Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Så motiverar du din personal

Så motiverar du din personal

6 viktiga motiveringsfaktorer att tänka på

Så motiverar du din personal
Visst borde det väl inte vara så svårt att få sina anställda glada, nöjda och framförallt – hålla de kvar i företaget? De flesta av oss byter inte jobb av ekonomiska skäl, men detta är vad chefer generellt brukar välja att höra. På så sätt läggs inte skulden på varken de eller organisationen i sig. 
Även anställda brukar förklara sitt karriärbyte med en högre lön. Detta för att lämna vid god stämning och fortfarande kunna få bra referenser; för gör det verkligen någon skillnad att säga vad man tycker och tänker precis innan man ska sluta? Oftast inte. 
Om man går igenom avslutningssamtals som hållits efter att den anställda redan slutat, samt jämför löneskillnaden, märker man tydligt att cheferna har ett stort inflytande på varför de anställda väljer att sluta.  
 
Viktiga motiveringsfaktorer för de anställda: 
Kommunikation: En ärlig tvåvägskommunikation mellan personal och chefer, inkluderande konstruktiva diskussioner kring problem på arbetsplatsen. 
Utmanande och spännande uppgifter: Se till att din personal får utmanas och utvecklas och erbjud de emellanåt att få betygsätta sitt jobb och sina uppgifter. 
Möjligheter: Beröm, ge ansvar och se till att personalen följer sin arbetsplan och utvecklingskurva. 
Erkännande och belöning: Gör klart vilka incitamenten är och belöna rättvist mellan de olika avdelningarna. Detta motiverar personalen till att anstränga sig.
Kontroll över jobbet: Du har anställt din personal för att göra ett jobb, så låt de göra det. Lita på din personal och låt de själva forma sitt jobb och de projekt de är involverad i. 
Näringslivseffekter: Ge personalen regelbundna rapporter om effekten deras projekt har på verksamheten, så att de vet att deras arbete gör skillnad.
 
Pengarfaktorn  
Ett bra argument att påvisa är att chefer faktiskt har inflytande över sina anställdas löner och kompensationer på många företag. För lönen spelar en viktig roll i samband med de sex motiveringsfaktorerna nämnda ovan. 
Genom att informera dina chefer om att de spelar en viktig roll i sitt teams löneutveckling, tvingar du de i princip till att ha lönesamtal med all sin personal. Detta kommer att göra er kommunikation mer öppen och ärlig, vilket leder till att kommunikationen kring andra problem kommer bli mycket lättare.  
För även om man blir erbjuden en bättre lön vid byte av jobb är detta sällan den enda orsaken till varför anställda väljer att gå vidare. Det har nämligen visat sig att det ofta är chefer och deras sätt att leda sitt team som gör att folk väljer att byta jobb. En enkel lösning på detta är att berätta vad de anställda kan kräva från sina chefer, och samtidigt hjälpa dina chefer att motivera de anställda på ett effektivt sätt. 
Om du märker att många av dina anställda väljer att sluta, investera extra tid på cheferna och se vilka verktyg de behöver för att kunna leda sina teams bättre. 
 
Gör jobbet bättre
Berätta för dina chefer att det är deras ansvar att se till att de anställda är nöjda och motiverade på jobbet. Håll dina chefer ansvariga och offentliggör både framgångar och misslyckanden, baserade på olika mätbara värden. Utveckla ett mätsystem för att kunna se huruvida dina chefer sköter sig eller inte. Viktigt är också att belöna de som lyckas motivera de anställda och på så vis också undviker att de säger upp sig. 
Utbilda dina anställda i vad de olika motiveringsfaktorerna är, varför de är viktiga och hur ni ska nå dem. Om de märker att du försöker och är villiga att anstränga dig för deras skull, är sannolikheten för att de kommer stanna stor.