Vilka är just mina unika säljande kvalitéer?

Vilka är just mina unika säljande kvalitéer?

När ett företag beslutar hur det ska sälja in sin produkt till konsumenter fokuserar de på de egenskaper som gör just deras produkt speciell. Det kan vara en liten detalj som gör att just den produkten sticker ut ur mängden och gör den unik. Precis samma princip ska du ha i åtanke när du söker ett nytt jobb. Försök att fokusera på vad som gör just dig speciell och unik. På dagens arbetsmarknad gäller det att du tillför det där lilla extra till ditt CV som gör att just du profilerar dig som en lämplig kandidat. Varför ska en arbetsgivare anställa just dig framför alla andra sökande? Vad kan du tillföra företaget som kan gynna dess framtid?

Här är några tips på hur du kan urskilja dina unika kvalitéer:

  • Vilka är dina specifika färdigheter? 
    Försök att se på dig själv ur dina kollegers eller din chefs perspektiv. Vad tror du att de skulle lista som just dina bästa kvalitéer och fördelar? Varför inte fråga dem? Det kan mycket väl vara så att deras uppfattning om vad du är bäst på och vad just du tillför företaget kan skilja sig från det du själv anser.
  • Vad kan du bidra med? 
    Det är viktigt att ha i åtanke att arbetsgivare inte bara letar efter färdigheter! De letar i hög utsträckning efter lösningar. Hur kan just du vara lösningen på ett företags eventuella problem eller hur kan du bidra till att förbättra verksamheten? Kanske kan du vara just den som bidrar med nya lönsamma idéer och rutiner.
  • Skriv ut dina färdigheter konkretisera! 
    Visst kan du poängtera att genom att anställa dig skulle företaget förslagsvis förbättra sin kundkrets, men så skriver alla, det är inget unikt. På det viset sticker du inte ut ur mängden! Du måste exemplifiera dig, berätta om ett konkret tillfälle där du exempelvis har kommit med ett förslag som genererat pengar till din dåvarande arbetsgivare. Skriver du att du är en utmärkt säljare, berätta då om en speciell affär du har rott i hamn. Lista inte bara upp dina unika kvalitéer, sälj in dem genom att demonstrera med dina erfarenheter och framgångar. På så vis kan arbetsgivaren se att du har belägg för det du påstår och att de kan tjäna på att anställa dig.