Infocenter / Att använda Monster / Best Practices / CV-söksguiden: Söka i fritext med boolesk logik

CV-söksguiden: Söka i fritext med boolesk logik

CV-söksguiden: Söka i fritext med boolesk logik


Enkel och avancerad sökning
De flesta sökmotorer och databaser har något som de kallar för enkel sökning på startsidan. I en sökruta fyller man i sina sökord. I sökrutan kan man även skriva in söktjänstens speciella söksyntax, kommandon som specificerar och begränsar. Men de flesta av söktjänsternas specialfunktioner nås lättare genom den avancerade sökfunktionen. Den enkla sökningen har sina fördelar och är effektiv när man vet vad man söker efter, t.ex. en specifik webbplats.

Boolesk logik

Vid en sökning med boolesk logik ställer du upp villkor som ska uppfyllas i sökningen. Alla sökmotorer använder boolesk logik vid sökfrågeformuleringen, men på lite olika sätt. Försäkra dig om att du förstår de olika operatorerna: OCH, ELLER och INTE.

Sökmotorer brukar ha en förinställd boolesk operator. Det betyder att mellanrummet mellan de inskrivna sökorden antingen betyder ELLER (OR) eller OCH (AND). På Monster är det OCH som är förinställt.

Oftast skrivs de tre grundläggande operatorerna i boolesk logik på engelska: AND, OR och NOT. Med hjälp av operatorerna kombineras sökord till mer specifika sökningar.

  ORDLISTA
Operator: Inom matematiken en symbol eller funktion som representerar en matematisk operation. Operatorer som utför logiska operationer enligt boolesk algebra är t. ex. AND/OCH/OR/ ELLER/ och NOT/INTE.

Stoppord: Ord som förekommer i nästan alla texter och därför ibland ignoreras eller filtreras bort i textsökning, indexering och andra språkteknologiska sammanhang. T. ex. och, eller, men, en, ett, att.

Wildcard eller ”Jokertecken”: Används för att beteckna ett eller flera tecken, vilka som helst, i bl a. databassökningar. Gör att du kan få flera sökresultat samtidigt för liknande namn eller texter, eller att du kan hitta rätt även om du bara känner till delar av texten.

 
 
A och B A eller B A inte B
I figurerna ovan visar de mörkare fälten det resultat som fås genom de olika sökningarna.

OCH (AND) – A OCH B


Vid användandet av OCH (engelska AND) krävs att träffen innehåller både ord A och ord B.

Säljare AND Affärsutvecklare

Sökfras: Jag vill hitta Säljare som även definierar sig som Affärsutvecklare.

En sökning på Säljare AND Affärsutvecklare resulterar CV:n som innehåller båda sökorden.

Ju fler ord du kombinerar i en OCH-sökning desto färre träffar får du, eftersom varje CV måste innehålla alla sökorden. Genom att lägga till ytterligare ett ord i OCH-sökningen, Säljare AND Affärsutvecklare AND Affärsområdeschef, preciseras sökningen ytterligare, vilket gör sökningen mer specifik.

ELLER (OR) – A ELLER B
Vid användandet av ELLER (engelska OR) krävs att träffen innehåller minst ett av orden A och B.

Säljare OR Affärsutvecklare

Sökfras: Jag vill hitta Säljare eller Affärsutvecklare.

En sökning på Säljare OR Affärsutvecklare ger ett resultat med CV som innehåller sökordet Säljare eller Affärsutvecklare eller i vissa fall båda sökorden. Sökningen ska ge träff på minst ett av begreppen. De två cirklarnas överlappning är de CV som innehåller båda termerna (och som även återfinns vid en OCH-sökning).

ELLER används främst för synonymer eller likartade begrepp. Ju fler ord som används i en ELLER-sökning desto fler träffar får du, sökningen blir bredare.


INTE (NOT) – A NOT B
Vid användandet av NOT (svenska INTE) krävs att träffen innehåller ordet A men inte ordet B.

