Skip Nav

Integritetspolicy

Din rätt till integritet – Integritetspolicyn för Monster i sammandrag

Vi rekommenderar att du läser vår fullständiga integritetspolicy för utförlig information om vår integritetspraxis.

Monster samlar in information om dig och använder denna information för att hjälpa dig att komma i kontakt med arbetsgivare och arbetssökande och förse dig med andra tjänster. Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används, delas och skyddas samt dina alternativ angående användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicys omfattning

Denna integritetspolicy gäller information som vi samlar in eller använder på webbplatser och applikationer som ägs eller kontrolleras av Monster Worldwide, Inc. eller dess närstående bolag("Monster").

Information som vi samlar in

TRUSTe

Vi samlar in information om dig när du använder Monster. Vi samlar in information direkt från dig, som din kontaktinformation, CV och profilinformation. Vi samlar även in information om dig automatiskt, som hur du använder och interagerar med Monster, din demografiska information och information om din dator eller mobila enhet.

Vi kan samla in eller använda information om dig från allmänt tillgängliga webbplatser oavsett om du har ett konto hos oss eller inte. Du kommer att ha möjlighet att begära radering av informationen. Vi kan dock inte garantera att vi inte senare kommer att samla in annan information som gäller dig från allmänt tillgängliga webbplatser.

Vi kan även förvärva information om dig från tredje parter för att ytterligare anpassa och förbättra din upplevelse.

Så här använder vi informationen

Vi använder den information vi samlar in om dig för att leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder, svara dig och driva och förbättra våra webbplatser och applikationer. Våra tjänster omfattar att visa anpassat innehåll och reklam för dig på Monster eller andra webbplatser med vilka vi har en affärsrelation. Vi kan använda din information för att kontakta dig om Monster-uppdateringar, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänsterelaterade meddelanden, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Information som du delar på offentliga delar av Monster eller gör synlig i CV- och profildatabasen kan nås, användas och lagras av andra i hela världen. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas till legitima användare, men vi kan inte garantera att obehöriga parter inte får åtkomst. Vi kan inte heller kontrollera hur behöriga användare lagrar eller överför information som du ger oss, så du bör inte lägga upp känslig information på Monster.

Så här delar vi information

Vi delar inte kontaktinformation med tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

Om du söker ett jobb, lämnar din kontaktinformation för att visa intresse för ett jobb eller svarar på ett meddelande från en arbetsgivare lämnas din information ut till arbetsgivaren, som kan använda dina data och kontakta dig för anställningsrelaterade syften.

Vi delar din information med tredje parter som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster till dig. Dessa tredje parter får inte använda din information för andra ändamål.

Vi kan dela information med tredje parter om du samtycker. Till exempel kan vi använda din information för att kontakta dig om produkter eller tjänster som är tillgängliga från Monster eller våra närstående bolag. Om du godkänner det kan vi lämna din information till tredje parter som kan kontakta dig om sina produkter eller tjänster. Du kan ändra dina kontaktinställningar genom att anpassa dina meddelandeinställningar.

Vi kan lämna ut information till tredje parter som vi har samlat in från andra webbplatser.

Vi lämnar ut information när det krävs enligt lag.

Vi kan lämna ut och överföra information till en tredje part som förvärvar någon av eller alla Monsters affärsenheter.

Åtkomst till dina personuppgifter

Vi lagrar din information för att göra din interaktion med Monster mer effektiv, praktisk och relevant. Du kan komma åt, granska, korrigera, uppdatera eller radera ditt CV eller din profil när som helst genom att logga in på ditt konto.Om du inte har ett konto, eller om du tror att någon annan har lämnat din kontaktinformation till oss,kontaktar du oss.

När du raderar dina personuppgifter behåller vi loggar och icke-personlig information om din aktivitet på Monster. Vi behåller även en arkivkopia av din icke-personliga information för vår verksamhets revisions- och registreringsändamål, som inte är tillgänglig för dig eller tredje parter på internet. Om andra tidigare har kommit åt dina personuppgifter genom Monster, kan vi inte radera informationen från deras system.

Övrig information

Monster är inte avsett för barn under 13 år.

Vi deltar i EU:s och USA:s Privacy Shield-avtal, som beskrivs närmare i den fullständiga integritetspolicyn för Monster.

Vi använder cookies för att anpassa och maximera din onlineupplevelse på Monster. Du kan stänga av cookies, men detta kan begränsa din användning av vissa funktioner på våra webbplatser eller applikationer.

Besök säkerhetscenter för information om hur du skyddar dig online.

Mobilappar

Monster erbjuder flera mobilappar, inklusive Monster-appen och Jobr-appen. Monster samlar in och använder information om dig enligt beskrivningen i den fullständiga integritetspolicyn för Monster, inklusive avsnitt som är specifika för varje app.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss online om du har frågor eller funderingar om vår integritetspraxis eller vårt deltagande i EU:s och USA:s Privacy Shield-avtal. Du kan även skriva till oss på:

Privacy Office
Monster Worldwide Scandinavia AB
Stureplan 19
Box 3372
103 67 Stockholm

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har tagit itu med ordentligt, kontaktar du vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) påhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz har rätt att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd i det land där de bor om de upptäcker att vi inte på lämpligt sätt hanterade deras fråga eller problem.

Vårt dataskyddsombud kan nås på:

Data Protection Officer
Monster Worldwide CZ,
Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Prague 8
Tjeckien.