Infocenter / Personalhantering / Att behålla personalen / Hur ska jag agera när en anställd ber om en löneförhöjning?

Hur ska jag agera när en anställd ber om en löneförhöjning?

Hur ska jag agera när en anställd ber om en löneförhöjning?

Anställda känner instinktivt på sig när det går bra för företaget, och de sitter även på förstahandsinformation om hur sysselsatt ditt företag är – även om de inte känner till de finansiella detaljerna.

Om lönestrukturen inte är strategiskt uppgjord mellan ledning och fackförening är det bara naturligt att anställda kommer att be om en löneförhöjning.

Detta är nödvändigtvis inte en dålig sak. Om den anställda i fråga är uppskattad, har du nu chansen att komma överens om en rättvis ökning snarare än att de lämnar företaget på grund av ett sent eller uteblivet erbjudande.

Att svara på förfrågan
I större organisationer finns ofta fasta rutiner och satta skalor för löner och bonusar. Följaktligen finns bara ett visst utrymme att manövrera på när en anställd ber om en löneförhöjning. Dessutom är det troligt att, i dessa fall, inga ansökningar kommer att göras då anställda är mer än medvetna om lönepolicyn.  

Om lönestrategin är mindre stelbent är det mer än troligt att en anställd kommer att sträva efter en löneökning. Svaret till den anställda bör vara att försöka formalisera begäran och se till att den begärda löneökningen kopplas till prestation eller lönerevision.

Hantera förväntningarna
Lönerevisioner är en viktig process och ofta något som kräver eftertanke och förberedelse. Detta för att kunna möta och tillgodose dina anställdas förväntningar och försäkra dig om att revisionen ses som en värdefull process.

Det är viktigt att man erbjuder förklaringar till varför lönerna revideras. Det är kanske inte alla som får en löneökning eller i alla fall en ökning i den nivå som de förväntade sig. Därför är det viktigt att deras förväntningar hanteras på ett sätt så att du kan motivera ditt beslut.

På samma sätt, kanske du kommer att erbjuda någon en högre löneökning än de förväntade sig. Här är det lika viktigt att du tar till vara på situationen fullt ut genom att  berömma och gratulera till personens utmärkta prestation och insats.

Stoppa floden av förfrågningar
Ett bra första steg för att göra en robust lönerevision är att be anställda att fylla i en utvärdering av dem själva före den egentliga revisionen.

Detta kan hjälpa till att ta bort obehagliga överraskningar i processen och hjälper den anställde att fokusera på vad som har hänt under det gångna året och vad han eller hon hoppas uppnå under det kommande året.

Anledningar till att avslå en förfrågan
Som chef, kommer du att behöva hantera löneförhandlingar positivt. Om du uppmuntrar personer att inta en konstruktiv inställning till löneförhandling, kommer du även att hjälpa till att minimera irritation även om du själv inte är i en position att påverka en lönehöjning.

I samtliga fall kommer du att behöva undersöka varför den anställda anser sin förfrågan vara motiverad. Och om så är fallet, vidta åtgärder för att säkerställa att de får en höjning vid nästa revision.

Det finns nästan obegränsat antal skäl till varför du nekar en begäran om löneförhöjning. En anställd kan redan vara rätt betald i förhållande till den nuvarande marknaden och till värdet i deras roll. Hur mycket extra ansvar skulle den anställde vara beredd att ta för att motivera en löneökning?

Avslutningsvis
I alla förhandlingar med anställda, är det ganska självklart att rättvisa är nyckeln till framgång och att du ger dina anställda en möjlighet att diskutera sin förfrågan.

Medan ni diskuterar lön, är det viktigt att alltid inse skillnaden mellan värdet av den roll dina anställda utför och deras värde som en person i ditt företag.

Om du inte kan ge en löneförhöjning just för tillfället, är det mest positiva förhållningssättet till detta att omvärdera en anställds insats och ansvar och länka detta till en lönehöjning – om inte omedelbart, men i framtiden. Detta tillvägagångssätt kan anställda ofta svara bättre på än att enbart säga att de inte kommer att få eller har rätt till en löneökning varken nu eller i framtiden.