Infocenter / Att använda Monster / Mitt konto / Rapporter över användning

Rapporter över användning

Rapporter kan vara ett viktigt verktyg när det gäller hantering av dina inventarier och ditt team. Följande guide visar hur du får åtkomst till och tolkar dina rapporter.

 

Hitta till rapporter

Håll muspekaren över kugghjulet och klicka på Rapporter över användning.


Det finns två typer av rapporter

Användarrapporter: visar användning knutet till ditt användarkonto

Administrativa rapporter: visar användning för alla eller specifika användare på företaget

Tillgång till administrativa rapporter är enbart tillgängligt för användare med specifik roll. Alla nya konton som skapas får automatiskt rollen ”Standardanvändare”. Om du vill byta roll och ha tillgång till administrativa rapporter kan du kontakta en administratör eller huvudkontakten på ert företag. Du kan också kontakta er säljkontakt på Monster eller Monster kundservice.

 

Definitioner av rapporter

Aktiva jobb – översikt: Denna rapport ger en översikt på hur många platsannonser som publicerats under månaden, antalet aktiva platsannonser samt statistik. Du kan också se information om de fem kategorier och regioner med flest ansökningar.

Svarsrapport: Denna rapport ger en detaljerad vy över alla dina platsannonser som publicerats inom vald tidsperiod. Du kan se antalet visningar och ansökningar.

CV-visningsrapport: Denna rapport ger en översikt på din användning av CV-databasen och återstående visningar.

Rapport för inköp online: Denna rapport ger en översikt på dina inköp som har gjorts online.

Kampanjrapport – Career Ad Network: Om du har denna produkt har du tillgång till en rapport som visar antalet visningar och bannerklick under vald tidsperiod.

 

Hantera rapporter

I några rapporter kan du välja tidsperiod genom att fylla i önskade datum och klicka på ”Kör rapport” för att uppdatera rapporten. Du kan ladda ner informationen i Excel-format genom att klicka på spara-ikonen.