Hoppa till huvudsidan

Försvarsmakten Företagsöversikt

Företagswebb
Huvudkontor
Stockholm, Sweden
Storlek
10 000 anställda eller fler
Bransch
Stat och kommun
Grundat
1975

Med en profil i Mitt Försvarsmakten får du information om vad Försvarsmakten gör och vilka möjligheter till utbildning och jobb det finns. Skapa en profil nu så kommer du att få information som passar dig.
Skapa profil

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör vi genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. När ett behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera. Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter.

Som alla arbetsplatser bygger Försvarsmakten på att alla bidrar med sina speciella kunskaper och erfarenheter. Och för att alltid kunna bidra med sitt allra bästa är det viktigt att på riktigt vara intresserad av det man gör. Tillfredsställelsen av att få vara med och göra skillnad för människor i utsatta lägen är svår att jämföra med annat. Det blir mer än ett jobb. Det blir ett sätt att leva och utvecklas.

Försvarsmakten Förmåner

  • Utbildning
  • Möjlighet till internutveckling
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Friskvårdsersättning

Försvarsmakten jobb

, VTG, SE

Vi söker dig som vill arbeta som säkerhetsbefäl på Underrättelse- och säkerhetssektionen. Säkerhetstjänsten är ett brett område som dagligen bjuder på varierande arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som säkerhetsbefäl kommer du att handlägga uppgifter inom området säkerhetsskyddstjänst. Du är inom sektionen ansvarig för säkerhetsrapportering, vapen- och ammunitionsärenden, skyddsobjektsfr

2018-01-19
, NOR, SE

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är k

2018-01-19
, HLL, SE

Tjänsten finns på Ledningssystemavdelningen som genomför teknisk utbildning åt Försvarsmaktens personal. Ledningssystemområdet omfattar datorkommunikation, telekommunikation samt kringutrustning för denna teknik. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Utveckla, planera och genomföra utbildning inom sitt ansvarsområde. • Vara huvudföreträdare inom ledningssystemområdet. • Stödja planeringen inom avdelninge

2018-01-19
, STHM, SE

MINUSMA står för ”United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Timbuktu. Sverige deltar i FN

2018-01-19
, VTG, SE

Försvarsmakten söker en Förrådsman till Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) 1.NSE VÄST med placering vid Servicepunkt Skredsvik, vilka har som huvuduppgift att tillhandahålla logistikstöd till de förband som verkar inom Skredsvik Garnison. Personalstyrkan är 3 personer. Huvudsakliga arbetsuppgifter • Genomföra mottagning, förrådshållning och utlämning av förnödenheter, hantera drivmedel och farligt a

2018-01-19