Balans i arbetslivet

Att dygnets timmar inte alltid räcker till för arbete, familj och fritid är inget ovanligt konstaterande. Balans i livet handlar om att sätta gränser och ta kontroll över sin tid.