Försvarsmakten Företagsöversikt

Företagswebb
Huvudkontor
Stockholm, Sverige
Storlek
10 000 anställda eller fler
Bransch
Luftfart och Försvar
Grundat
1994

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör vi genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. När ett behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera. Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter.

Att arbeta i Försvarsmakten handlar inte bara om att lösa militära uppgifter. I myndigheten finns också en stor andel civilanställda – allt från mekaniker, administratörer och tolkar till jurister, informatörer och sjukvårdspersonal.

Bilder

Försvarsmakten Förmåner

  • Utvecklingsmöjligheter
  • Utbildning

Försvarsmakten jobb

VTG, SE

Militärregion Väst (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande personal. Chefen för Militärregion Väst med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underr

2018-09-19
STHM, SE

Om tjänsten: Praktikperioden anpassas till universitetets program januari-juni VT 2019 och motsvarar en termins heltidsstudier. Om sektionen: Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är ett internationellt militärt center placerat vid Livgardet strax utanför Kungsängen. NCGM:s uppdrag är att utgöra expertcenter inom området för gender i militära operationer och militärens implementer

2018-09-19
VTG, SE

Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS) utbildar anställda och blivande officerare inom funktionen logistik och fordonstjänst till samtliga arenor i Försvarsmakten. På LogS arbetar ca 70 st officerare och civila. Logistik- och motorsektionen genomför instruktörskurser inom bl.a. förnödenhetsförsörjning och fordonstjänst, samordnar kurser inom transporttjänst och logistik samt sammanhåller

2018-09-19
UPP, SE

Ledningsregementet (LedR) ansvarar bl. a. för att vidmakthålla och utveckla Upplands, Västmanlands och Södermanlands hemvärnsbataljoner. I uppgiften ingår att genomföra såväl grund- som repetitionsutbildning av soldater och förbandsdelar. LedR söker en specialistofficer i markstrid för placering vid Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping och med huvuduppgift att utbilda hemvärnssoldater. Huv

2018-09-19
UPP, SE

Ledningsregementet (LedR) ansvarar bl. a. för att vidmakthålla och utveckla Upplands, Västmanlands och Södermanlands hemvärnsbataljoner. I uppgiften ingår att genomföra såväl grund- som repetitionsutbildning av soldater och förbandsdelar. LedR söker två instruktörer i markstrid för placering vid Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping och med huvuduppgift att utbilda hemvärnssoldater. Huvudsa

2018-09-19