Infocenter / Rekryteringsstrategi / Kandidatanskaffning / Hur undviker jag diskriminering i mina platsannonser?

Hur undviker jag diskriminering i mina platsannonser?

Hur undviker jag diskriminering i mina platsannonser?

Det finns mängder av regler kring platsannonser, de flesta är sådana som har att göra med hur man lockar till sig bäst kandidater, men det finns också vissa regler som säkerställer att du inte bryter mot någon diskrimineringslag.

Det här är ett invecklat juridiskt område som dessutom har många gråzoner – det finns ingen lista på förbjudna ord eller fraser så du måste själv avgöra huruvida jobbet du erbjuder är diskriminerande vad gäller etnicitet, handikapp, kön eller ålder.

Du kan testa huruvida din annons är diskriminerande eller inte genom att låta en ”vanlig”, vettig person, utan några speciella kunskaper inom ämnet läsa annonsen och komma med feedback till dig.

Undvik könsdiskriminering
Även om du gärna vill få en balans mellan kvinnligt och manligt på din avdelning är det strikt förbjudet att söka specifikt efter det ena könet i en annons.

Det finns vissa roller där det krävs att du är av ett visst kön, till exempel inom vissa institutioner som fängelser eller inom vissa delar inom sjukvården. Men du får aldrig anställa någon på grund av att deras kön kan ge dem fördelar inom arbetet relaterad till fysisk prestation, såvida prestationen inte är av tematisk natur (till exempel om du behöver en kille som kan spela jultomte på företagsfesten).

Jobbtiteln du anger måste alltid vara könsneutral – servitris eller servitör fungerar alltså inte.

Undvik etnisk diskriminering
Etnisk diskriminering är lika allvarligt som könsdiskriminering och många principer gäller inom båda områdena. Däremot förekommer även här situationer där en specifik etnisk tillhörighet kan ses som en genuin yrkeskvalifikation. 

Ibland kan organisationer uppmuntra människor från en särskild etnisk grupp att söka en tjänst om de är underrepresenterade i den organisationen. Detta ser man regelbundet hos till exempel polisens rekryteringskampanjer där de vill matcha etniciteten hos deras anställda med deras lokalbefolkning.

Även där språket är en viktig del i tjänsten finns det regler. Du får till exempel inte skriva att man måste vara från ett specifikt land för att söka tjänsten. Istället kan du skriva som krav att man måste kunna tala ett visst språk flytande.

Undvik åldersdiskriminering
Åldersdiskriminering är något relativt nytt man måste tänka på när man skriver en annons.

Reglerna täcker inte bara övre eller undre åldersgränser för sökanden, de innefattar också termer såsom ”ungdomsfull” och ”mogen”. Alla dessa termer kan ses som att de exkluderar någon från att söka på grund av deras ålder.

Att kräva en viss tids erfarenhet av kandidater kan även det ses som diskriminerande mot någon som inte har haft chansen att få den erfarenheten på grund av låg ålder. Det finns många sätt att omformulera din annons på i detta fall, du kan söka efter kandidater som har uppnått något specifikt, utan att fråga efter hur lång tid det tog dem att uppnå det.

Undvik handikappsdiskriminering
Det är viktigt för alla företag att försäkra sig om att kandidater med ett handikapp har lika stor chans att få en anställning hos ditt företag som en kandidat utan handikapp. Detta gäller för såväl annonseringen som resten av rekryteringsprocessen men det handlar även om att göra ditt kontor rullstolsvänligt för intervjuerna.

Än en gång, språket och kriterierna du använder dig av är mycket viktiga. Det finns till exempel ingen anledning att kräva att kandidaterna ska ha körkort, om tjänsten inte kräver att de ska köra bil.

Självklart finns det tjänster som kräver en viss fysisk aktivitet, men du måste vara säker på att det är en nödvändighet och inte bara något som är bra att ha.

Att handskas med diskriminerande annonser
Det är inte bara personen som skriver annonsen som får skulden om en annons är diskriminerande, utan även den som publicerar den. Om du vill publicera en annons på Internet eller i en tidning finns det troligtvis ett system som ser till att man håller sig till alla regler.

Vi håller ett extra öga på diskrimineringar under dessa två kategorier:

  • Direkt diskriminering – annonser som klargör att de bara vill höra från kandidater som passar in på ett specifikt kriterium och därför exkluderar andra pga. deras kön, etnicitet, ålder eller handikapp.
  • Indirekt diskriminering – Bara för att du inte har skrivit att du inte vill höra från en särskild grupp människor, betyder inte det att din annons inte är diskriminerande mot dem. Genom att ställa krav som gör det omöjligt för en viss grupp människor att söka, exkluderar du dem indirekt från rekryteringsprocessen. Kan du inte ge skäl till kraven kan det ses som att du bryter mot reglerna.

Finkamma din annons efter allt som skulle kunna bryta mot en regel innan du publicerar den. Be andra att gå igenom den och om något kan tänkas uppfattas det minsta diskriminerande bör du omformulera det.