär: varför vill du att kandidater ska fylla i formuläret? För att lägga till frågor klicka på Lägg till fråga eller importera frågor från ett befintligt formulär. Fyll i frågan och välj hur du vill att kandidater besvarar frågan. För Ja/Nej och Flertal svar kan du betygssätta svarsalternativen för att få automatisk sortering av ansökningar. För att lägga till frågan i ditt formulär klicka på spara.


Importera frågor

Du kan importera redan skapade frågor från andra formulär. I rullgardinsmenyn kan du välja vilket användarkonto och frågeformulär du vill importera frågor från.

Markera de frågor du vill lägga till och klicka på Importera.


Lägg till ett urvalsfrågeformulär på dina annonser

  1. Håll muspekaren över Mina platsannonser i menykanten och klicka på Hantera platsannonser
  2. Klicka på annonsrubriken till den annons du vill lägga till ett formulär. Klicka på Urvals-fliken och klicka sedan på Lägg till urvalsfrågeformulär
  3. Du kan välja ett redan skapat formulär eller skapa ett nytt
  4. Klicka på fortsätt och kontrollera frågorna. Klicka sedan på Bifoga frågeformulär