Säljare NOT Affärsutvecklare

Sökfras: Jag vill hitta Säljare, men inte Affärsutvecklare.

En sökning på Säljare AND NOT Affärsutvecklare returnerar resultat med CV som innehåller sökordet Säljare, men inte Affärsutvecklare. Förekommer både Säljare och Affärsutvecklare i kandidatens CV kommer detta inte med i träfflistan. Var därför försiktig med den här typen av sökningar eftersom intressanta CV lätt kan exkluderas.

NÄRA (NEAR) – A NÄRA B

Vid användandet av NÄRA (engelska NEAR) krävs att träffen innehåller både ordet A och B, men inom 10 ord ifrån varandra.

En sökning på Säljare NEAR Affärsutvecklare returnerar resultat med CV som innehåller sökordet Säljare och att det förekommer i närheten av sökordet Affärsutvecklare. Sökningen blir mer relevant, kontra en OCH-sökning, då sökningen konstaterar en relation mellan sökorden. Ju närmare sökorden står varandra i kandidatens CV, desto högre upp presenteras det i resultatlistan. Ordningen mellan sökorden är inte av avgörande betydelse.

Frassökning – ” ”

Vid användandet av Frassökning (” ”) krävs att orden du vill få träff på står intill varandra i en viss ordning.

”Account Manager”

Sökfras: Jag vill hitta en Account Manager.

En sökning på ”Account Manager” returnerar resultat med CV som endast innehåller den exakta frasen Account Manager.

Om du söker på engelska är det viktigare att använda frassökning eftersom sammansatta uttryck inte skrivs ihop på samma sätt, exempelvis blir Växthuseffekt greenhouse effect och informationssökningsbeteende blir information seeking behaviour.

Frassökning kan vara ett bra sätt att begränsa sökningar men bör endast användas för ord som normalt står jämte varandra, till exempel ”föreningen för informationsspecialister” (namn på en förening). Även egennamn kan vara problematiska. En sökning på ”sven karlsson” skulle exempelvis missa referenser till Sven T Karlsson. Användning av frassökning begränsar dina sökresultat.

Gruppering – ( )
Användandet av Gruppering () innebär att du kan kombinera AND, OR, NOT och gruppera satser för att skapa mer komplexa söksträngar och därigenom få resultat med CV som innehåller den efterfrågade kombinationen.

Säljare AND (Affärsutvecklare OR Affärsområdeschef OR ”Key Account Manager”)

Sökfras: Jag vill hitta en Säljare som även har erfarenhet som Affärsutvecklare eller Affärsområdeschef eller Key Account Manager.

En sökning på Säljare AND (Affärsutvecklare OR Affärsområdeschef OR ”Key Account Manager”) returnerar resultat med CV som innehåller sökordet Säljare i kombination med något av sökorden Affärsutvecklare, Affärsområdeschef eller Key Account Manager. Förekommer inget av sökorden Affärsutvecklare, Affärsområdeschef eller Key Account Manager i kombination med Säljare, så kommer inga resultat att visas. Att använda gruppering begränsar vanligtvis dina sökresultat.

Wildcard – *
Användandet av ett Wildcard * innebär att sökmotorn kan returnera resultat från variationer på ett sökord.

*säljare

Sökfras: Jag vill hitta en person med erfarenhet som Säljare.

En sökning på *säljare ger resultat med CV som innehåller ordet säljare, men även variationer som exempelvis Fältsäljare, Telesäljare, Butikssäljare etc.

Genom att använda Wildcards kommer sökmotorn att ge fler resultat, då samtliga CV som innehåller någon variation på sökordet visas i resultatet. Wildcards kan placeras i direkt anslutning till sökordet både före och efter sökordet, exempelvis *chef eller marknad*.

Sökorden – konstanter eller variabler?
De valda sökorden kan ses som konstanter eller variabler i sökningen beroende på vilken boolesk operator som sätts före sökordet. OCH (AND) och INTE (NOT) gör att sökordet fungerar som en konstant, ordet måste finnas med respektive får inte finnas med. ELLER (OR) däremot gör sökordet till en variabel, ordet eller dess alternativ ska finnas med men inte båda.

