Infocenter / Personalhantering / Anställdas prestation / Hantera stress på jobbet genom att träna om hjärnan

Hantera stress på jobbet genom att träna om hjärnan

Hantera stress på jobbet genom att träna om hjärnan
Förmågan att prestera bra under press tillsammans med hur vi hanterar stress på jobbet är en av de bästa färdigheter som vi kan utveckla. De individer som utmärker sig under dessa förhållanden har ofta en affärskritisk fördel. 
 
Lika viktigt som det är att kunna hantera stress på arbetsplatsen, lika få chefer och ledare utbildas i denna viktiga förmåga. Istället lär sig de flesta om att prestera under press från egna barndomsupplevelser. Det kan omfatta muntliga framföranden, sport, prov eller standardiserade test – ofta under tidspress. 
 
För en stor del av befolkningen är det dock så att dessa tidiga erfarenheter inte har förberett dem tillräckligt för att kunna blomstra under press. Istället förbereder de oss ofta att falla sönder under press. 
 
Bara en liten procent individer kommer till världen förprogrammerade att prestera bra under press. Faktum är att de här personerna ofta gör sitt allra bästa jobb under dessa intensiva förhållanden. 
 
Tyvärr är de flesta av oss dåligt förberedda på att hantera stress, vilket kan göra att vi drabbas av en hel del besvikelser eller frustration i samband med att vi hamnar i situationer med högre stress. Den goda nyheten här är att det är möjligt att träna upp oss att blomstra ifrån oss under de här omständigheterna – vilket även innefattar arbetsrelaterad stress. 
 
Hjärnan måste omskolas 
För att framgångsrikt kunna hantera stress på jobbet – och stress överlag – krävs det att två väldigt olika regioner i hjärnan tränas till att bli lagspelare, i motsats till att strida mot varandra. Den högre orderhanteringsregionen av hjärnan kallas hjärnbarken. Det är denna som är ansvarig för problemlösning, till exempel induktivt, deduktivt, abstrakt och logiskt tänkande. 
 
Samtidigt är ett äldre område i hjärnan, det limbiska systemet, ansvarigt för att bedöma faran i världen, med andra ord, att hålla oss säkra. 
 
När den limbiska hjärnan känner fara aktiverar den vår överlevnadsinstinkt i hjärna och kropp och stänger av ”strömmen” till den högre orderhanteringsregionen i hjärnan. Utan tillräckligt med bränsle i denna del av hjärnan finns det för lite kraft kvar för att köra problemlösarmaskineriet.
 
Det limbiska systemets rädsloreaktion feltolkar ofta stress som ett hot. Den limbiska hjärnan är särskilt känslig för detta om tidigare erfarenheter av att vara under press har resulterat i något dåligt, som exempelvis misslyckande, förlägenhet, fördömmande eller avslag. 
 
Stresshanteringslösningen 
Hur kan vi lära oss att hantera stress framgångsrikt? Lösningen ligger i att skola om det limbiska systemet till att uppleva press och obehag på ett antingen positivt eller neutralt sätt, i motsats till ett hot. Med andra ord är vi intresserade av att utbilda oss själva till att vara motståndskraftiga under obekväma förhållanden.
 
Man kan göra detta genom att välkomna stressrelaterade obehagskänslor istället för att frukta och undvika det. Här är några strategier som kan göra en betydande skillnad i att framgångsrikt prestera under press och stressiga förhållanden. 
 
Acceptera att stressrelaterade besvär är normalt. Målet är inte att förvisa stressrelaterad ångest. Om vi försöker utrota den ökar vi bara vår rädsla för påtryckningar. Försök istället att ha en mer accepterande inställning till stressrelaterade besvär. 
 
Välkomna och omfamna stressrelaterade besvär. Lär dig att älska press. Använd kraften i att märka om något, vilket lär hjärnan att tolka stress på ett nytt sätt. Du skulle till och med kunna säga till dig själv att du längtar efter att känna stress – och att du älskar hur den får dig att känna. 
 
Öva i pressade förhållanden. Alltför ofta tränar vi vår kompetens i icke-pressande situationer. Det är bättre att ägna lite tid till att öva under stress. Initialt är målet inte att det ska bli rätt, utan istället att bli mer acklimatiserad och bekväm med att jobba under tryck. 
 
Öva under bristfälliga förhållanden. Världen är sällan perfekt. Det är bättre om du tränar din stresstålighet under bristfälliga förhållanden där det finns distraktioner, irritationsmoment och avbrott. Med övning blir dessa brister störningsmoment neutraliserade och i många fall underlättande för prestationen. 
 
Använd sömnen till att ”koppla om” din hjärna. Det är möjligt att hantera stress genom att använda sömnen som ett redskap för att ändra hur du reagerar på påtryckningar och rädsla. Läs mer om detta » 
 
Bygg upp din obehagsmuskel. Eftersom det limbiska systemets svar på rädsla är relaterat till att uppfatta obehag som ett hot är det viktigt att stärka dess reaktion på obehag. Lär dig att känna dig mer tillfreds i andra obekväma förhållanden, som exempelvis trötthet, hunger eller obekväma temperaturer. Om du bygger upp din förmåga att hantera obehag i andra sammanhang stärker det din tolerans för stress. 
 
Vinn över rädslan och bygg upp din motståndskraft 
Det är klart att det finns mycket vi kan göra för att förbättra vår stresshantering och stressförhållanden. Om vi arbetar under föreställningen om att obehag är något att undvika kommer stress och press fortsätta att kännas skrämmande. Men om vi lär oss att välkomna obehaget och träna om hjärnans reaktion på press och obehag kan vi göra en betydande förändring på hur vi reagerar vid stress. 
 
Experimentera gärna med dessa strategier, de kan göra stor skillnad och minska överkänsligheten hos överlevnadsinstinkten och hjärnans reaktion vid stress. 
 
 
Skriven av: Marc Schoen, Ph.D., författare till Your Survival Instinct is Killing You: Retrain your Brain to Conquer Fear and Build Resilience (Hudson Street Press, 2013.)