Infocenter / Personalhantering / Ledaregenskaper / Att motivera anställda från olika kulturer

Att motivera anställda från olika kulturer

Att motivera anställda från olika kulturer

Att motivera anställda från olika kulturer

 

Skillnaderna i kulturella värden kräver specialistkunskaper när man ger sig på att motivera förändringar i beteenden. Chefer behöver tolka en situation rätt och ta fram en strategi som passar varje individs värden och behov. Den här processen är ganska rättfram när man arbetar med människor med liknande bakgrunder, men den är svårare när man försöker förstå och motivera anställda vars värden och bakgrunder kanske är annorlunda från dina.

 

De tre steg som följer nedan kommer att hjälpa dig att utforma strategier för motivation som är kulturellt anpassade, och därför användbara i dina försök att bibehålla en harmonisk och produktiv multikulturell arbetsplats.

 

Tolkningar

 

Effektiva beteendeförändringar börjar med rätt tolkning av varför en person sitter på ett visst oönskat beteende. Om man förstår varför en person beter sig på ett visst sätt är det lättare att ändra det beteendet. Till exempel, det är vanligt för chefer att misstolka om anställda talar ett annat språk på arbetsplatsen. Hon kan se det som lathet, oartigt och respektlöst. Men ofta när man använder ett annat, sitt eget, språk är det istället ett försök att kommunicera något noggrant, ett tecken på extrem stress eller trötthet, eller helt enkelt ett försök att snabba på kommunikationsprocessen.

 

Du kanske undrar, “Hur kan jag möjligen veta tillräckligt om kulturella skillnader för att på rätt sätt kunna tolka alla de olika beteenden jag stöter på?” Svaret är enkelt: Fråga! Fråga den anställda varför han är sen till jobbet eller varför han inte fick jobbet gjort i tid. Om du gör det med respekt kan du få värdefull information som kommer att hjälpa dig att motivera den förändring du vill ha.

 

Förväntningar

 

Förklara dina förväntningar på ett sätt som även kan förstås av någon som inte uppfostrades in din kultur. Du skulle bara veta hur många arbetsgivare och anställda som inte får fram vad de vill ha och varför de vill ha det. Anställda från andra länder är sällan informerade om värden i svensk kultur och ännu mer sällan önskemålen från svenska ledningsbefattningar.

 

Att förklara vad vi vill ha från andra är inte lätt. Ofta är de mest familjära procedurer, principer och förväntningar de som är mest svåra att artikulera. Ett exempel är behovet av teammedlemmar som deklarerar sina problem och klagomål. Ett team som inte klagar kan vara ett hinder, eftersom du inte har den informationen du behöver för att lösa problemen.

 

Många invandrare har stor respekt för sina chefer och känner sig obekväma med att klaga. Dina anställda kommer aldrig att veta vad som förväntas av dem förrän du tar dig tid att tydligt klargöra att du behöver få veta om det finns några problem. Bara då kan du sköta ditt jobb på rätt sätt.

 

Positiv förstärkning

 

Förstärk det önskade beteendet. För det mesta är det enkelt. Uppmärksamma att dina anställda gör som du vill och belöna dem för det. Men när det kommer till motivation över kulturella gränser kan det här steget bli lite svårt.

 

Beteenden såsom att yttra sig om problem eller erkänna att man inte förstår kan vara svårt att förstärka. Det är förstås svårt för en chef att visa uppskattning för en anställd som kommer med dåliga nyheter om en missad deadline eller en kraschad dator. Även om det inte är lätt, försök att distansera dig från problemet länge nog för att säga till den anställda att du uppskattar att han kom och informerade dig, uppmuntra honom också att fortsätta med det.

 

Ett annat problem med förstärkning är faran med att ta vissa beteenden för givna. Svenska chefer, till exempel, kanske inte inser att det är svårt för icke svensktalande att konstant tala svenska på arbetsplatsen, och sedan inte få någon uppskattning för att de ändå gör det. Försök att vara medveten om att beteenden som är självklara för dig kan vara svåra för andra. Människor är olika, men de svarar alla lika på snälla ord och uppskattning.