Infocenter / Rekryteringsstrategi / Urval & granskning av kandidater / Anställ fantastiska människor: Tio enkla regler

Anställ fantastiska människor: Tio enkla regler

Anställ fantastiska människor: Tio enkla regler

Regel nummer ett är väldigt tydlig, men den går också tvärtemot ens intuition: Anställ aldrig någon som är precis som du själv. Varför inte? Sedan tidernas begynnelse har chefer omedvetet klonat sig själva, fyllt hyllplan efter hyllplan av unga män från imponerande skolor. Och vad har hänt med chefer och företag som gjort just detta? Som ledarskapsgurun Rosabeth Kanter har observerat klarade de inte av den hårda verkligheten utan de blev istället omsprungna av konkurrenterna.

Här kommer följande nio regler:

2. Anställ attityd istället för kunskap
Att lära ut kunskap är betydligt mycket lättare än att ändra någons attityd. Bland de kvaliteter du bör leta efter står optimism högt i kurs.

3. Leta efter rebellerna
Under intervjun, fråga när personen har hamnat i problem. Den lydige anställde kommer inte att hjälpa dig särskilt mycket i en miljö där allt händer snabbt. 

4. Vänta på resultat
Anställ aldrig någon du ser potential hos men som har tveksamma vanor, tro inte heller att du kommer att kunna förändra den personen. Vad du ser är vad du får.

5. Leta efter ett sinne för humor
Någon som inte kan bjuda på ett skratt, speciellt på egen bekostnad, kommer att bli en väldigt tråkig och stel anställd.

6. Fyll i luckorna
Titta noga på luckorna i samlingen av styrkor och kunskap i ditt team, och leta efter de kvaliteter och stilar som saknas.

7. Provkör
Nöj dig inte med referenser. Tänk på att många av de bästa referenserna ges åt människor som någon annan vill bli av med. Inkludera dagslånga simulationer som en del av din intervjuprocess eller erbjud kandidaterna att visa dig ett urval av deras bästa arbetsprestationer.

8. Fyll avbytarbåset
Håll ett öga på nya intressanta kandidater redan innan anställnings-behovet uppstår. Vänta inte tills en tjänst står ledig. Bygg upp en kompetenspool med potentiella anställda och låt den som är ansvarig för rekrytering inom företaget hålla kontakten med dem som ingår. Utvärdera ditt rekryteringsteam baserat på hur bra de är på att hålla avbytarbåset fullt, och låt dem aldrig avvisa någon med orden “Vi har ingen ledig tjänst just nu.”

9. Slåss för mångfald
Försäkra dig om att du sprider ditt nät tillräckligt brett för att hitta de mest kompetenta och eventuellt annorlunda kandidater du vill ha, men som kanske inte rör sig i din närhet. Fråga din HR-avdelning vilka kontaktsätt och källor de brukar använda sig av. ”Vi vet inte var vi kan hitta personer som är annorlunda jämfört med oss själva” är en kostsam bortförklaring.

10. Lyssna
De flesta intervjuare pratar alldeles för mycket. När en kandidat slutligen når dig, lyssna efter ”berättelsen” i hans eller hennes liv, både privat och i arbetet. Det sägs att ledarskap är som att praktisera psykologi, fast utan licens. Detta är inte minst sant när det gäller rekrytering.

Rekryteringsprocessen är för viktig för att helt och hållet lämnas över till HR. Det avtryck du lämnar efter dig i arbetslivet avgörs trots allt av de team du väljer för att utföra jobbet åt dig.