Mer sökteknik

Sök med minst två sökord
En sökning med två eller tre sökord ger mycket bättre resultat än en sökning med ett ord. En sökning på ett ord blir nästan alltid för bred och mycket brus kommer med i träfflistan. Varje ord du lägger till specificerar de tidigare. Exempel från CV-databasen:

Säljare ger >1 000 träffar

Säljare AND affärsutvecklare ger 56 träffar
säljare AND affärsutvecklare AND Affärsområdeschef ger 8 träffar

Ofta begränsas resultatet avsevärt för varje tillagt sökord. I exemplet ovan försvann över 99 procent av träffarna för varje tillagt sökord.

Välja sökord

Bra och dåliga sökord
Vid användning av sökmotorer ligger utmaningen i att skriva bra och relevanta sökord, vilket ofta är nyckeln till en lyckad sökning.

Bra sökord är:

 • Unika eller ovanliga
 • Specifika och otvetydiga
 • Korrekt stavade
 • Ord som beskriver viktiga delar av frågan
Dåliga sökord är
 • Stoppord (ord som inte är med i sökmotorns index på grund av att de är för vanliga)
 • De flesta verb och prepositioner
 • Felstavade
 • Ord som är vanliga
 • Tvetydiga
Sök på fraser istället för ett eller flera ord och använd citationstecken kring frasen som indikation för sökmotorn.

Beskriv frågan med synonymer och med flera koncept. Det begränsar den inte utan fokuserar den.

Mest relevanta orden först
Sätt de mest relevanta orden för din sökning först när du söker i en sökmotor. I vissa söktjänster tas större hänsyn till de första termerna. Och sätt relaterade ord jämte varandra, ibland inverkar det på relevansberäkningen. Ibland kan det löna sig att ändra ordens placering i sökfrasen.

Tänk som en webbsida
Välj inte sökord som representerar hur ni har valt att benämna en tjänst internt – se det istället utifrån ett större perspektiv och välj sökord som är representativa för arbetsuppgiften och som det är mer sannolikt att kandidaterna har skrivit i sina CV. Därmed blir sökningen mer relevant.

Utvärdera och sök på nytt
Utvärdera söksträngen snabbt. Om inte nummer ett till tio i träfflistan är relevanta varför skulle då nummer 25 vara det? Ändra sökorden och sök på nytt istället för att titta på alla de första 30 träffarna.

Ta bort oönskade sökord
Om ett sökord har flera innebörder och sökresultatet blir oprecist kan du utesluta de ord du vill undvika i din sökning. Det gör du enklast genom att skriva AND NOT före sökordet som du inte vill returnera resultat på.

Tips på hur du kan optimera en söksträng

För att kunna maximera och optimera sökningen kan du haka på wildcards * på i stort sett alla ord i söksträngen för att vara säker på att bra kandidater inte lämnas utanför sökningen. Det kan ju vara så att kandidaterna har skrivit till en ändelse efter det sökordet som du vill returnera resultat på eller att kandidaten definierar det som något annat.

Exempel:

 • Projektledning
 • Projektleda
 • Projektledare
 • Projektledningen
Skulle du då bara skriva projektledning skulle de andra sökorden inte visas i resultatet.

Lösningen på det är att du i det här exemplet skriver projektled*

Genom att bryta ner alla sökord till den minsta gemensamma nämnaren och lägga på ett wildcard så får du en mer rättvisande och komplett bild av sökningen.

Det du sedan kan göra är att identifiera de sökord som inte är relevanta för sökningen och skriva AND NOT och enkelt sätta dem inom en parantes och med OR emellan, om det är flera ord.

Vad söker andra på just nu?
För att få en insikt i vilka de vanligaste sökningarna på Google är månadsvis kan du använda dig av Adwords Keyword Tool.