Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

Företagsöversikt

Företagswebb
Huvudkontor
Solna, , Sweden
Storlek
10 000 anställda eller fler
Bransch
Sjukvård
Grundat
2004

Jobba på Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Vår ambition är att alltid sätta patienten först genom att erbjuda bästa tänkbara medicinska expertis, behandlingsmetoder och omvårdnad. Genom nytänkande och aktiv samverkan med andra arbetar vi för att vara ledande och internationellt framstående inom sjukvård, forskning och utbildning.

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas största sjukhus med över 15 000 medarbetare. Vi har en lång och framgångsrik tradition av samverkan med Karolinska Institutet och tillsammans är vi med och leder den medicinska utvecklingen i Sverige och världen.

Allt vårt arbete vilar på våra värderingar, ansvar, medmänsklighet och helhetssyn. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar. Det är så vi försäkrar oss om att fortsätta vara ledande och tongivande i arbetet med att förbättra hälsan för varje enskild patient. Jobba på Karolinska!

Karolinska - vill du också bli en hjälte?
fb

Karolinska Universitetssjukhuset jobb

Stockholm, STHM, SE

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16 000 medarbetare. Forskning och utbildning, liksom utveckling av hälso- och sjukvård, ses som kärnverksamheter vilka är likvärdiga med universitetssjukhusets vårduppdrag. Detta synsätt avspeglas i såväl organisation, styrning som uppföljning av universitetssjukhusets verksamhet. I Stockholmsregionen har

04/21/2017
Stockholm, STHM, SE

EUs forskningsanslag inriktas allt mer på samverkan mellan samhälle, vård och forskning. Därför måste såväl Karolinska Universitetssjukhuset som övriga delar av Stockholms läns landsting (SLL) i allt högre grad kunna bistå forskare och kliniker med kompetent stöd avseende budget vid ansökan om projektmedel och den ekonomiska redovisningen under projektets löptid och efter dess avslutande. För att

04/19/2017