Vilka är dina starka och svaga egenskaper?

Vilka är dina starka och svaga egenskaper?

Trött på frågor om styrkor och svagheter? Och osäker på hur du ska besvara dem på bästa sätt? Det finns en liten förberedande övning som du kan göra för att kunna ge bättre svar på liknande frågor. Vi exemplifierar med en intervjusituation.

Intervjusituation

Marie ska intervjua två kandidater till ett jobb som kundserviceansvarig. Kandidaterna heter Frida och William. När hon ställer sin fråga om svaga och starka sidor får hon följande svar av Frida: “Min styrka är att jag arbetar hårt. Min svaghet att jag blir stressad av att inte kunna hålla en deadline på grund av saker utanför min kontroll.” Det är ett fantasilöst svar, de flesta ser på sig själva som “hårt arbetande” - Frida framhäver ingen unik egenskap.

William tycker att frågan är knepig och börjar med att säga “Jag kan inte riktigt komma på någon svaghet”, och fortsätter: “Kanske kunde jag vara mer fokuserad. Min styrka är förmodligen att jag är ganska bra på att hantera människor. Jag är lätt att ha att göra med och blir sällan upprörd.” Detta svar börjar med en negation och är sedan vagt med ord som kanske, förmodligen, ganska, sällan. Det inger inte förtroende. Så hur svarar man på ett bättre sätt på denna fråga?

Nyckelkompetens

Tänk igenom och utvärdera dina kunskaper så kommer du lättare att se dina styrkor. Detta är en övning som kan vara bra att göra inför varje intervju. Gör en lista över dina kunskaper och dela in dem i tre kategorier:

1. Kunskapsbaserad kompetens: Kompetens som har uppnåtts via utbildning och erfarenhet (t.ex. datakunskaper, språk, examina, kurser och teknisk kompetens)

2. överförbara kunskaper: De “mobila” kunskaper du tar med dig från jobb till jobb, t.ex. din sociala förmåga och kommunikationskompetens, din analytiska och problemlösande förmåga, ditt sinne för planering.

3. Personlighet: Dina unika, personliga kvaliteter såsom t.ex. flexibilitet, humor, entusiasm, nyfikenhet, punktlighet etc.

När du är färdig med denna lista kan du välja tre till fem styrkor som matchar det som arbetsgivaren söker enligt platsannonsen. Se till att du kan ge specifika exempel som illustrerar varför detta är en styrka, om du skulle få följdfrågor.

Vilken är din svaga sida? Troligen en av de mest fruktade frågorna på intervjun. Vi har alla svagheter, men vem vill erkänna dem, i synnerhet under en intervju. Bästa sättet är att välja den minst besvärande svagheten och se till att ändå betona det positiva. Välj ett negativt drag och kom även fram till en lösning för att hantera denna svaghet. Undvik personliga drag och håll dig till professionella svagheter. Till exempel: “Jag är stolt över att jag ser sammanhanget, men jag måste erkänna och jag ibland missar smådetaljerna. Därför ser jag alltid till att en detaljorienterad person finns i mitt team.”

Skriv ner dina svar

Skriv ner ett uttalande som du kan framföra med självförtroende; till exempel: “Min styrka är att jag är bra på att hantera förändringar. Som kundservicechef på mitt tidigare arbete lyckades jag få en negativ arbetsatmosfär att förändras och skapade ett starkt team där alla samarbetade. Vad gäller svagheter anser jag att mina ledaregenskaper kunde vara starkare men jag arbetar konstant med att förbättra dem.” När du får frågan om styrka och svaghet, kom ihåg att vad intervjuaren letar efter är en matchning. Hon/Han skapar en bild utifrån dina svar. Ett enda svar kommer troligen inte att hindra att du får jobbet, om det inte är något väldigt uppseendeväckande. Lägg krutet på dina styrkor – det är ju vad du har att erbjuda. Låt sedan intervjuaren veta att trots att du inte är perfekt så arbetar du på dina svagheter.