Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Varför duktiga anställda slutar

Varför duktiga anställda slutar

Varför duktiga anställda slutar

 

Varför slutar duktiga anställda?

 

På alla marknader vill chefer behålla sitt bästa folk. Men när arbetskraften blir knapp, som man spår att den kommer att bli ca tio år framåt, blir det svårare att behålla anställda och man måste lägga stor prioritet på det.

 

Vad kan företag då göra för att behålla de personer de jobbat så hårt för att rekrytera? Från en informativ enkät som nyligen genomförts bland fler än hundra chefer dök flera viktiga fakta upp.

 

Kompensation

Problemet: Även om bara 31 % av dem som svarade indikerade att den primära anledningen till att de sökte nytt jobb var för pengarnas skull, är det tydligt att konkurrenskraftiga löner är ett viktigt verktyg för att behålla dina anställda.

 

Vad du kan göra:

 

·          Använd branschundersökningar och andra verktyg för att hålla dig informerad om lönetrender.·          För att gynna både företaget och de anställda, knyt löneförhöjning till att man möter specifika mål som ligger i linje med affärsmålen.·          Samla in data från uppsägningsintervjuer för att dokumentera trender från dina avgående anställda, använd sedan den informationen för att presentera ett förslag om lönerna för ledningen.·          Gör en undersökning bland dina anställda för att ta reda på vilka förmåner och andra sorts kompensationer, förutom pengar, som skulle få dem att vilja stanna.

 

Ledarskap och att behålla de anställda

Problemet: I enkäten fanns ett överflöd av kommentarer om dåligt ledarskap. 29 % svarade att en betydelsefull faktor i beslutet att sluta var att de “inte gillade, respekterade eller kom överens med sin chef”.

 

Enligt hälsokonsultfirman Stackpole & Associates är det “helt klart att anledningen till att folk stannar på sin arbetsplats är att de har en bra relation till sin chef.” Och när de relationerna knakar i fogarna är det många som väljer att sluta.

 

Vad du kan göra:

 

·          Förbättra chefernas ledarskap, kommunikation och sociala kunskaper genom coachning, träning och feedback. Värdera dessa nyckelkunskaper i deras utvärdering och knyt kompensation till prestation.·          Skapa en trygg miljö för de anställda där de kan ta upp sina bekymmer med sin chef. Ta tag i problem snabbt.

 

Kommunikation

Problemet: När frågan dyker upp på enkäten angående vilket råd de anställda skulle ge chefer när det handlar om att behålla duktig personal upprepades svaret om bättre kommunikation och förmedling av affärsmålen, förväntad prestation och uppskattning på arbetsplatsen.

 

Vad du kan göra: Gå igenom idéerna nedan och jämför hur ditt eget företag och dess ledning samarbetar:

 

·          Tillhandahåll en tydlig vision, stark och konsekvent kommunikation, teamwork och respekt för medarbetarnas insatser.·          Dela med dig av företagets vision tydligt och regelbundet.·          Samarbeta, kommunicera och lyssna. Glada anställda uppnår fantastiska resultat.

 

Fallstudie: Varför en duktig anställd slutade

För en chef berodde hans beslut att säga upp sig på två saker; förmåga att lyssna och respekt. Efter att ha lett sin avdelning till framgång blev han ivrig då han fick höra att ledningen letade efter en ny VD att ersätta den som nu avgick. Med tanke på hans kunskap om företaget och obestridda succé inom en av de mest framgångsrika avdelningarna, kände han att han var en stark kandidat till tjänsten som VD.

 

Efter att ha formulerat ett CV och ansökningsbrev som framhävde hans vision av de utmaningar och möjligheter företaget stod inför, samlade han ihop starka referenser och varskodde dem alla att de kunde förvänta sig ett samtal från någon i ledningen. Han skickade in sitt brev med självförtroendet att han skulle kunna utveckla sina idéer under intervjun.

 

Några månader senare letar han aktivt arbete utanför organisationen. Hans intervju visade sig vara ett 20-minuter långt möte med en styrelsemedlem som helt klart inte hade läst hans dokument eller kontaktat någon referens. “Jag kände mig inte respekterad”, sa han. “Det var inte så att jag trodde jag var ett självklart val, men jag förväntade mig en ärlig chans”.

 

Därför förlorade företaget en toppanställd, eftersom en chef inte tog sig tid eller var artig nog att lyssna.

 

Var proaktiv

Ta dig tid att tänka över dessa punkter relaterat till ditt företag. Du kan ta fram strategier som förbättrar ditt företags förmåga att försiktigt behålla och utveckla det mest värdefulla ni har: er personal. Lägg hellre lite tid nu än att skjuta på det och försätta er i en situation där ni har kort om personal om några månader eller år.