Försvarsmakten Företagsöversikt

Företagswebb
Huvudkontor
Stockholm, Sweden
Storlek
10 000 anställda eller fler
Bransch
Stat och kommun
Grundat
1975

Med en profil i Mitt Försvarsmakten får du information om vad Försvarsmakten gör och vilka möjligheter till utbildning och jobb det finns. Skapa en profil nu så kommer du att få information som passar dig.
Skapa profil

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör vi genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. När ett behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera. Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter.

Som alla arbetsplatser bygger Försvarsmakten på att alla bidrar med sina speciella kunskaper och erfarenheter. Och för att alltid kunna bidra med sitt allra bästa är det viktigt att på riktigt vara intresserad av det man gör. Tillfredsställelsen av att få vara med och göra skillnad för människor i utsatta lägen är svår att jämföra med annat. Det blir mer än ett jobb. Det blir ett sätt att leva och utvecklas.

Försvarsmakten Förmåner

  • Utbildning
  • Möjlighet till internutveckling
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Friskvårdsersättning

Försvarsmakten jobb

, VTG, SE

Huvudsakliga arbetsuppgifter Vid båda bataljonerna ingår högkvalificerade medicinska resurser med lätt och rörlig kirurgisk grupp med möjlighet att genomföra liv och extremitetsräddande kirurgi. Det medicinska arbetet är fokuserat på att kunna ta hand om traumatiskt skadade soldater där triage, resuscitering samt skadebegränsande- och livräddande kirurgi utgör grundpelarna. Som operationssjuksköte

2017-09-20
, STHM, SE

Armétaktisk chef är den chef som under insatschefen leder insatta arméförband både internationellt och nationellt. I den uppgiften ingår både planering och genomförande samt kontroll och uppföljning av de förband som har att lösa dessa uppgifter. Till sitt stöd har Armétaktisk chef en stab bestående av 40 stycken individer. Armétaktisk chefs sekreterare ingår i staben och arbetsleds av stabschefen

2017-09-20
, BLE, SE

Vill du ha ett spännande arbete? Vara med och utveckla och påverka en organisation som arbetar både i fredsorganisation och i krigsorganisation? Vi söker nämligen nya kollegor på befattningen Förrådsman/kvinna på Servicecenter i Karlskrona, och hoppas på att du vill söka till oss. Det övergripande arbetet går ut på att genomföra mottagning, förrådshållning och utlämning av materiell till verksamhe

2017-09-20
, BLE, SE

Vill du ha ett spännande arbete? Vara med och utveckla och påverka en organisation som arbetar både i fredsorganisation och i krigsorganisation? Vi söker nämligen nya kollegor på befattningen Förrådsman/kvinna på Servicecenter i Karlskrona, och hoppas på att du vill söka till oss. Det övergripande arbetet går ut på att genomföra mottagning, förrådshållning och utlämning av materiell till verksamhe

2017-09-20
, HLL, SE

Annonsen vänder sig till dig som idag har anknytning eller anställning vid Luftvärnsregementet Lv 6 som exempelvis GSS K/T, SO K/T, OFF/T, är civil medarbetare, medlem i Hallands hemvärnsbataljon etc. Försvarsmaktens officersutbildning OFFU (även känd som Flera vägar in FVI) är en förkortad officersutbildning för dig som har följande: - Militär grundutbildning (GMU+ befattningsutbilding, GU eller

2017-09-20

Följ oss:

Företagsvideo